Menu
Dzisiaj jest: 11 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Mira, Franciszek, Ignacy

logo321

„Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”

„Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”

 I. Organizator Konkursu:

Starosta Brzozowski

 • II. Cel Konkursu:

 1. Kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do małej ojczyzny z szacunkiem do regionu i do Polski.

2.Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej więzi oraz tożsamości.Rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów

3.Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, wyzwalanie u nich twórczego myślenia.

4. Rozbudzenie kreatywności i umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu,

5. Ukazanie wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości.

 • III. Uczestnicy Konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu brzozowskiego.

 • IV. Kategorie konkursowe:
 • Plastyczna (prace wykonane dowolną techniką)
 • Literacka (opowiadanie, wywiad, wiersz itp.)

V. Termin i forma przekazania prac

 • 1. Prace należy dostarczyć w terminie do 31.05.2021 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
z dopiskiem Powiatowy Konkurs „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”.

 1. Do pracy należy dołączyć wypełniony i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do regulaminu oraz podpisaną ogólną klauzulę informacyjną RODO Starostwa Powiatowego w Brzozowie stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
 • Prace nieposiadające załączników nie będą rozpatrywane.
 • VI. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
 • Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 O wynikach Konkursu i terminie wręczania nagród uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub e-mailową.

 1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody główne. Dla pozostałych uczestników za udział w konkursie przewidziane są także atrakcyjne nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzozowie powiatbrzozow.pl

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”

 1. Imię…………………………………………………………………………………………………..
 1. Nazwisko……………………………………………………………………………………………
 1. Numer telefonu…………………………………………………………………………………….
 1. Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………..
 1. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
 1. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik………………….................

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Klasa…………………………………………………………………………………………………….
 1. Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego* (imię, nazwisko, nr telefonu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ostatnio zmienianypiątek, 23 kwiecień 2021 16:13
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne