Logo
Wydrukuj tę stronę

Wyprawka szkolna

    Burmistrz Brzozowa wydał 10 bm. zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna". O rządową pomoc mogą się ubiegać rodzice uczniów klas I-IV szkół podstawowych, uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych (LO, ZSB, ZSE) oraz uczniów niepełnosprawnych.

    Podstawowym warunkiem jest wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie miesięcznie. Wynosi on 504 zł netto w przypadku uczniów kl. I, a 351 zł netto w kl. II-IV szkół podstawowych i kl. I szkół ponadgimnazjalnych. Kryterium to nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych. 

    Wnioski należy składać w szkole, do której uczęszcza dziecko w terminie do dnia 10 września br. Tam też można zasięgnąć bliższych informacji – czytamy w serwisie internetowym gminy Brzozów.

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.