Menu

5lat

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
NAJNOWSZE:

SLD w Brzozowskiem ma nowego szefa.

       Portal rozmawia z mgr. Stanisławem Szałajko - Przewodniczącym Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Brzozowie, członkiem Rady Wojewódzkiej SLD w Rzeszowie.

 
Red: Może na początek, dla tych co Pana nie znają  -  coś o sobie?

 
 S.Szałajko: Jestem rodowitym Brzozowianinem. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz podyplomowe studia menadżerskie na WSP w Rzeszowie. Przepracowałem ponad 25 lat jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkołach Podstawowych w Przysietnicy, Zmiennicy i Humniskach. Zawsze na pierwszym miejscu stawiałem dobro dziecka. Sporo pracowałem społecznie. Prowadziłem samorząd uczniowski, szkolne koła sportowe, taneczne i kabaret. Organizowałem wtedy zupełnie nowatorskie imprezy: szkolne listy przebojów, familiady, jeden z dziesięciu, wybory miss i mistera szkoły, bezpłatne wycieczki dla najlepszych sportowców i działaczy SU. Zawsze dążyłem do tego, aby uczniowie z małych środowisk zwłaszcza wiejskich nie czuli się gorsi od swych rówieśników z dużych miast. Potwierdzeniem tych starań są wyniki sportowe moich uczniów: kilkakrotne mistrzostwa woj. krośnieńskiego w piłce siatkowej, biegach przełajowych i lekkiej atletyce. Na uwagę zasługują liczne zwycięstwa w Spartakiadach Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. W latach 1998 – 2006 sprawowałem mandat Radnego Rady Miejskiej w Brzozowie. Pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Od 2007 roku jestem Przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 1 w Brzozowie. Aktywnie działam w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych m.in.: w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Miasta I Gminy Brzozów, Zarządzie LKS Brzozovia Brzozów. Dzięki temu, od dawna mam najbliższy kontakt z mieszkańcami, ich problemami i bolączkami.


Red. Został Pan wybrany  Przewodniczącym Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Brzozowie, kiedy?


S. Szałajko: 24 marca odbył się Zjazd Powiatowy SLD w Brzozowie, gdzie w głosowaniu tajnym, zdecydowaną większością delegaci powierzyli mi przewodniczenie Sojuszem w powiecie.

 
Red: Panie przewodniczący, jak wiem, od dawna jest Pan w polityce regionalnej i ponad regionalnej.

 

S. Szałajko: Zawsze miałem i nadal mam trzy życiowe pasje: oświata, sport i polityka. Obecnie dominuje polityka. Najważniejsza jest dla mnie służba i praca a nie władza i zaszczyty. W 2005 roku zafascynowałem się programem Samoobrony RP, zainspirowało mnie hasło wyborcze „Człowiek, Rodzina, Praca, Godne Życie”. Dlatego zdecydowałem się na kandydowanie do Parlamentu z listy tej partii. Dwa lata później ponownie ubiegałem się o mandat do Sejmu RP, a w 2009 roku do Parlamentu Europejskiego. Nie robiłem tego dla własnych ambicji i aspiracji, lecz dla wspaniałych mieszkańców Ziemi Brzozowskiej, którzy zasługują na coś więcej niż ciągłe obietnice i rozczarowania zamiast konkretnej pomocy i wsparcia. Dwa lata temu z inicjatywy władz lokalnych SLD odbyłem szczerą i głęboką rozmowę z ówczesnym Przewodniczącym Rady Powiatowej  w Brzozowie kol. Marianem Skubiszem. Po konsultacjach z Prezydium Rady Wojewódzkiej SLD w Rzeszowie podjąłem decyzję o rezygnacji z przynależności do  centrolewicowej Samoobrony RP i wstąpiłem w szeregi Sojuszu. Chcąc kontynuować prospołeczny program dostrzegający problemy zwykłych ludzi uznałem, że tylko SLD może przerwać szkodliwą dominację prawicy w kraju na Podkarpaciu a szczególnie w naszym powiecie.  Właśnie z listy SLD minionym roku kandydowałem do Sejmu RP.

 

Red: Wspomniał Pan wcześniej, w kwestii przełamywania stereotypów i wyrównywania szans uczniów małych środowisk w konkurencji z uczniami dużych miast -zasadę „mały może dużo”, czy stosuje ją Pan także w polityce?

 S. Szałajko: Zdecydowanie tak. Powiat brzozowski należy do najmniejszych na Podkarpaciu, jednak jest  zauważalny jeśli chodzi o jakość działań struktur powiatowych i gminnych SLD. Obecnie jesteśmy jedną z najmłodszych organizacji partyjnych na Podkarpaciu. Od 2010 roku do Sojuszu wstąpiło ponad 30 nowych członków, w większości młodych z wyższym wykształceniem. To dobrze rokuje na przyszłość. Organizacje partyjne prężnie działają we wszystkich gminach powiatu. Należy docenić wysoką aktywność naszych działaczy. Jeśli chodzi o zbieranie podpisów za referendum emerytalnym – najlepszy wynik w województwie. Obecnie trwa akcja zainicjowana przez Posła Tomasza Kamińskiego „Bitwa o pracę”, polegająca na zbieraniu podpisów za znacznym podwyższeniem płacy minimalnej i likwidacji umów śmieciowych. W najbliższym czasie młodzi działacze na terenie powiatu utworzą Federację Młodych Socjaldemokratów.

Red: Praca nad programem i strukturami  SLD w powiecie to jedno.  A sprawy gospodarcze?

 

S. Szałajko: To prawda. Powiat brzozowski zajmuje pierwsze miejsca w niechlubnych statystykach dotyczących największego bezrobocia na Podkarpaciu, jest „liderem”  jeśli chodzi o najniższy dochód na jednego mieszkańca. Jest to niewątpliwie wina małej skuteczności powiatowych władz samorządowych, które nie robią nic, aby to zmienić. Powinna być jak najszybciej wprowadzona dwu-kadencyjność władzy wykonawczej. Czym szybciej, tym lepiej dla powiatu i ościennych gmin. 
   Rada Powiatowa SLD widzi konieczność szybkich i zdecydowanych działań w celu pozyskania inwestorów z kraju i zagranicy dla poprawy tej dramatycznej sytuacji. Doskonałym przykładem pozytywnych działań poprawy sytuacji społeczno - gospodarczej są samorządy, które podjęły współpracę z Funduszem Szwajcarskim. Fundusz ten daje możliwość pozyskania sporych środków finansowych na: założenie firmy, stowarzyszenia i promocję produktów regionalnych. Nie wolno zapominać o lokalnych pracodawcach, których należy wspierać i promować głównie średnich i drobnych przedsiębiorców oraz usługi i handel. Na wsparcie i pomoc czekają rolnicy. Mamy przygotowanych jeszcze kilka pomysłów i rozwiązań, jednak aby je zrealizować trzeba znacząco wzmocnić pozycję SLD w powiecie i mieć wpływ na podejmowanie decyzji.

 


Red: Wspomina Pan co po ewentualnych wygranych wyborach. Także Przewodniczący Miller twierdzi, że wygra najbliższe wybory. Najnowsze sondaże wskazują powolny acz systematyczny wzrost notowań SLD. Wiemy wszyscy, co SLD chce zmienić w kraju w najbliższych latach: powrót do emerytur 60 - 65 lat, podatek 50% dla najbogatszych, likwidacja IPN i Gimnazjów, itd.  Co planujecie  zmienić w powiecie i gminach?

 

S. Szałajko: Kwestia powrotu do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn jak najbardziej na tak. Sojusz idzie dalej i po wygranych wyborach wprowadzi możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat - kobiety i 40 lat - mężczyźni. Pozwoli to znacznie ograniczyć szarą strefę. SLD złoży projekt koniecznych reform w oświacie. Poprzedni system oświaty funkcjonował bardzo dobrze. Utworzenie Gimnazjów to porażka rządów AWS. Sytuacja w powiecie brzozowskim jest bardzo trudna. Najbardziej dokucza nam wszystkim systematycznie rosnące bezrobocie. Pogarszają się nastroje społeczne, odczuwalny jest brak optymizmu, zwłaszcza u ludzi młodych. Władze, zarówno gminne jak i powiatowe jakby nie dostrzegały tych rażąco niepokojących zjawisk. Obecna sytuacja polityczna w kraju wymaga jak najszybszych zmian. Prawicowa, nieudolna opozycja wobec nieudolnej prawicowej koalicji to absurd, który degraduje polskie życie polityczne, gospodarkę, oświatę, służbę zdrowia i wiele innych dziedzin. Jedyną wyrazistą opozycją jest SLD. Sojusz posiada program naprawy RP, który nie może czekać na realizację. Aby to zrobić trzeba wygrać wybory, czego gorąco życzę Polsce. Odbiciem dramatycznej sytuacji w kraju jest Podkarpacie. Dobrze, że SLD współrządzi w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Dzięki temu powstaje wiele cennych inicjatyw. Wzorowo rozwija się Rzeszów - stolica Podkarpacia. To zasługa lewicowego prezydenta Tadeusza Ferenca. Jednak sytuacja w niektórych powiatach jest diametralnie inna. Należy do nich Ziemia Brzozowska, gdzie władzę wykonawczą sprawują w rażącej większości „ prawicowcy”.  Jedyną szansą na przerwanie tej chorej sytuacji są demokratyczne wybory. Wierzę głęboko w dojrzałość i odpowiedzialność naszego społeczeństwa w trosce o teraźniejszość i przyszłość naszej Ojczyzny, Podkarpacia i Ziemi Brzozowskiej. Wcześniej musimy wygrać wybory, mieć przyjazne lewicowym poglądom władze w powiecie,  mieście i gminach. 

 


Red: Europa obecnie obiera zdecydowanie kurs na lewo. Jakie Pan to ocenia?

 


S. Szałajko: Szkoda, że tak późno. Najważniejszym czynnikiem każdej działalności jest człowiek. Jednak ważni ludzie w Europie zupełnie o tym zapomnieli. Człowiek nie może być tylko źródłem i narzędziem bogacenia się kilku procentowej populacji. Nie można dalej podążać w tym kierunku. Zwycięstwo socjalisty Hollande'a w wyborach prezydenckich we Francji, powrót do władzy socjalistów w Danii, wygrana na Słowacji, spore szanse na zdobycie władzy przez lewicę ma: Grecja, Niemcy i Holandia. Fale protestów i strajków w Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Fakty te wybitne świadczą o zmianie kursu politycznego w Europie. Stary kontynent wybiera lewicowość. Również Polska wyraźnie ma dość dominacji skłóconej i nieodpowiedzialnej prawicy. Moim mottem zawsze były i są słowa "Najważniejszy jest człowiek", "Nie słowa a czyny". Jestem pragmatykiem, dlatego wystarczy teorii. Zacznijmy działać!!!

 


Red: Dziękuję za wywiad, życzę realizacji planów i zamierzeń.

 


S .Szałajko: Również dziękuję za życzliwość. Życzę pomyślności wszystkim Polakom a zwłaszcza Naszej "Małej Ojczyźnie" - Ziemi Brzozowskiej, aby powrócił tak potrzebny nam wszystkim optymizm.


Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne