Menu
Dzisiaj jest: 30 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Wera, Zofia, Honoriusz
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

NUMERY TELEFONÓW ZAUFANIA

Telefony zaufania

 801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia

— telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem

WWW: https://kcpu.gov.pl/krajowe-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-postanowilo-przeksztalcic-i-jednoczesnie-poszerzyc-dzialalnosc-ogolnopolskiego-telefonu-zaufania-narkotyki-narkomania-800-199-990-zglaszane-konsultantom/#tresc

czynny: codziennie w godzinach 16–21

koszt połączenia: bezpłatne

 800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN

— informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami

WWW: http://karan.pl/index/?id=7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8

czynny: w dni powszednie w godzinach 9–17

koszt połączenia: bezpłatne

 22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia MONAR

WWW: http://monar.org/kontakt

czynny: w dni powszednie w godzinach 9–21

koszt połączenia: brak danych

 22 844 44 70 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia

— Telefon jest prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

WWW: http://www.idn.org.pl/u/

czynny: w dni powszednie w godzinach 10–20, w soboty w godz. 10–15

koszt połączenia: brak danych

 801 889 880 Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich

— …działający pod auspicjami Fundacji Studio Psychologii Zdrowia pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych – tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia

WWW: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

czynny: codziennie w godz. 17–22

koszt połączenia: brak danych

 116 123 ePoradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

— oferta Poradni jest kierowana do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, młodych dorosłych, rodziców potrzebujący wsparcia w procesie wychowawczym i osób niepełnoprawnych

WWW: http://www.116123.info/

czynny: w dni powszednie w godzinach 14–22

koszt połączenia: brak danych

 515 866 142 Telefon „Wsparcie Rodziców”

— Rodzice pokrzywdzeni pochopnym odebraniem dzieci (np. z powodu biedy czy nieporadności) mogą uzyskać pierwszą pomoc wolontariuszy oraz kontakt z instytucjami, udzielającymi wsparcia materialnego, psychologicznego oraz pomocy prawnej

WWW: http://rzecznikrodzicow.pl/telefon-wsparcie-rodzicow

czynny: poniedziałki–piątki w godz. 10.30–12.30

koszt połączenia: brak danych

 116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

— Telefon prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

WWW: http://www.116111.pl/

czynny: 24/7

koszt połączenia: bezpłatne

 800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

— Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

WWW: https://800100100.pl/

czynny: poniedziałki–piątki w godz. 12.00–15.00

koszt połączenia: brak danych

 22 668 70 00 Warszawska „Niebieska Linia”

— pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów; dyżur prawny w poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godz. 18.00–22.00

WWW: http://www.niebieskalinia.pl/pages.php?assign=telefoniczna

czynny: w dni powszednie w godzinach 14–22

koszt połączenia: brak danych

 800 120 148 Anonimowa policyjna linia specjalna

czynny: całą dobę

koszt połączenia: połączenie bezpłatne

 801 888 448, 22 692 82 26 Telefon zaufania HIV/AIDS

— Telefon prowadzi Krajowe Centrum ds. AIDS

WWW: http://www.aids.gov.pl/

czynny: od poniedziałku od 9.00 do soboty do 21.00

koszt połączenia: numer 801: połączenie płatne za pierwszą minutę połączenia; numer warszawski: normalna opłata za połączenie

 22 681 72 33 Telefon zaufania dla weteranów misji oraz ich rodzin

— Inicjatywa Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego

WWW: http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1573

czynny: od poniedziałku do piątku, między godz. 17 a 20

koszt połączenia: brak danych

Obszerniejsze wykazy telefonów zaufania można znaleźć m.in. na tych stronach:

Telefony zaufania współpracujące z Polskim Towarzystwem Pomocy Telefonicznej

Stowarzyszenia Otwórzcie DrzwiTelefony zaufania

 801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia

— telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem

WWW: https://kcpu.gov.pl/krajowe-centrum-przeciwdzialania-uzaleznieniom-postanowilo-przeksztalcic-i-jednoczesnie-poszerzyc-dzialalnosc-ogolnopolskiego-telefonu-zaufania-narkotyki-narkomania-800-199-990-zglaszane-konsultantom/#tresc

czynny: codziennie w godzinach 16–21

koszt połączenia: bezpłatne

 800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN

— informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami

WWW: http://karan.pl/index/?id=7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8

czynny: w dni powszednie w godzinach 9–17

koszt połączenia: bezpłatne

 22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia MONAR

WWW: http://monar.org/kontakt

czynny: w dni powszednie w godzinach 9–21

koszt połączenia: brak danych

 22 844 44 70 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia

— Telefon jest prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

WWW: http://www.idn.org.pl/u/

czynny: w dni powszednie w godzinach 10–20, w soboty w godz. 10–15

koszt połączenia: brak danych

 801 889 880 Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich

— …działający pod auspicjami Fundacji Studio Psychologii Zdrowia pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych – tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia

WWW: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/

czynny: codziennie w godz. 17–22

koszt połączenia: brak danych

 116 123 ePoradnia Psychologiczna Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

— oferta Poradni jest kierowana do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, młodych dorosłych, rodziców potrzebujący wsparcia w procesie wychowawczym i osób niepełnoprawnych

WWW: http://www.116123.info/

czynny: w dni powszednie w godzinach 14–22

koszt połączenia: brak danych

 515 866 142 Telefon „Wsparcie Rodziców”

— Rodzice pokrzywdzeni pochopnym odebraniem dzieci (np. z powodu biedy czy nieporadności) mogą uzyskać pierwszą pomoc wolontariuszy oraz kontakt z instytucjami, udzielającymi wsparcia materialnego, psychologicznego oraz pomocy prawnej

WWW: http://rzecznikrodzicow.pl/telefon-wsparcie-rodzicow

czynny: poniedziałki–piątki w godz. 10.30–12.30

koszt połączenia: brak danych

 116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

— Telefon prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)

WWW: http://www.116111.pl/

czynny: 24/7

koszt połączenia: bezpłatne

 800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

— Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

WWW: https://800100100.pl/

czynny: poniedziałki–piątki w godz. 12.00–15.00

koszt połączenia: brak danych

 22 668 70 00 Warszawska „Niebieska Linia”

— pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów; dyżur prawny w poradni odbywa się w poniedziałki i środy w godz. 18.00–22.00

WWW: http://www.niebieskalinia.pl/pages.php?assign=telefoniczna

czynny: w dni powszednie w godzinach 14–22

koszt połączenia: brak danych

 800 120 148 Anonimowa policyjna linia specjalna

czynny: całą dobę

koszt połączenia: połączenie bezpłatne

 801 888 448, 22 692 82 26 Telefon zaufania HIV/AIDS

— Telefon prowadzi Krajowe Centrum ds. AIDS

WWW: http://www.aids.gov.pl/

czynny: od poniedziałku od 9.00 do soboty do 21.00

koszt połączenia: numer 801: połączenie płatne za pierwszą minutę połączenia; numer warszawski: normalna opłata za połączenie

 22 681 72 33 Telefon zaufania dla weteranów misji oraz ich rodzin

— Inicjatywa Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego

WWW: http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1573

czynny: od poniedziałku do piątku, między godz. 17 a 20

koszt połączenia: brak danych

Obszerniejsze wykazy telefonów zaufania można znaleźć m.in. na tych stronach:

Telefony zaufania współpracujące z Polskim Towarzystwem Pomocy Telefonicznej

Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi

(dane na dzień 29 czerwca 2023 r.)

Ostatnio zmienianyczwartek, 29 czerwiec 2023 14:14
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne