Logo
Wydrukuj tę stronę

Dzienny Dom Pomocy Dar-Med w Brzozowie. Przykład integracji seniorów z młodzieżą szkolną

fot. Kazimierz Barański fot. Kazimierz Barański

       Dzienny Dom Pomocy, dla osób niesamodzielną ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, prowadzony przez Centrum Medyczne Dar-Med w Brzozowie współpracuje z wieloma instytucjami. Wyjątkowo owocnie przebiega integracja z placówkami oświatowymi miasta i gminy. Pensjonariusze naszej placówki systematycznie 2 razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach szkolnych, w czasie których nabywają wiedzę i umiejętności obsługi komputera , a ich nauczycielami i opiekunami są uczniowie klas szóstych. Seniorzy zapraszają swoich "informatyków" na różne spotkania,  organizowane w DDP uroczystości i imprezy.

       2 kwietnia wspólnie uczestniczyli w kolejnych zajęciach integracyjnych. Były to warsztaty plastyczne które zainspirował i poprowadził artysta plastyk z Rzeszowa Pan Mariusz Heba. Ich owocem były wykonane przez seniorów i młodzież stroiki wielkanocne. Uzupełnieniem zajęć artystycznych był wspólny fitness oraz ciasteczka i herbatka od babci i dziadka .

Maria Myćka

Fot. Kazimierz Barański

Ostatnio zmienianyśroda, 03 kwiecień 2019 23:28

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.