Menu

5lat

Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
NAJNOWSZE:
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

22 czerwca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Bogusławy Pinkowicz i Pani Agaty Krupy. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Naczelnika Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka.

       Wyróżniający się uczniowie – 25 osób (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, Dyrektora szkoły otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia, listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe. W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się także pożegnanie nauczycieli odchodzących na zasłużony odpoczynek: Pani Anny Mol – nauczyciela języka polskiego, Pana Władysława Galeja – nauczyciela nauki jazdy i ks. Stanisława Pieńczaka – księdza katechety.

W imieniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do odchodzących nauczycieli słowa podziękowania i gratulacji skierował Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz. Ponadto odchodzący nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, poza tym Pani Anna Mol i Pan Władysław Galej otrzymali nagrody Starosty Rzeszowskiego. Słowa podziękowania wraz ze skromnymi upominkami i kwiatami do odchodzących na zasłużony odpoczynek nauczycieli skierowali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych                                w Dynowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Pani Anna Mol w imieniu całej trójki nauczycieli podziękowała za wieloletnią współpracę, pomoc, i zrozumienie. Wyrazem podziękowania były przepiękne kosze kwiatów, które otrzymali: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Pani Dyrektor Halina Cygan, były Dyrektor szkoły a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz i Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb.

Ponadto uczniowie klasy 3a (Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się sportowcy nagrody rzeczowe. Poza tym wyróżniający się uczniowie (60 osób) z średnią ocen 4,0 - 4,74 otrzymali z rąk Dyrektora szkoły i wychowawców listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe, część rodziców osobiście odebrała słowa podziękowania za trud wychowawczy. Natomiast wyróżniający się uczniowie sportowcy otrzymali z rąk byłego Dyrektora szkoły a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza oraz nauczycieli wychowania fizycznego nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczniom wręczyli także: Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Pan Aleksander StochmalKamilowi Nowakowi z kl. 3TPS, a Radny Rady Miasta Dynów Pan Piotr Krupa – Magdalenie Boroń z kl. 2THL. Natomiast klasa 1TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) z rąk Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Domaradzkiej otrzymała pamiątkowy dyplom „Najsympatyczniejszej klasy w szkole” wraz z nagrodą (wyjazd do kina).

     Podziękowania za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Pan Piotr Krupa i Pani Honorata Mikoś i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka. Na koniec uczniowie podziękowali pięknymi kwiatami za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy Dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi. (HC)

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Warszawie

       W dniach 16 - 17 czerwca w Warszawie obyło się plenerowe „Spotkanie z Cepelią na Chmielnej”. Spotkania organizowane są kilka razy w roku, ich celem jest przybliżenie turystom rękodzieła ludowego i folkloru najbardziej interesujących etnograficznie regionów Polski.

Tym razem wydarzenie było poświęcone regionowi podkarpackiemu (reprezentowali je członkowie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych) oraz gorlickiemu.

Na odcinku od siedziby Cepelii przy ul. Chmielnej do Nowego Świata twórcy ludowi prezentowali swoje umiejętności rękodzielnicze, a wśród nich :

Stefania Bąk z Przysietnicy

Wanda Brach z Brzozowa

Małgorzata Chmiel z Brzozowa

Ludmiła Chrobak ze Wzdowa

Małgorzata Florczak z Brzozowa

Barbara Florek z Brzozowa

Grażyna Hanus z Brzozowa

Katarzyna Kudła z Domaradza

Dorota Leń z Przysietnicy

Krystyna Łobaza z Brzozowa

Teresa Maliwiecka z Jaćmierza

Tadeusz Pindyk z Dynowa

Maria Szajna z Haczowa

Marta Władyka z Przysietnicy

Barbara Wójcik z Golcowej

Dorota Wasylewicz Krynicka

Klaudia Wrona z Starej Wsi

Wydarzenie miało na celu promowanie lokalnych i regionalnych tradycji, zwyczajów i dziedzictwa kulturowego. Dzięki wystawom, degustacjom, pokazom oraz odtworzeniu tradycyjnych technik wytwarzania rękodzieła cel ten został zrealizowany.

Pogoda dopisała, frekwencja zwiedzających turystów również, na stoiskach można było podziwiać m.in. serwety, biżuterię, ikony, odzież, koszyki, smakołyki, elementy dekoracyjne, rzeźby, pisanki, bombki świąteczne, wyroby ze słomy, gobeliny, koronki, decoupage, obrazy, kartki okolicznościowe, kompozycje kwiatowe, zabawki, itp.

Na otwartych warsztatach można było nauczyć się lepienia w glinie, wykonywania zabawek, szydełkowania. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i dorosłych.

Mogliśmy cieszyć się każdą chwilą. I choć prezentacje już za nami, to jeszcze na długo pozostaną w naszej pamięci wspomnienia wspólnie spędzonych chwil. Było to wyjątkowe wydarzenie w prawdziwie artystycznej oprawie przy udziale twórców ludowych, artystów, dzieci, młodzieży, mieszkańców Warszawy i okolic oraz turystów, a wszystko na ludowo i z przytupem.

O czym napisały warszawskie media :

„Silną grupą zaprezentowali się goście z Podkarpacia zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ludzi Twórczych w Brzozowie, które powstało w 2010 r. i skupia artystów i twórców ludowych trudniących się różnego rodzaju rękodziełem, przede wszystkim na terenie powiatu brzozowskiego z gmin Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. To grupa dobrze zorganizowana, zwarta choć różnorodna zainteresowaniami i twórczością, która „bierze swoje sprawy w swoje ręce” i działa na rzecz swego środowiska.”

Weekendowa impreza została zorganizowana przez Fundację „CEPELIA” – Polska Sztuka i Rękodzieło.

Jednostką wspierającą organizację tego przedsięwzięcia był Powiat Brzozowski. Patronat medialny : Brzozowiana.pl, Brzozowska Gazeta Powiatowa.

Małgorzata Chmiel

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie zwycięzcami ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich!

16 uczniowskich zespołów z liceów i techników z całej Polski wzięło udział w wielkim finale Szkolnych Mistrzostw Menadżerskich. Dwudniowa impreza odbyła się we wtorek i środę (12 i 13 czerwca) w kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

SMM organizowane są przez Start-up REVAS zajmujący się tworzeniem branżowych symulacji biznesowych oraz INUP Koalicja Startupów. Konkurs współfinansowany był przez Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie to propozycja skierowana do uczniów szkół średnich z całej Polski. Główny cel konkursu to wykształcenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział w projekcie. Uczestnicy konkursu zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Rozgrywka za pomocą symulatorów biznesowych rozwija kluczowe kompetencje m.in. umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów i stosowania technologii informatycznych.

Rozgrywki biznesowe zostały podzielone na dwie kategorie: Licea ogólnokształcące oraz Technika i Szkoły Zawodowe. Do konkursu łącznie zgłosiło się prawie 140 trzyosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Konkurs realizowany był z wykorzystaniem branżowej symulacji biznesowej “Warsztat samochodowy” dla Techników i Szkół Zawodowych oraz “Biuro podróży” dla Liceów Ogólnokształcących. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych symulatorów uczniowie podejmowali realistyczne decyzje biznesowe m.in.: tworząc stanowiska, kupując sprzęt, zamawiając zasoby, zatrudniając pracowników i planując strategie promocyjne.

Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie podzielone były na 3 etapy. Pierwszy to specjalne szkolenie dla nauczycieli pozwalające im poznać zasady gry i możliwości symulatorów biznesowych. Drugi etap to trwająca dwa miesiące uczniowska rozgrywka eliminacyjna prowadzona przez Internet. Podczas tej części każdy zespół musiał podejmować decyzje biznesowe w tygodniowych okienkach decyzyjnych.

Brzozów reprezentował zespól z ZSE w składzie: Katarzyna Fic, Aleksandra Rychlicka i Tomasz Hućko, czyli firma FASTCAR. Opiekę nad zespołem sprawowała Elżbieta Leń. Firma ZSE, po ciężkich bojach, zakwalifikowała się do III finałowego etapu. Wzięli w nim udział uczniowie z Brzozowa, Krakowa, Bytomia, Chełma, Zamościa, Nowego Sącza, Jasła, Tczewa, Chrzanowa, Przemyśla, Rzeszowa, Boguchwały, Nałęczowa, Olkusza, Lubartowa i Łańcuta.

Rozgrywka finałowa odbyła się w pracowniach komputerowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i trwała dwa dni od 12 do 13 czerwca. Uczniowie musieli podejmować samodzielnie decyzje biznesowe bez pomocy i podpowiedzi opiekunów.

Po zaciętej walce zespół z ZSE wypracował w swojej firmie najwyższy wynik ekonomiczny i tym samym zajął I miejsce.

Opiekun zespołu Elżbieta Leń: Zespół FASTCAR ma ogromną satysfakcję z wygranej. To nie był łatwy konkurs. Jego forma wymagała od uczniów ogromnego i czasochłonnego zaangażowania w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Najpierw, przez dwa miesiące, musieli wykazać się przede wszystkim umiejętnością pracy zespołowej, ustaleniem celów i właściwym podziałem ról w zespole. Finałowa rozgrywka było bardzo burzliwa, gdyż rywalizacja między firmami konkurencyjnymi powodowała, że konkurs budził w jej uczestnikach ogromne emocje i po prostu bardzo wciągał.

Uczniowie otrzymali cenne nagrody, ale to satysfakcja z osiągniętego wyniku była dla nich największą nagrodą.

Elżbieta Leń

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne