Logo
Wydrukuj tę stronę

Konkurs wiedzy o Brzozowie i Ziemi brzozowskiej rozstrzygnięty

fot. E. Szul fot. E. Szul

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Brzozowie wraz z Siecią współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy zorganizowała Konkurs wiedzy o Brzozowie i Ziemi brzozowskiej, adresowany do uczniów szkół podstawowych na poziomie klas IV – VI oraz do uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Brzozów.

Konkurs w założeniu miał pobudzić zainteresowanie naszą „małą ojczyzną” i poszerzyćwiedzę dzieci i młodzieży o historii, kulturze i środowisku przyrodniczym regionu. W konkursie wzięło udział pięć szkół podstawowych: z Brzozowa, Grabownicy Starzeńskiej, Górek, Humnisk i Przysietnicy oraz pięć gimnazjów: z Brzozowa, Grabownicy Starzeńskiej, Humnisk, Przysietnicy i Starej Wsi.

 Reprezentanci zgłoszonych szkół zostali wyłonieni w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych, bądź wytypowani przez nauczyciela bibliotekarza lub nauczyciela zainteresowanego tematyką konkursu.

15 kwietnia 2015 r. w siedzibie PBW Filii w Brzozowie uczniowie przystąpili do rozwiązania testów pisemnych, zawierających kilkadziesiąt pytań. Uczniów szkół podstawowych obowiązywał zakres wiedzy dotyczący Brzozowa, natomiast uczniowie szkół gimnazjalnych testowali swoją wiedzę zarówno o Brzozowie jak i jego okolicy.

Prace uczestników konkursu oceniło Jury, w którego skład weszli: Piotr Boczar jako przedstawiciel Organizatorów i przewodniczący oraz członkowie: Rafał Frydrych reprezentujący Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz Mateusz Podkul z Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie

 W czasie przerwy, wyznaczonej na obrady Jury, uczestnicy konkursu obejrzeli Powstanie Warszawskie,  film fabularny w całości złożony z dokumentalnych materiałów archiwalnych nagranych przez dwóch młodych reporterów w sierpniu 1944 roku w reżyserii Jana Komasy.  

Jury po sprawdzeniu poprawności wypełnienia testów, na podstawie przygotowanych kryteriów oceny i listy prawidłowych odpowiedzi, przyznało nagrody:

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce      Jan Siekaniec - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

II miejsce     Jakub Dudek - Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej

III miejsce   Wiktoria Jatczyszyn – Zespół Szkół Nr 2 w Humniskach

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce      Maria Kwartnik - Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie

II miejsce     Faustyna Szczepek - Zespół Szkół Nr 2 w Przysietnicy

III miejsce   Patrycja Dżoń - Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej

Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z wydawnictwami albumowymi pokazującymi historię, kulturę i piękno przyrody Ziemi brzozowskiej, Podkarpacia i Polski.

  Piotr Boczar

fot. Elżbieta Szul

Ostatnio zmienianyniedziela, 19 kwiecień 2015 20:09

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.