Menu

5lat

Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Akcja „Bezpieczna droga” w Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego po raz kolejny w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie dla uczniów klas I – III z przedstawicielami Policji oraz Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Tematem pogadanki było bezpieczeństwo uczniów podczas drogi do szkoły oraz ich powrotu do domu. Policjanci szczególny nacisk położyli na zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, znajomość numerów telefonów alarmowych, a także uniknie kontaktów z osobami nieznajomymi, które je zaczepiają i proponują podwiezienie. Podali sposób w jaki dziecko może obronić się przed atakującym psem oraz kiedy może uczeń samodzielnie jeździć rowerem po ulicy. Na koniec każde dziecko otrzymało odblask, z którym powinno poruszać się po drodze, zwłaszcza w warunkach słabej widoczności.

 Barbara Florczak

Fot. w galerii - B. Florczak

 

Studia – praca – pieniądze

Studia – praca – pieniądze? PWSZ zaprasza! Jeżeli chcesz zdobyć zawód już w trakcie studiów, uczęszczając na praktyki w przedsiębiorstwach, które w przyszłości mogą stać się Twoim miejscem pracy, a dodatkowo otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości ponad 2 tys. zł. netto, nie powinieneś mieć wątpliwości, gdzie podjąć studia.

Zostając studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku i zgłaszając się do udziału w projekcie „Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, stajesz się stażystą w wybranej – odpowiedniej do kierunku Twoich studiów – firmie, odbywasz tam praktykę zawodową, za którą otrzymujesz wynagrodzenie, a po ukończeniu studiów, lub nawet w ich trakcie, możesz w niej podjąć zatrudnienie. Mamy już pierwszych absolwentów, których praktyka w ramach projektu zakończyła się pracą w wyuczonym zawodzie w miejscu odbywania praktyk (o ich doświadczeniach niebawem).

Ale to nie wszystko – uczelnia realizuje ponadto dwa inne, związane z udoskonalaniem jakości kształcenia projekty. W roku akademickim 2016/17 czterdziestu czterech studentów I roku Pielęgniarstwa objął „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”.  W okresie wakacyjnym zrealizowali oni płatne praktyki zawodowe w Szpitalach w Sanoku, Brzozowie oraz Lesku. Od października 50% najlepszych z nich objętych zostanie również programem stypendialnym - przez 9 miesięcy będą otrzymywali 660 zł miesięcznie. W programie studiów pielęgniarskich znajdzie się też dodatkowy przedmiot pn. „Edukacja w zakresie samoopieki w żywieniu enteralnym” w całości opłacany z projektu. Warto zaznaczyć, że studentom objętym projektem, oprócz wynagrodzeń za odbywaną praktykę, zwraca się też koszty dojazdu do miejsca odbywania praktyki.

Uczelnia realizuje także projekt „Kształcimy zawodowców”, w ramach którego na kierunku Mechanika i budowa maszyn zorganizowano warsztaty „HyperWorks – podstawy użytkowania”. Program warsztatów uwzględniał wiele specjalistycznych zagadnień, m.in.: pracę ze środowiskiem HyperMesh , geometrię 2D i 3D, siatkowanie 2D i 3D, analizy numeryczne, hyperview-prezentację wyników oraz morphing.

Na kierunku Ekonomia zorganizowane zostały warsztaty kształcące kompetencje pn. „European Business Competence*Licence”. Program warsztatów  uwzględniał m.in rejestrację i uruchamianie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej, startupy, grę symulacyjną "Zarządzanie firmą", rozwiązywanie bieżących problemów, analizę przyczynowo-skutkową, wprowadzanie ulepszeń, opracowanie biznes planu i przygotowanie budżetu, samodzielną analizę wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy.  

Natomiast na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych w ramach tego samego projektu przeprowadzono  „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”.

Od października 2017 r. przewidziano jeszcze przeprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami, a także dodatkowe zadania praktyczne. Zajęcia z pracodawcami odbywać się będą na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Ekonomia, Mechanika i budowa maszyn, Praca socjalna, a zajęcia praktyczne na kierunkach: Nowe media, reklama, kultura współczesna, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika.

Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaka decyzję dotyczącą przyszłości podjąć – zapraszamy do PWSZ w Sanoku! 

Szczegóły dotyczące projektów znajdziesz pod linkiem:

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/fewer

Natomiast informacje dotyczące rekrutacji tutaj:

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/dzial-toku-studiow/dla-kandydatow/

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne