Menu
Dzisiaj jest: 30 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Zenobii, Edmunda, Przemysława
NAJNOWSZE:

zaduszkibaner

plus brzozow
reklama

Duet #talentobranie: Gosia Andrzejewicz, Ola Kędra - Lustro

Konkursy na czaskorona wirusa (5)

11 listopada - konkurs GOK Nozdrzec

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HUMANISTYCZNO- PLASTYCZNEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI

„11 LISTOPADA- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”

 

W dniu 11 listopada obchodzimy święto odzyskania Niepodległości. Tego dnia upamiętniamy nie tylko odzyskanie Niepodległości po 123 latach niewoli, ale również czcimy pamięć osób, które dla Ojczyzny złożyły najwyższą ofiarę swojego życia. Dzięki heroicznej postawie naszych przodków możemy dzisiaj cieszyć się wolnością, a także kultywować rodzimą tradycję i kulturę. W związku ze zbliżającym się świętem narodowym, zapraszamy najmłodszych mieszkańców
Naszej Gminy do udziału w konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury  pod  patronatem honorowym Wójta Gminy Nozdrzec.

 ORGANIZATOR:

 Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu

  CELE KONKURSU:

Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzenie zainteresowania historią Rzeczypospolitej Polskiej, budowę szacunku wobec Ojczyzny oraz bohaterów i symboli narodowych.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych i tematycznych:


 1. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz kl.0 - Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej - dowolna technika plastyczna (np. wyklejanka, wydzieranka, rysunek ołówkiem, flamastrami, różnymi kredkami czy farbami itp.), format A4. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane prace wykonane na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny, grafiki komputerowe.

  2. Dzieci klas I-III- Godło Rzeczypospolitej Polskiej- orzeł biały w złotej koronie na czerwonym tle, dowolna technika plastyczna (np. wyklejanka, wydzieranka, rysunek ołówkiem, flamastrami, różnymi kredkami czy farbami itp.), format A4. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane prace wykonane na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny, grafiki komputerowe.
   

 2. Uczniowie klas IV-VI- bohaterowie niepodległości; praca musi przedstawiać jednego z bohaterów niepodległości- dowolna technika plastyczna (np. wyklejanka, wydzieranka, rysunek ołówkiem, flamastrami, różnymi kredkami czy farbami itp.), format A3. Dopuszcza się tylko prace wykonane
  na papierze. Nie będą dopuszczane prace wykonane na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny, grafiki komputerowe.

 3. Uczniowie klas VII-VIII- wypracowanie, rozprawka na temat: "Patriotą można być zarówno
  w czasie wojny, jak i pokoju. Podaj trzy argumenty: z literatury, historii i własnej obserwacji",
  co najmniej 2 kartki (4 str.) A4. Dopuszcza się tylko prace napisane na komputerze.

 TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu lub do placówki najbliższej Biblioteki Publicznej, natomiast wypracowania tj. rozprawki można złożyć również
w pliku pdf za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszystkie prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 10 listopada 2020 (wtorek),  do  godz. 12:00.

Uwaga! Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie
i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach.

 KRYTERIA OCENY PRAC

Przy ocenie prac plastycznych pod uwagę  będzie brana estetyka, oryginalność i pomysłowość
oraz samodzielność  wykonania.

Przy ocenie pracy pisemnej pod uwagę będzie brana  zgodność  prac z tematyką Konkursu, poprawność stylistyczna i językowa oraz  samodzielność i oryginalność pracy.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

O wynikach Konkursu i terminie oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Organizator zastrzega, że może nie przyznać nagrody w przypadku braku złożenia odpowiednich prac. Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody, pamiątkowe dyplomy i pucharki za miejsca I - III w danej kategorii wiekowej. Organizatorzy dopuszczają, także przyznanie wyróżnień w każdej z kategorii.

 PUBLIKACJA ZDJĘĆ

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na przenośnej wystawie, którą będzie można obejrzeć
w Urzędzie Gminy Nozdrzec  i Gminnej  Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze oraz Filiach do końca roku. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział
w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.  

UWAGI DODATKOWE

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.

Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę. 

 Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu, w związku z udziałem w Konkursie zgodnie z Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
  w 36-245 Nozdrzec 63,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”, a od 25 maja 2018 r.
  na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.m1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
 4. b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 23ust. 1 pkt 2 UODO,
  a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
 5. c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje,
  na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  f RODO.5
 6. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi
  na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
 9. a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie
  i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 10. b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 11. c) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 13. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników
  w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres e–mail.
 14. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w ust.2 powyżej.
 15. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Czytaj dalej...

Operacja Singe

 Operacja Singe – powieść szpiegowska

DZISIAJ (28 października), na rynku wydawniczym ukazuje się kontynuacja bestsellerowej powieści „Operacja Rafael” Marcina Faliński i Marka Kozubala. Jej współautorem jest wychowanek brzozowskiego liceum, a akcja rozgrywa się m.in. w Dynowie. 

Zdaniem wydawnictwa Czarna Owca autorzy „Operacji Singe” Marcin Faliński i Marek Kozubal po mistrzowsku konstruują szpiegowską intrygę. Bogate w historyczne i polityczne detale Wenezuela, Wiedeń, Bliski Wschód czy Rumunia stają się areną międzynarodowej wywiadowczej rozgrywki. Co istotne akcja rozgrywa się też na Podkarpaciu, w Dynowie oraz Bieszczadach – w Cisnej oraz Lesku. 

KONKURS DLA CZYTALNIKÓW W KOŃCOWEJ CZĘŚCI TEGO ARTYKUŁU

 Wenezuela, rok 2013. Oficerowie polskiej Agencji Wywiadu wspólnie z CIA mają zinfiltrować tajemnicze obiekty znajdujące się na Karaibach. Sytuacja komplikuje się, gdy major Marcin Łodyna i Magdalena Sierpecka natykają się na wysoko postawionych funkcjonariuszy rosyjskich służb. Amerykanie podejrzewają, że wpływy Rosjan sięgać mogą nawet samej Centrali Agencji Wywiadu na Miłobędzkiej w Warszawie.

Łodyna musi sprawdzić jeszcze jeden trop. Wszystko wskazuje na to, że na jednej z wysp ukryte zostały materiały przywiezione tam przez jednego z żołnierzy z armii Andersa. Tajne dokumenty, które zaginęły tuż po 1939 roku, w trakcie wojny stały się obiektem szpiegowskiej rozgrywki na Bliskim Wschodzie. Zawartość paczki, w której znalazły się również ryciny Albrechta Dürera, może przechylić szalę na arenie politycznej blisko siedemdziesiąt lat po zakończeniu wojny.

Pętla wokół Łodyny zacieśnia się jeszcze bardziej – po zakończonej misji w Bagdadzie wszedł w posiadanie listy, którą zainteresowani są zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie. Osaczony z każdej strony, niepewny, czy pogłoski o krecie w polskim wywiadzie okażą się prawdziwe, Łodyna musi zdecydować, co zrobić dalej. Z każdym dniem niebezpieczeństwo wzrasta.

Na tym „cichym froncie” walki wywiadów czytelnik odnajduje realistyczne opisy codziennego życia oficerów wywiadu, dyplomatów, ich przyjaciół i wrogów. Każda strona książki przybliża do odpowiedzi na pytanie gdzie są zaginione w czasie wojny dokumenty oraz arcydzieło i dlaczego są one tak ważne dla podążających ich tropem oficerów rosyjskich służb.

 Jak przystało na rasową powieść szpiegowską, „Operacja Singe” może służyć jako unikalny przewodnik po różnych zakątkach świata. Opisy miejsc występujących w książce zgodne są z rzeczywistością, ponieważ autorzy oparli się na swoich doświadczeniach z podróży do wielu krajów m.in. Iraku, Izraela, Austrii, USA, Danii, Rumunii oraz Ukrainy.

 Autorami książki są Marcin Faliński oraz Marek Kozubal. 

Marcin Faliński od 1993 roku był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa, ukończył kurs w szkole wywiadu w Starych Kiejkutach. Od 1996 roku był oficerem Zarządu Wywiadu, a 2002 roku oficerem Agencji Wywiadu. Uczestniczył w wielu operacji wywiadowczych za granicą. W 2017 roku, w stopniu podpułkownika, odszedł na emeryturę. Jego szefem w czasie pracy szpiegowskiej był Vincent V. Severski, dzisiaj autor poczytnych powieści szpiegowskich. Postać Marcina opisał on w najbardziej znanej polskiej powieści szpiegowskiej  „Nielegalni” – sfilmowanej ponad rok temu. 

 Marek Kozubal ukończył brzozowskie liceum, z wykształcenia jest politologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ale pracuje jako dziennikarz. Pracował m.in. w „Głosie Nauczycielskim”, „Życiu Warszawy”, „Gazecie Wyborczej”. Od kilkunastu lat jest publicystą dziennika „Rzeczpospolita”. Przez kilka lat zajmował się tematyką kryminalną m.in. przestępczością zorganizowaną. Pasjonuje się historią i wojskowością, a przede wszystkim poszukiwaniem zaginionych w czasie wojny dzieł sztuki.

Powieść można zamawiać na portalach sprzedażowych. Dostępna jest wersja tradycyjna, ale też e-book oraz audiobook – książkę przeczytał doskonały aktor znany z charakterystycznej roli w telewizyjnym serialu TVP „Korona Królów” – Wojciech Żołądkowicz. 

Dla czytelników portalu Brzozowiana.pl mamy dwa egzemplarze książki z autografami autorów. Otrzymają je te dwie osoby, które jako pierwsze udzielą odpowiedzi na następujące pytania dotyczące „Operacji Rafael”.

 1. W jakiej miejscowości w Bieszczadach ma dom letniskowy główny bohater powieści „Operacja Rafael” oficer Agencji Wywiadu major Marcin Łodyna?
 2. W której miejscowości, po ucieczce ze Lwowa – drugi bohater książki Mieczysław Kleiner, ukrył swoich rodziców?

(mk)

     Odpowiedzi prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W odpowiedzi wystarczy wymienić nazwy dwu miejscowości. Zwycięzcy konkursu automatycznie wyrażają zgodę (klauzula RODO) na publikację na niniejszym portalu ich imion, nazwisk i miejscowości, w materiale podsumowującym konkurs. W zakresie dostarczenie książek zwycięzcom, redakcja skontaktuje się pocztą e-mailową.

Czytaj dalej...

„Bezpieczne Wakacje" – konkurs plastyczny

      „Bezpieczne Wakacje" to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja rozpocznie się 1 lipca. Od tego dnia, aż do 9 października 2020 r. można będzie nadsyłać prace w konkursie prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Podobnie jak w ubiegłych latach, tuż przed wakacjami rusza kolejna edycja konkursu "Bezpieczne Wakacje". Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia i prace w dwóch konkursach - prac plastycznych dla dzieci i młodzieży (od 6 do 15 lat), a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Konkurs prac plastycznych adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz placówek letniego wypoczynku. Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:

Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,

Bezpieczna szkoła,

Bezpieczne miejsce zamieszkania,

Bezpieczny Internet,

Bezpieczna droga,

Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),

Przemoc rówieśnicza,

Subkultury młodzieżowe.

O tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie dowiesz się z Regulaminu Konkursu. Formularz zgody przedstawiciela ustawowego dziecka dołączony jest do regulaminu.

Prace można przesyłać od 1 lipca do 9 października 2020 r. do  Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat. Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Tematyka tego konkursu jest taka sama, jak w przypadku konkursu plastycznego - bezpieczny pobyt w czasie wakacji, bezpieczne miejsce zamieszkania, bezpieczny Internet, bezpieczna droga, zagrożenia używkami, przemoc rówieśnicza czy subkultury młodzieżowe.

 Warunki jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu oraz nadsyłane przez nich spoty znajdziesz w Regulaminie Konkursu na profilaktyczny spot filmowy.

Prace należy przesłać od 1 lipca do 9 października 2020 r. do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organizatorzy

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

białoczerwona

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne