Logo
Wydrukuj tę stronę

13. Symbolika Zawodu Pielęgniarki w 15-lecie kierunku

fot. arch. PWSZ Sanok fot. arch. PWSZ Sanok

„Czepkowanie” to ważny moment w karierze zawodowej osób studiujących pielęgniarstwo, gdyż biały czepek – mimo iż nie jest już używany w codziennej pracy pielęgniarskiej – wciąż pozostaje symbolicznym znakiem przyjęcia kandydata do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.

W tym roku mija 15 lat od uruchomienia kierunku pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, tak więc uroczystość, która miała miejsce 14 maja w Centrum Sportowo-Dydaktycznym, była 13. z kolei „czepkowaniem" studentów II roku pielęgniarstwa w historii uczelni. W tym roku przystąpiły do niego 54 osoby.  

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Roman Konieczny – Starosta Powiatu Sanockiego, Stanisław Chęć – Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka, Prałat ks. dr Andrzej Skiba – Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku, ks. Jacek Michno – kapelan akademicki, a także dr Paweł Trefler – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, dr Sławomir Solecki – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, mgr Danuta Suchorzepka – Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu oraz władze, pracownicy i studenci PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

Rektor uczelni doc. dr Elżbieta Cipora w swoim wystąpieniu jako wzór postępowania dla adeptów pielęgniarstwa przywołała postać Hanny Chrzanowskiej – pionierki pielęgniarstwa społecznego i parafialnego, a także bliskiej współpracownicy ówczesnego kard. Karola Wojtyły. Według słów metropolity krakowskiego, była ona bowiem „sumieniem polskiego pielęgniarstwa” i „wzorem, jak służyć Chrystusowi w bliźnich”. Słowa takie jak miłość do bliźniego i empatia – jako drogowskazy dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy – pojawiały się zresztą często w wystąpieniach zaproszonych gości.

Czepki pielęgniarskie zostały wręczone przez opiekunki II roku pielęgniarstwa – mgr Edytę Krowicką i mgr Teresę Maliwiecką. W pierwszej kolejności otrzymali je studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce: Katarzyna Klucz, Martyna Ścieranka, Diana Lisowska, Magdalena Szurlej i Kamila Marczak. Po nich otrzymali je pozostali, wówczas też odbyło się ślubowanie – ten podniosły moment z pewnością na długo zostanie w pamięci adeptów zawodu.

Warto wspomnieć, że studenci pielęgniarstwa PWSZ w Sanoku nie tylko przygotowują się do przyszłego zawodu, ale również podejmują działania o charakterze naukowym, pracując w Studenckim Kole Naukowym Pielęgniarek. Efektem tego zaangażowania był udział w kilku konferencjach o zasięgu ogólnopolskim oraz publikacje w czasopismach naukowych. Doceniając zaangażowanie i wyróżniającą się postawę, studentów działających w Studenckim Naukowym Kole Pielęgniarek: Klaudię Budzińską, Bernadetę Frydryk, Dianę Lisowską, Annę Mazur, Bogusławę Oryszak, Izabelę Pytlowany i Martynę Ścierankę podczas uroczystości wyróżniono dyplomami.

Studenci pielęgniarstwa aktywnie działają również w Studenckim Kole Wolontariatu ściśle współpracującym z Powiatowym Centrum Wolontariatu w Sanoku. Ich praca polega głównie na świadczeniu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych w środowiskach domowych. Doceniając ich trud i poświęcenie, Czesława Kurasz – Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku, wręczyła dyplomy tym, którzy szczególnie wyróżnili się w prac na rzecz potrzebujących: Katarzynie Dudek, Bernadecie Frydryk, Dianie Lisowskiej, Bogusławie Oryszak, Izabeli Pytlowany, Justynie Suwale i Martynie Ścierance.

Zebrani goście mogli też obejrzeć prezentację poświęconą 15-leciu utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku kierunku pielęgniarstwo, którą przedstawiła kierownik Zakładu Pielęgniarstwa dr Aneta Mielnik.  

Następnie w imieniu studentów II roku pielęgniarstwa serdeczne podziękowania za wręczenie symbolu zawodu – białego czepka – złożyła studentka Diana Lisowska. Podziękowała także kierującym podmiotami leczniczymi, w których realizowane jest kształcenie sanockich pielęgniarek. Studenci Martyna Ścieranka i Patryk Gorczyński złożyli podziękowania kadrze dydaktycznej Instytutu Medycznego PWSZ w Sanoku za wkład pracy w wykształcenie i przygotowanie zawodowe oraz towarzyszącą im przez cały cykl kształcenia wyrozumiałość i troskę.

Oryginalnym przedsięwzięciem okazał się nakręcony przez studentów filmik zaprezentowany podczas uroczystości, w którym w dowcipny sposób dzielili się oni przemyśleniami na temat wybranego zawodu.

Końcowym akcentem uroczystości była część artystyczna, którą przygotowali pracownicy i studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku.

Uroczystości takie jak czepkowanie – o wieloletniej, utrwalonej w środowisku tradycji, stanowią dla młodych ludzi rodzaj inicjacji. Pewnie dlatego są tak wyjątkowo podniosłe. Rodzice, którzy 14 maja towarzyszyli swoim dorosłym dzieciom, z pewnością to potwierdzą, gdyż wzruszenie niejednokrotnie wyciskało łzy z ich oczu. Wychować dziecko tak, by chciało pomagać innym, by niosło im pocieszenie i otuchę, to chyba ogromna radość. Gratulujemy!

Niniejszym władze uczelni serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i oprawy tej uroczystości, a także Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie za ufundowanie czepków pielęgniarskich.

Wojciech Pajestka

Ostatnio zmienianyśroda, 16 maj 2018 22:51

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.