Logo
Wydrukuj tę stronę

Maksymilian Dąbrowski ma swoją ulicę.

Maksymilian Dąbrowski ma swoją ulicę.

Nowa ulica, równoległa do ul. Witosa, w kierunku Przysietnicy, uchwałą Rady Miejskiej z dnia 1 marca br. nosi imię Maksymiliana Dąbrowskiego.

   Maksymilian Dąbrowski w 1958 roku został przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej(PMRN). Jego zaangażowanie w rozwój Brzozowa pozwoliło na wykonanie   gazyfikacji miasta, poprawy oświetlenia ulic czy doprowadzenie wody pitnej z brzozowskiej Jakli Wielkiej. To za jego przewodniczenia PMRN w mieście zbudowano min. basen, domy handlowe, dom książki, budynek LOK. Z jego inicjatywy grono osób opracowało księgę pamiątkową „Sześć wieków Brzozowa” wydaną na 600 lecie miasta w 1959 r. W latach 60-tych i 70- tych mocno zaangażowany w udziale miasta w konkursie o tytuł „Mistrza Gospodarności”. Warto przypomnieć tu, że Brzozów w tym konkursie od samego początku zbierał laury: 1971 r. – 2 miejsce w województwie i nagroda 1,2 mln zł; 1972 r. – wyróżnienie i nagroda 0,5 mln. zł.; 1973 r.- 2 miejsce w województwie i kolejne 2 mln zł. i tak co roku aż do 1982. W 1976 r. Brzozów był „Mistrzem gospodarności” w skali kraju. Później, będąc dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zapamiętany przez mieszkańców jako ten, którego niemalże codziennie tuż po 6.00 spotkać można było w różnych krańcach miasta. Sam sprawdzał co w należałoby wykonać, poprawić, naprawić, itp. aby mieszkańcom żyło się lepiej. Całe życie był społecznikiem działając aktywnie w wielu organizacjach i stowarzyszeniach, często w domu bywał gościem. Rozwój miasta opisał w artykule „Brzozów nam współczesny” znajdującym się w opracowaniu: Brzozów. Zarys monograficzny. Wyd. Brzozów 1990. Wielokrotnie wyróżniany. Zmarł w 1989 roku. (inf.wł., fot, z arch. żony)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.