Menu
Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
NAJNOWSZE:

białoczerwona

plus brzozow
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

"Dyktatura gender". Wykład ks. prof. Dariusza Oko w Brzozowie.

     W sobotę 18 kwietnia w sali kina w Brzozowie z wykładem gościł ks. prof. Dariusz Oko - teolog, filozof oraz wykładowca Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Spotkanie zorganizował Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca. Znany z wielokrotnych wystąpień w mediach ogólnopolskich i krytyki ideologii gender kapłan przybliżył zagrożenia jakie niesie za sobą rozpowszechnianie gender, która wg  jego opinii ma być rewolucją kulturową o zasięgu ogólnoświatowym. Jej skutkiem m.in. miało by być wyeliminowanie chrześcijaństwa, zniszczenie dotychczasowej tradycji i kultury. Etapy wprowadzania gender to m.in.: wybieranie polityków genderowych, wprowadzanie prawa sprzyjającemu genderyzmowi, seksualizacja dzieci już od przedszkola, propagowanie homoideologii (w tym prawa do adopcji dzieci przez pary homoseksualne), wybór płci i pogarda dla człowieka. Krytyce poddani zostali również tzw. „Judasze”, czyli kapłani - publicyści katoliccy, którzy wypowiadali się pozytywnie o gender (na przykładzie ks. Czajkowskiego czy Gazety Wyborczej). Ks. Oko podkreślał bardzo mocno rolę rodziny składającej się z mężczyzny i kobiety i jej roli w wychowaniu dzieci.

Blisko dwugodzinne spotkanie poświęcone w całości zostało dogłębnej analizie i krytyce ideologii gender oraz powiązaniu jej z innymi ideologiami czy ruchami społecznymi (komunizm, faszyzm, nazizm, feminizm, ateizm). Na bazie statystyki oraz przykładów z Europy Zachodniej i Polski wskazywał gdzie i w jakich obszarach życia społecznego gender jest już wprowadzana do życia oraz jakie może to nieść skutki za sobą. Wskazywał też, na już istniejące problemy w społeczeństwach zachodnich, które jego zdaniem mają źródło właśnie w ideologii gender (jak choćby spadek liczby ludności), ale także przykłady gdzie (jak np. w Norwegii) gender zostało skompromitowane. Ks Oko apelował również o zaangażowanie się politykę zarówno o zasięgu ogólnokrajowym jak i lokalnym. Przybyli na spotkanie mieli okazję zadać pytania (temat gender dominował) oraz nabyć publikacje, które później ks. Oko podpisywał. Należy podkreślić, że spotkanie miało nie tylko formę akademickiego wykładu ale również język i formę przystępną dla przeciętnego człowieka.

Na zakończenie podkreślić wypada uniwersalny apel ks. Oko do słuchaczy: „warto poszerzać własną wiedzę”.

Michał Wolak

Ewelinka Kaniewska z Malinówki - II miejsce w ogólnopolskim konkursie PKO BP

Z ogromną radością przyjęliśmy informację o sukcesie uczennicy naszej szkoły (Szkoły Podstawowej w Malinówce). Z tą samą radością przekazujemy tę informację pozostałym uczniom i Rodzicom. Ewelinka Kaniewska uczennica klasy VI w obecnym roku szkolnym wzięła udział w konkursie organizowanym przez PKO Bank Polska „Kalendarz oszczędnego ucznia”. Wykonała bardzo pomysłową, dwunasto stronnicową pracę i zajęła II miejsce. Utalentowanej uczennicy oraz jej rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy Jednocześnie zachęcamy wszystkich uczniów od 5-13 lat do zakładania książeczek SKO i udziału w konkursach.

Agnieszka Tabisz opiekun SKO 

Dynów. XV Podkarpacka Tęcza już za nami...

     XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 16.04.2015 r. w dwóch etapach: rano od  godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko - inscenizacyjny a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich  którzy przybyli na konkurs, a byli to:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Naczelnik Wydziału Społeczno –OświatowegoStarostwa Powiatowego w Rzeszowie Pan Adam Kozak,i Pan Marcin Tupaj  z Wydziału Społeczno –OświatowegoStarostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pan Krzysztof Kędzierski, Pan Jan Sieńko i Pan Aleksander Stochmal.

Ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, ks. Krzysztof Rzepka – dyrektor Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej – Radio FARA a także Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu Pani Izabela Kazimierz, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Pan Marek Jastrzębski, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz, przedstawiciele Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.

Miasto Dynów i Gminę Dynów reprezentowali: Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta Dynów Pani Ewa Hadam, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Pani Beata Skiba, były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Prezes Spółdzielni Inwalidów w Dynowie Pani Małgorzata Kochman Tymowicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani Grażyna Paździorny, z Nadleśnictwa Dynów: Zastępca Nadleśniczego Pan Adam Tarabuła i Małgorzata Kaczorowska, oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pan Kazimierz Żak - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pan Tadeusz Święs  - Dyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Pani Maria Biernasz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie. Media reprezentowali: Brzozowianę – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu Pan Jan Wolak, redaktor naczelny miesięcznika „Dynowinka” Pan Maciej Jurasiński, „Życie Podkarpackie” Pan Kamil Zarański.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię recytatorską - gdzie udział wzięło 31 uczestników, oceniali: Pani Grażyna Malawska – instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, Pani Jadwiga Orzechowska - instruktor Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ks. Krzysztof Rzepka - dyrektor Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej – Radio FARA.

Najlepsze nadesłane prace fotograficzne - 43 uczestników wybierali: Pani Izabela Kazimierz – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pan Marcin Tupaj inspektor w Wydziale Społeczno –Oświatowym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów.

Komisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 82 uczestników; zajmowali się tym: Pan Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz dynowski, właściciel „Galerii Pniak” w Dynowie, Anna Nowicka – Hardulak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie i Janusz Miklasz – współwłaściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie.

Wyniki końcowe:

Kategoria plastyczna

I miejsce        - Katarzyna Miazga – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

I miejsce        - Jakub Miśniakiewicz  - Zespół Szkół w Dynowie

II miejsce      - Kinga Kobylarz – Zespół Szkół w Dzikowcu

II miejsce      - Paulina Miazga - Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

III miejsce     - Alicja Gierasiewicz - Zespół Szkół w Bachórzu

III miejsce     - Celestyna Blama - Zespół Szkół w Dynowie

Wyróżnienia:

Marzena Duda                    - Gimnazjum nr 1 w Izdebkach

Kornelia Smolich                - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Marta Kończyk                   - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy

Paulina Kiszka                    - Gimnazjum nr 1 w Izdebkach

Karolina Wasieńczak         - Zespół Szkół w Dynowie

Karolina Sowa                    - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Agnieszka Kurpisz             – Zespół Szkół w Dzikowcu

Bartłomiej Wasieńczak     - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Jakub Bednarz                    - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy

Zuzanna Sobkowicz          - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Poza konkursem zostali nagrodzeni: Patrycja Gołąb i Tomasz Szul ze Szkoły Podstawowej w Ulanicy oraz Jakub Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Bachórzu.

Kategoria fotograficzna

I miejsce        -  Karolina Sowa - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

I miejsce        -  Natalia Potoczna – I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie

II miejsce      - Zuzanna Sobkowicz - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

II miejsce      - Gabriela Brewczak - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

III miejsce     - Justyna Bednarczyk - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

III miejsce     - Mateusz Szałajko – Zespół Szkół w Kańczudze        

Wyróżnienia:

Szymon Fara             - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Katarzyna Ferenc     - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Weronika Szelest     - Gimnazjum w Dydni

Anna Wołoszyn       – Zespół Szkół w Kańczudze        

Paweł Sierant            - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Anna Zawadzka      - Zespół Szkół w Nozdrzcu

Klaudia Skałuba      - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna

Gimnazja

I miejsce        Kamila Maculak - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy

II miejsce      - Antonina Kaweńska – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

III miejsce     - Martyna Kłyż - Zespół Szkół w Dynowie

Wyróżnienia:

Nikola Mędzela                  - Zespół Szkół w Dynowie

Aleksandra Szczepan        - Zespół Szkół w Dynowie

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce        - Klaudia Łach  i Anna Tworzydło - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

II miejsce      - Aneta Garduła – Liceum Ogólnokształcące w Błażowej    

III miejsce     - Elżbieta Szymańska – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Wyróżnienia:

Karolina Sowa         - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Anna Nowak           - I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie

Każdy uczestnik XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Podkarpacie w drodze” (155 osób z 28 szkół), otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Nadleśnictwo Dynów, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie a szkoła i opiekunowie (50 osób), podziękowania.        

       W podsumowaniu, swoje umiejętności zaprezentowali laureaci konkursu recytatorskiego, Kapela „TOŃKO” z Dynowa, Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Podróże kształcą, czyli bajka "O Janku, co psom szył buty”. Z krótkim, ale bardzo przepięknym koncertem zaprezentowali się nauczyciele ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie.

       Gali towarzyszyła prezentacja multimedialna „W krainie uśmiechu – Tajlandia i Laos” – czyli wspomnienia z podróży do Azji Pani Magdaleny Wolańskiej – nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, pokazy Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.  Jak co roku gali także towarzyszyła bardzo bogata oprawa scenograficzna, na wystawie głównej zostały zgromadzone różne środki komunikacji, m.in. tratwa z wyposażeniem od Bractwa Flisackiego im. św. Barbary z Ulanowa, motory, sanie, paralotnia, a także ubiory, walizki ze zbiorów prywatnych i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Znaczną część oprawy zajęło zaprezentowanie prac plastycznych,  prac fotograficznych, które wpłynęły na konkurs a także gazetki tematyczne, które wzbudziły duże zainteresowanie. 

            Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: Pan Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz - Wicestarosta Rzeszowski, Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynów, Pan Stanisław Guzik i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Swoje gratulacje przesłali także: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Stanisław Ożóg, Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dynowa Pan Andrzej Stankiewicz

Tradycyjnie już przygotowano wystawę rzeźby Pana Bogusława Kędzierskiego, a także  fotografie Dynowa i okolic wykonane przez Pana Daniela Gąseckiego, materiały promocyjne Nadleśnictwa Dynów, wystawę wyrobów: piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Restauracji „Aleksandria” z Dynowa, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły - za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i fasolkę po bretońsku, ufundowane przez sponsorów konkursu.

Mamy nadzieję, że kolejny konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów,  bardziej zagospodaruje „otwartą przestrzeń” i przysporzy więcej niespodzianek.  (Halina Cygan)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne