Menu
Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2019    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
NAJNOWSZE:
reklama
MarekRzasa2019
reklama
plus brzozow
reklama
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

XL Sesja Rady Powiatu w Brzozowie. Zarząd z absolutorium

    Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Brzozowskiego. Pozytywnie ocenili zatem realizację zadań budżetowych w powiecie brzozowskim w roku 2013.

    Dochody ubiegłorocznego budżetu wyniosły 59 i pół miliona złotych, a część tych środków pochodziło z zewnętrznych źródeł finansowania. W formie dotacji powiat brzozowski pozyskał blisko 9 milionów złotych, które przeznaczono na inwestycje. Między innymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa do powiatowej kasy wpłynęło 1 milion 40 tysięcy złotych. W ramach tej dotacji oraz 5-procentowego udziału własnego powiatu wyremontowano prawie 4 kilometry dróg powiatowych przez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa umożliwiły przebudowę drogi powiatowej Brzozów – Zmiennica, a wartość tej inwestycji oszacowano na prawie 450 tysięcy złotych. Pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych posłużyły natomiast do budowy nowego odcinka drogi w Jasienicy Rosielnej o długości 240 metrów bieżących. Zadanie kosztowało 660 tysięcy złotych.

     9 odcinków chodników o łącznej długości 2 kilometrów 164 metrów wybudowano w powiecie brzozowskim w minionym roku. Wydatkowany na ten cel 1 milion 200 tysięcy złotych w połowie pokrywały gminy powiatu brzozowskiego, na terenie których układano określony fragment chodnika. Odbudowa mostu w Wesołej pochłonęła natomiast 640 tysięcy złotych, z czego połowa tej kwoty stanowiła wkład własny powiatu brzozowskiego, zaś druga część pochodziła z budżetu państwa. Wszystkie wydatki związane z inwestycjami drogowymi i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 6 milionów 600 tysięcy złotych, czyli około 11 procent wydatków budżetowych w roku 2013.

    W inwestycjach oświatowych ponad 200 tysięcy złotych wydatkowano na stypendia naukowe w ramach Funduszu Stypendialnego im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy, że program stypendialny ma wspierać najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat brzozowski. 100 złotych miesięcznie otrzymują absolwenci gimnazjów zamierzający kontynuować naukę w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie oraz uczniowie tych właśnie placówek. Wymagana średnia ocen na świadectwie, to co najmniej 4,75, zaś ocena z zachowania minimum bardzo dobra. Jednorazowe stypendium dla absolwenta roku wyłonionego przez poszczególne wymienione wyżej szkoły wynosi natomiast 1 tysiąc złotych.

W Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny zainwestowano w roku 2013 około 9 milionów złotych. Z budżetu powiatu przekazano prawie 1 milion 600 tysięcy złotych dotacji z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Na przełomie roku 2013 i 2014, pod patronatem Ministra Zdrowia, przeprowadzony został monitoring jakości usług publicznych w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali. Na jego między innymi podstawie brzozowski szpital oceniono najwyżej z wszystkich placówek województwa podkarpackiego i wybrano najlepszym szpitalem na Podkarpaciu. (materiał nadesłany)

Człowiek i środowisko - IX Gminny Konkurs Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, zorganizowany w Zespole Szkół w Warze.

    Człowiek i środowisko - pod takim hasłem odbył się IX Gminny Konkurs Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, zorganizowany w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Warze. Celem tego turnieju jest kształtowanie wśród młodzieży gimnazjalnej proekologicznych postaw, poszerzenie wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska i uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.

    Gminnym koordynatorem konkursów jest Elżbieta Gierula, która opracowała testy, zakupiła nagrody i zorganizowała poczęstunek dla uczestników. Cenne nagrody ufundował Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala. Każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek i cenne nagrody.

    Młodzież dobrze przygotowała się do turnieju o czym świadczą uzyskane wyniki z testów. Klasyfikacja indywidualna przedstawia się następująco:

I miejsce: Karolina Kłak – Gimnazjum Wara;

II miejsce: Aleksandra Skotnicka  – Gimnazjum Nozdrzec;

III miejsce: Izabela Łach – Gimnazjum Hłudno;

IV miejsce: Sylwia Owsiana – Gimnazjum Izdebki

IV miejsce: Radosław Pietryka – Gimnazjum Izdebki

V miejsce: Lidia Durakowska – Gimnazjum Wara

VI miejsce: Dominika  Duda - Gimnazjum Hłudno

    Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrektorowi ZS w Warze, wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom i głównemu fundatorowi nagród.

E.P

Zobacz konkursową galerię: KLIK

Od Redakcji: Zwyciężczyni tego konkursu – Karolina Kłak jest najlepszą uczennicą Gminy Nozdrzec. 15 czerwca, podczas pikniku powiatowego nagrodzona została przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża. Jak się nieoficjalnie dowiadujmy – czeka na nią już kolejna nagroda – laptop, ufundowany przez jednego ze sponsorów, a otrzyma go na zakończenie roku szkolnego.

„Żyję zdrowo i bezpiecznie”.Podsumowania konkursu plastycznego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie

 • Dział: Inne

18 czerwca 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie odbyła się uroczystość podsumowania konkursu plastycznego „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. Celem konkursu były: promocja bezpiecznych zachowań na co dzień,  promocja aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, uświadomienie dzieciom  i młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem  substancji psychoaktywnych, popularyzacja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

    Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać plakat. Konkurs był podzielony na dwie kategorie wiekowe, łącznie wzięło w nim udział 51 uczniów z 14 szkół powiatu brzozowskiego. Prace uczestników oceniło Jury Konkursowe, w składzie: przewodniczący - Piotr Boczar – nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Brzozowie i członkowie: Dorota Długosz – nauczyciel Zespołu Szkół w Górkach, Katarzyna Tercha – poetka, Elżbieta Szul - Kierownik PBW Filii w Brzozowie. Po podliczeniu punktacji przyznano nagrody i wyróżnienia 16 osobom za prace, które otrzymały największą liczbę punktów.

    Laureaci konkursu w kategorii wiekowej klas 4-6 szkół podstawowych:
I miejsce - Klaudia Kłak, SP w  Warze
I miejsce - Jakub Bober,  SP nr 1 w Brzozowie
II miejsce - Alicja Błaż, SP w Haczowie
III miejsce - Katarzyna Suchorabska, ZSz w Golcowej
Wyróżnienia otrzymali: Justyna Telesz z SP w  Warze,Natalia Duda z SP w Warze, Natalia Pilawska z SP nr 1 w Brzozowie.   

    Laureaci konkursu w kategorii klas 1-3 gimnazjum:
I miejsce - Marzena Duda, Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
II miejsce - Edyta Korab,  ZSz w Jasienicy Rosielnej
III miejsce - Katarzyna Najdecka, Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
Wyróżnienia otrzymali: Joanna Cupak z ZSz w Warze, Lucjan Gładysz z Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach,  Wioletta Szajna z Gimnazjum w Haczowie, Emilia Duda z ZSz w Warze, Julia Karnasiewicz z Gimnazjum w Haczowie, Agata Ryba z ZSz Nr 1 w Humniskach.

    Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył im przewodniczący Jury – Piotr Boczar. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrodzonych prac. Wystawę będzie można oglądać w lokalu biblioteki do końca sierpnia 2014 r.

Elżbieta Szul

Gimnazjum w Trześniowie. Wycieczka do Warszawy.

   Każdego roku nasza szkoła organizuje wycieczki w różne miejsca. W tym roku szkolnym postanowiliśmy wyjechać do Warszawy. Grupa liczyła 48 uczniów i 4 opiekunów. Byli to uczniowie gimnazjum w Trześniowie i czworo z szóstej klasy szkoły podstawowej.

     15 czerwca o godzinie 4:00 wyruszyliśmy z parkingu szkolnego. Podróż przebiegała bez komplikacji. Do Warszawy dotarliśmy o godzinie 11:30. Pierwszym punktem były Powązki Wojskowe, po których oprowadzał nas Pan Zygmunt Prugar-Ketling - syn patrona Szkoły Podstawowej w Trześniowie gen. Bronisława Prugara-Ketlinga. W drodze na grób generała zatrzymaliśmy się przy mogiłach harcerzy z Szarych Szeregów: Rudego, Alka i Zośki. Na grobie patrona postawiliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz. Następnie szliśmy Aleją Zasłużonych w kierunku pomnika Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. W tym miejscu rozstaliśmy się z Panem Zygmuntem, zapraszając go do naszej szkoły na 23 czerwca. O godzinie 14:00 zaczęliśmy zwiedzać Muzeum Wojska Polskiego. W muzeum oglądaliśmy eksponaty wojskowe typu samoloty, czołgi, armaty, które znajdowały się na placu. Wewnątrz podziwialiśmy historię wojska od czasów pierwszych królów.

O 15:30 spotkaliśmy się z Panią przewodnik, z którą pojechaliśmy na Żoliborz do kościoła pw. św. Stanisława Kostki, na grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz  do jego muzem.

O godzinie 17:00 udaliśmy się na zasłużony obiad. Zmęczeni, utrudzeni, spragnieni odpoczynku przybyliśmy do schroniska o godzinie 19:00. Cisza nocna była nakazana o 23:00, ale jak to na wycieczce bywa, dokazywaliśmy dość długo.

     Następnego dnia o godzinie 7:00 mieliśmy śniadanie, po którym udaliśmy się na zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki. Z 30 piętra podziwialiśmy panoramę Warszawy.

Kolejnym punktem zwiedzania były Stare Powązki. Pani przewodnik ciekawie przedstawiała sylwetki zasłużonych Polaków z różnych dziedzin; artystów, pisarzy, poetów.
Po Powązkach przyjechaliśmy na Stare Miasto. Zachwyciły nas stare kamieniczki, katedra i Zamek Królewski. Ta część miasta była najbardziej zniszczona podczas II wojny światowej i jest najwierniejszą kopią przedwojennej Warszawy. Pani przewodnik zaprowadziła nas jeszcze do pomnika Małego Powstańca, który jest symbolem dzieci łączników walczącej Warszawy.

Naszym kolejnym celem były Łazienki. Niestety nie udało nam się zwiedzić Pałacu na Wodzie, który jest w remoncie. Spacerowaliśmy po parku łazienkowskim, karmiąc wiewiórki orzechami. Duże wrażenie zrobił na nas teatr w Starej Pomarańczarni. Po obiadokolacji udaliśmy się do schroniska Jazz-Pol.

     Wtorek rozpoczęliśmy od obejrzenia zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego.

O godzinie 10:40 weszliśmy do Sejmu, po którym oprowadzała nas pani z Wszechnicy Sejmowej.

W drodze do Centrum Kopernika obejrzeliśmy ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Z punktu widokowego obserwowaliśmy panoramę Warszawy i ważniejsze obiekty. W Centrum spędziliśmy dwie godziny, mając możliwość eksperymentowania w różnych dziedzinach. Okazało się, że brakło nam czasu, aby być przy każdym punkcie.

Następnie metrem pomknęliśmy z Centrum do Wilanowskiej. W Wilanowie spacerowaliśmy po parku, podziwiając piękną roślinność. Nie udało nam się płynąć gondolą, by dokładniej zwiedzić park.

W restauracji Wilanów zjedliśmy przepyszny obiad, składający się z zupy jarzynowej i filetu drobiowego.

Ostatnią noc spędziliśmy w schronisku Syrenka, które znajduje się w centrum miasta przy ulicy Karolkowej.

     W środę rozpoczęliśmy dzień od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, które robi wrażenie ze względu na autentyczność: broń, zdjęcia, dokumenty, pojazdy, odgłosy, rozmowy telefoniczne z uczestnikami powstania, bunkier, imitacja kanału.
Nastrój powagi został zakłócony pomyślnymi wiadomościami o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Przedostatnim punktem programu był Pałac w Wilanowie, który zrobił na nas największe wrażenie. Zachował się w oryginalnym stanie, gdyż został nietknięty podczas wojny.

Ostatnim obiektem był Stadion Narodowy. Siedząc na trybunach, żałowaliśmy, że nie jesteśmy w roli kibiców.

O godzinie 16:00 opuściliśmy stolicę. Na miejsce dotarliśmy około godziny 24:00.

     Wycieczkę zaliczamy do udanej. Pozostały niezapomniane wrażenia i  wspomnienia. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć i filmików.

     Organizator wycieczki: Krystyna Wojtoń; grupa sprawozdawcza:  Jowita Głąb, Aldona Kozioł, Martyna Krowiak, Katarzyna Prugar, Katarzyna Rymar, Diana Wiśniewska, Kamila Wojtowicz; fotorelacja: Diana Wiśniewska, Marek Kurcoń

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne