Logo
Wydrukuj tę stronę

Podstrefa ekonomiczna w Brzozowie - coraz bliżej

fot. Emilia Wojcieszek fot. Emilia Wojcieszek

    6 maja delegacja miasta Brzozów na czele z burmistrzem Józefem Rzepką odbyła spotkanie robocze z dyrektorem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Krzysztofem Ślęzakiem i ekspertem, koordynatorem - Danutą Borowiec. Wyjazd do siedziby firmy w Mielcu jest kontynuacją działań skierowanych na utworzenie w Brzozowie specjalnej podstrefy ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Dyrekcja Euro-Park Mielec przekazała samorządowcom wytyczne dotyczące założeń, przygotowań i realizacji działań promocyjnych terenów inwestycyjnych. Ta wzmożona aktywność pozwoli na dotarcie do inwestorów, którzy efektywnie będą prowadzić działalność w Brzozowie. Korzyści dla potencjalnych przedsiębiorców są znaczące, zaś gmina Brzozów zyska poprzez powstanie zakładów pracy i zmniejszenie bezrobocia. Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Brzozów jest obecnie przez samorząd gminny zadaniem traktowanym priorytetowo.

            Euro-Park Mielec jest pierwszą polską specjalną strefą ekonomiczną powstałą w 1995 r. składa się ona z podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski. Celem działania strefy jest pozyskiwanie projektów tworzących nowe miejsca pracy. Działania ukierunkowane są na pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i stymulację rozwoju przedsiębiorczości krajowej w korzystnych warunkach biznesowych. Euro-Park Mielec to efektywny instrument rozwoju regionalnego działający na rzecz stabilnego wzrostu ekonomicznego regionu. Strefa od lat znajduje się w czołówce najefektywniejszych stref w Polsce.

Samorząd brzozowski od wielu miesięcy podejmuje działania mające na celu utworzenie specjalnej podstrefy w Brzozowie. Swoją aktywność rozpoczął konferencją pilotażową z udziałem marszałka woj. podkarpackiego, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Sympozjum spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczeństwa lokalnego.

            Kolejnymi działaniami było opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o włączenie terenów inwestycyjnych w Brzozowie do mieleckiej strefy ekonomicznej. Rada Miasta Brzozowa podjęła stosowną uchwałę, w której wyraziła zgodę na utworzenie, na ww. terenach podstrefy. Wymagane były także dokumentacja geodezyjna wraz z czytelnymi mapami, opinia zarządu województwa w formie uchwały, opis istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej oraz plany uzbrojenia tych terenów.

Przez cały okres przygotowywania dokumentacji trwały konsultacje przedstawicieli samorządu brzozowskiego z przedstawicielami strefy ekonomicznej w Mielcu, którzy odbyli wizytację terenów w Brzozowie. Teren, który zaproponowała gmina Brzozów odpowiada kryteriom formalnym strefy mieleckiej. Jej reprezentanci byli miło zaskoczeni i zadowoleni z profesjonalizmu i poważnego potraktowania możliwości utworzenia podstrefy w Brzozowie przez pracowników urzędu.

Obecnie wniosek wraz z dokumentacją rozpatrywany jest przez zarząd Euro-Park Mielec, zaś po pozytywnej weryfikacji zostanie przekazany Ministerstwu Rozwoju. Zatwierdzenie wniosku przez  Radę Ministrów umożliwi formalne utworzenie podstrefy brzozowskiej. (ew)

Ostatnio zmienianypiątek, 13 maj 2016 13:19

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.