Logo
Wydrukuj tę stronę

Brzozów - Człowiek Jest Ważny

fot. arch. UMiG Brzozów fot. arch. UMiG Brzozów

      Wraz z najlepszymi życzeniami noworocznymi nadszedł czas na podsumowanie działań  również w sferze społecznej naszej Gminy. Po dwóch latach Wydział Spraw Społecznych zakończył realizację  niezwykle ważnych programów pomocowych – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2020 i 2021  oraz Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 –  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

     W dalszym ciągu realizujemy  programy:  taksówka społeczna  („Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowana ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020,  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym) , opieka sąsiedzka („Bezpiecznie we własnym domu-usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych) oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym.

W tym okresie objęliśmy wsparciem łącznie ponad 500 rodzin!

Pomimo, że był to dla nas  czas wytężonej pracy,   to jej wartość przyniosła nam wiele satysfakcji, radości i motywacji do dalszych działań.

Dziękujemy Państwu za wszystkie słowa  wdzięczności.  Przyjmując  je, mamy pewność że nasza praca jest  ważna i potrzebna.

 Dziękujemy również wszystkim instytucjom dzięki którym te projekty mogliśmy dla Państwa prowadzić a należą do nich:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

( czytamy na stronie Brzozów.pl)

Ostatnio zmienianysobota, 01 styczeń 2022 12:37

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.