Menu

5lat

Dzisiaj jest: 21 Maj 2018    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
NAJNOWSZE:

Bukowscy z Izdebek

       W południowo-wschodniej Polsce, na Pogórzu Dynowskim, w gminie Nozdrzec, w powiecie brzozowskim leży wieś Izdebki. O początkach wsi Izdebki nie ma pewnych wiadomości – jak pisze Lucjan Czech w publikacji „Izdebki. Zarys dziejów wsi”, bowiem nie zachował się akt lokacyjny. Według kronikarza ks. Jana Reichela założycielem wsi był jednowioskowy rycerz z ziemi sieradzkiej zwany Izdebskim lub Izbickim. Otrzymał te ziemie od króla Kazimierza Wielkiego i założył osadę, którą przezywano „Izbica”. Było to prawdopodobnie w połowie XIV wieku.     …
Czytaj dalej...

Rody Dydeńskich i Dwernickich

                                                  DYDYŃSCY        Okolice Dydni po okresie zmian przynależności państwowej za pierwszych Piastów i przynależności do Rusi Halickiej, zostały na stałe włączone do Polski przez króla Kazimierza Wielkiego.      Najstarsi znani członkowie rodu to Piotr i Paweł z Węgier. Król Kazimierz Wielki nadał im w roku 1361 za oddane mu wielkie zasługi herb szlachecki Gozdawa oraz miejscowości w Ziemi Sanockiej, w tym Dydnię (pierwotna nazwa Dednia) , Wydrnę i Temeszów.      Paweł był protoplastą Dydeńskich i Jurjowskich. Miał trzech…
Czytaj dalej...

Jan Kazimierz Kamieniecki

W I połowie XIX wieku dobra izdebskie należały do Bonawentury Bukowskiego, który w roku 1848 poślubił w Jarosławiu Felicję z rodu Kamienieckich herbu Pilawa, córkę Jana, pułkownika i adiutanta księcia Józefa Poniatowskiego i Róży z Bok Zabielskich herbu Trzaska.          Małżeństwo mieszkało oczywiście w Izdebkach i tam po Wiośnie Ludów przebywał u swojej córki Jan Kamieniecki.          Pochodził on z rycerskiego rodu, wywodzącego się z Moskorzewa. Klemens z Moskorzewa herbu Pilawa zasłużył się królowi Władysławowi Jagielle i za swe zasługi…
Czytaj dalej...

Sękowscy i Klingowie z Wydrnej

  Nazwa wsi Wydrna pojawiła się po raz pierwszy w przekazie źródłowym z 1468 roku. Wieś wchodziła w skład ziemi sanockiej, która z kolei należała do województwa ruskiego. Taki stan rzeczy przetrwał do pierwszego rozbioru w 1772 roku, kiedy to miejscowość ta znalazła się pod panowaniem austriackim.    Właścicielami Wydrnej od 1468 roku byli szlachetnie urodzeni Paweł i Mikołaj z Dydni. Oprócz Wydrnej byli właścicielami Dydni, Jabłonki, Temeszowa, Krzemiennej i Falejówki.    Wspomniani bracia Dydyńscy, którzy pieczętowali się herbem Gozdawa,…
Czytaj dalej...

Załuscy i Wysoccy w Jasienicy Rosielnej

    W publikacji „Jasienica Rosielna. Zarys historii i wspomnień”, Kraków – Jasienica Rosielna 2000 Hieronim Wysocki pisze: „Najwcześniejsze w źródłach historycznych wzmianki o Jasienicy dotyczą roku 1420, a następnie roku 1442, w którym występuje Stanisław, podwójci z Jasienicy. W tym czasie wieś wchodziła w skład posiadłości Marcina Kamienieckiego (…). Wśród późniejszych właścicieli występują nazwiska Betmanów, Bonerów, Firlejów, Tarnowskich, Wierzbowskich, po czym Załuskich i Wysockich.”      W roku 1727 król August II udzielił Stanisławowi Wierzbowskiemu zezwolenia na założenie miasta Jasienica. Król…
Czytaj dalej...

Urbańscy z Haczowa

    Siedem lat po pierwszym rozbiorze Polski Haczów wraz z całym kluczem beskim został wystawiony na sprzedaż przez władze austriackie- jak pisze w publikacji  „Haczów. Gmina na Podkarpaciu” Jerzy F. Adamski.     Nabył go Adam Urbański, herbu Nieczuja. Po jego śmierci w 1803 roku wieś przeszła na syna Ignacego, który zmarł bezpotomnie w 1824 r., wtedy Haczów otrzymał jego brat Stanisław – właściciel Komborni, a po jego śmierci w roku 1834 dobrami władała siostra Ludwika z Urbańskich Rosnowska – dziedziczka…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne