Menu

5lat

"Jeden - zero dla Nieba". Jasełka i koncert kolęd w Dydni

"Jeden - zero dla Nieba…

Zapraszamy na fotore...

Koncert kolęd chóru Lumen Christi w Górkach

Koncert kolęd chóru Lumen Chri…

Warto było spędzić n...

Koncert kolęd chóru parafialnego w Brzozowie

Koncert kolęd chóru parafialne…

Zapraszamy na relacj...

"Śpiewajmy Maleńkiemu". Koncert kolęd i pastorałek w Domaradzu.

"Śpiewajmy Maleńkiemu…

Niedziela 14 styczni...

26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warze

26 finał Wielkiej Orkiestry Św…

Za nami 26 finał Wie...

26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w regionie!

26 finał Wielkiej Orkiestry Św…

Już w najbliższą nie...

Pijany – doprowadził do dwóch kolizji

Pijany – doprowadził do dwóch …

31-latek kierujący p...

"Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi" - wieczór kolęd i jasełka w brzozowskiej kolegiacie

"Zaśpiewajmy kolędę Jezus…

Zaprszamy na fotorel...

Włamanie do delikatesów ALTA w Starej Wsi

Włamanie do delikatesów ALTA w…

2 stycznia o godzini...

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak – podsumowanie roku 2017

Fundacja Pomocy Dzieciom im. S…

Człowiek jest wielki...

Prev Next
Dzisiaj jest: 22 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor
NAJNOWSZE:

Halina Kościńska

Halina Kościńska

Urodziła się  3 09 1949 r. w Brzozowie. Absolwentka brzozowskiego Liceum Ogólnokształcącego- rocznik 1967.

W Szkole Podstawowej im. W. Szafera w Brzozowie pracowała jako pracownik  administracyjny i nauczycielka w latach 1967-1980. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Tarnowie w roku 1978. Podczas pracy w szkole ukończyła liczne kursy m.in. Centralną Szkołę Instruktorów Zuchowych ZHP w Cieplicach Śląskich i Kurs Kierowników Obozów Wędrownych w Przemyślu. Przez kilka lat prowadziła drużyny zuchowe i obozy wędrowne dla uczniów SP w Brzozowie.  Od 1980 do maja 1988 r. pracowała jako specjalista ds. kadr i administracji Referatu Oświaty i Wychowania UM w Brzozowie.

Od 1 czerwca 1988 do 31 grudnia  2004 r. pracowała  na pełnym etacie w Muzeum Regionalnym im. A. Fastnachta w Brzozowie. W latach 1998 – 2004 pełniła funkcję dyrektora muzeum,
w latach 1994 – 2004 redaktora naczelnego miesięcznika regionalnego „Wiadomości Brzozowskie”. Miesięcznik w latach 2000-2004 otrzymał trzykrotnie nagrodę (I i dwukrotnie III) w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Warszawie.   

W latach 2000 – 2003 miała raz w tygodniu audycje na żywo dla słuchaczy Katolickiego Radia Fara w Krośnie i Katolickiego Radia VIA w Rzeszowie. W latach 1998 – 2004 była przewodniczącą Rady Kultury i Sportu Związku Gmin Brzozowskich oraz wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Brzozowa. Jako przewodnicząca Rady Kultury i Sportu ZGB koordynowała przedsięwzięcia instytucji kultury gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec oraz sprawowała patronat nad twórcami i artystami ludowymi regionu brzozowskiego. Z dniem 1 stycznia 2005 r. przeszła na emeryturę. Od 2005 do grudnia 2007 r. pracowała w muzeum jako przewodnik muzealny w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Wiadomości Brzozowskich”.

Od 1998 r. do grudnia 2004 r. prowadziła zajęcia dydaktyczne z etnografii dla słuchaczy Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, a od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2009 r. prowadziła zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Ludowego Rękodzieła Artystycznego w Woli Sękowej.

Podczas pracy w Muzeum Regionalnym im. A. Fastnachta w Brzozowie jako pracownik,
a następnie dyrektor prowadziła wielokierunkową działalność zmierzającą do utrwalenia dziedzictwa kultury ludowej regionu brzozowskiego. Była inicjatorką stałych oraz czasowych ekspozycji muzealnych  z zakresu szeroko rozumianej kultury ludowej, inicjowała  nabywanie do biblioteki muzealnej publikacji etnograficznych oraz zachęcała studentów do pisania prac licencjackich i magisterskich
o kulturze ludowej regionu brzozowskiego, udzielając wskazówek merytorycznych i metodycznych, poszerzając podstawę bibliograficzną. Koordynowała wcześniej jako kierownik pracowni poligraficznej brzozowskiego muzeum, a następnie jako dyrektor działalność edytorską muzeum oraz kierowała pracami redakcyjnymi kilkunastu pozycji książkowych, które w całości lub w części podejmowały kwestie z życia wsi.

Prowadziła aktywną działalność oświatową wśród młodzieży szkolnej. Wygłaszała prelekcje
z zakresu etnografii, ekologii i walorów krajoznawczo-turystycznych regionu brzozowskiego w szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz prowadziła wykłady podczas warsztatów metodycznych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krośnie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, dla nauczycieli z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego „Dziedzictwo kulturowe w regionie brzozowskim i na Podkarpaciu”. Jej profesjonalne
i pełne zaangażowania prelekcje – to tysiące słuchaczy wśród młodzieży i dorosłych w ciągu 20 lat pracy w brzozowskim muzeum.

W muzeum przeprowadzała lekcje muzealne, oprowadzała grupy szkolne i gości zwiedzających ekspozycje oraz brała udział w przygotowywaniu widowisk obrzędowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Cele edukacji regionalnej z uwzględnieniem folkloru realizowała podczas rajdów „Poznajemy piękno i historię ziemi brzozowskiej”, których była pomysłodawczynią i organizatorem.

Była przewodniczącą jury wielu konkursów wiedzy etnograficznej organizowanych przez muzeum, szkoły, Gminne Ośrodki Kultury i Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz uczestniczyła aktywnie w wieczornicach, spotkaniach, benefisach i pracach KGW. Z jej inicjatywy brzozowskie muzeum organizowało od 2000 do 2004 r. jarmark folklorystyczny, który stał się imprezą
z udziałem artystów z pow. brzozowskiego, Podkarpacia, a także ze Słowacji i Ukrainy.

Sponsorowała jako dyrektor muzeum oraz osoba prywatna inicjatywy promujące kulturę ludową. Dzięki jej licznym inicjatywom i pomysłom rozsławiła regionalną etnokulturę, a dzięki jej mecenatowi wypromowała wielu twórców ludowych i poetów jeżdżąc z nimi na konkursy, prezentując ich sylwetki na łamach „WB”, wreszcie wydając im tomiki poetyckie i organizując spotkania autorskie
w szkołach i bibliotekach.

Na łamach miesięczników „Wiadomości Brzozowskie”, „Wiadomości Małopolskie” oraz „Brzo-zowskiej Gazety Powiatowej” przez 27 lat opublikowała ponad 500 artykułów wszechstronnie utrwalających dziedzictwo kulturowe regionu brzozowskiego oraz krzewiących głęboki szacunek dla tradycji i wartości wspólnych wszystkich Polaków.

Od 2004 rdo 2013 r. ściśle współpracowała z Bogusławą  Krzywonos -  animatorką kultury i  założycielką Izby Regionalnej w Krzywem, gmina Dydnia, gdzie wygłasza prelekcje. Była także przewodniczącą jury wielu konkursów dla dzieci i młodzieży. Współpracowałaz Krystyną Wojtoń prowadząca od 12 lat program „Dziedzictwo kulturowe regionu brzozowskiego” w Zespole Szkół w Trześniowie gmina Haczów oraz  z polonistką Marią Myćką ze Szkoły Podstawowej w Zmiennicy.

W maju 2012 r. bezpłatnie wykonała opracowanie redakcyjne i korektę publikacji „100 lat służby OSP w Trześniowie” autorstwa Krystyny Wojtoń i Leona Ziemiańskiego. W sierpniu 2012 r. bezpłatnie opracowała 19 biogramów artystów powiatu brzozowskiego do folderu Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie. W kwietniu w 2013 r. opracowała kolejne 20 biogramów do II cz. folderu ”Promocja kultury poprzez twórczość ludową w powiecie brzozowskim”. Wykonała także korektę w/w folderów oraz napisała w 2013 r. słowo wstępne do II tomiku wierszy, których autorką jest Danuta Czaja z Izdebek gmina Nozdrzec.

Od 2010 r. do  grudnia 2013 r. była wiceprezesem Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie.   Od 2002 r. była członkiem Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie, a od 2011 r. jest przewodniczącą Zarządu  w/w Fundacji..

Halina Kościńska przez swą wytrwałość, zdecydowanie, a przede wszystkim skuteczność działania zdobyła sobie uznanie i szacunek społeczności lokalnej. Swoją pracą pokazała na czym polega prawdziwy profesjonalizm nasycony autentycznym zaangażowaniem.

Za wieloletnią pracę oświatową, kulturalną i społeczną, za osobisty wkład pracy w rozwój brzozowskiej placówki muzealnej otrzymała liczne dyplomy, podziękowania i listy pochwalne. Odzna-czona została: SKZ (1987), ZKZ (2005), Odznaką „Zasłużony działacz kultury” (2002). Otrzymała liczne nagrody: Inspektora Oświaty i Wychowania (1982, 1984,1986,1988), Burmistrza gminy Brzozów ( 1990, 1995, 1998, 2001),  Marszałka Województwa Podkarpackiego (2002), Nagrodę I stopnia im. F. Kotuli - etnograficzną (2004), nagrodę Zarządu Związku Gmin Brzozowskich jako red. naczelny „WB” (2004), nagrodę Starosty Brzozowskiego (2004), statuetkę i tytuł „Indywidualność roku 2007
w regionie brzozowskim”.

Ostatnie wyróżnienie otrzymała m.in. „za prowadzenie pozazawodowej działalności w zakresie dziedzictwa kultury ludowej, za liczne pomysły i inicjatywy, za uczenie i wychowywanie w poszanowaniu dla pamiątek przeszłości i dorobku twórców regionu brzozowskiego oraz za energię i zapał, który oddała […] służbie dla społeczeństwa regionu brzozowskiego”.

Ze swej biblioteki domowej przekazała znaczne ilości książek do: Biblioteki Pedagogicznej (regionalia i wydawnictwa pedagogiczne), do Zespołu Szkół Ekonomicznych ( regionalia i przewodniki),  w sierpniu 2013 r. ponad 60 pozycji książkowych ( dzieje kościoła oraz regionalia)do Biblioteki Parafialnej w Brzozowie i ponad 100  różnorodnych pozycji książkowych w grudniu 2013 r. do biblioteki brzozowskiego szpitala.

 W 2013 r. ukończyła dwa kursy Międzypokoleniowej Szkoły Fundraisingu i Komunikacja interpersonalna drogą do sukcesu Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

  Wspiera finansowo kolejny rok akcję Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozowie świadczącą pomoc uczącej się młodzieży „ Pomóż wzrastać -  Stańmy się wzajemnie bliscy”.

W 2012  i w 2013 roku nominowana była do tytułu „Zasłużony dla powiatu brzozowskiego”.

Ostatnio zmienianywtorek, 27 maj 2014 15:03
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne