Logo
Wydrukuj tę stronę

"Dyktatura gender". Wykład ks. prof. Dariusza Oko w Brzozowie.

fot. Michał Wolak fot. Michał Wolak

     W sobotę 18 kwietnia w sali kina w Brzozowie z wykładem gościł ks. prof. Dariusz Oko - teolog, filozof oraz wykładowca Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Spotkanie zorganizował Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca. Znany z wielokrotnych wystąpień w mediach ogólnopolskich i krytyki ideologii gender kapłan przybliżył zagrożenia jakie niesie za sobą rozpowszechnianie gender, która wg  jego opinii ma być rewolucją kulturową o zasięgu ogólnoświatowym. Jej skutkiem m.in. miało by być wyeliminowanie chrześcijaństwa, zniszczenie dotychczasowej tradycji i kultury. Etapy wprowadzania gender to m.in.: wybieranie polityków genderowych, wprowadzanie prawa sprzyjającemu genderyzmowi, seksualizacja dzieci już od przedszkola, propagowanie homoideologii (w tym prawa do adopcji dzieci przez pary homoseksualne), wybór płci i pogarda dla człowieka. Krytyce poddani zostali również tzw. „Judasze”, czyli kapłani - publicyści katoliccy, którzy wypowiadali się pozytywnie o gender (na przykładzie ks. Czajkowskiego czy Gazety Wyborczej). Ks. Oko podkreślał bardzo mocno rolę rodziny składającej się z mężczyzny i kobiety i jej roli w wychowaniu dzieci.

Blisko dwugodzinne spotkanie poświęcone w całości zostało dogłębnej analizie i krytyce ideologii gender oraz powiązaniu jej z innymi ideologiami czy ruchami społecznymi (komunizm, faszyzm, nazizm, feminizm, ateizm). Na bazie statystyki oraz przykładów z Europy Zachodniej i Polski wskazywał gdzie i w jakich obszarach życia społecznego gender jest już wprowadzana do życia oraz jakie może to nieść skutki za sobą. Wskazywał też, na już istniejące problemy w społeczeństwach zachodnich, które jego zdaniem mają źródło właśnie w ideologii gender (jak choćby spadek liczby ludności), ale także przykłady gdzie (jak np. w Norwegii) gender zostało skompromitowane. Ks Oko apelował również o zaangażowanie się politykę zarówno o zasięgu ogólnokrajowym jak i lokalnym. Przybyli na spotkanie mieli okazję zadać pytania (temat gender dominował) oraz nabyć publikacje, które później ks. Oko podpisywał. Należy podkreślić, że spotkanie miało nie tylko formę akademickiego wykładu ale również język i formę przystępną dla przeciętnego człowieka.

Na zakończenie podkreślić wypada uniwersalny apel ks. Oko do słuchaczy: „warto poszerzać własną wiedzę”.

Michał Wolak

Ostatnio zmienianyniedziela, 19 kwiecień 2015 19:38

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.