Menu
Dzisiaj jest: 20 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Czesław, Hieronim, Fryderyk

Filip Siwiecki ze Szkoły Muzycznej w Dydni - laureatem konkursu w Wielkopolsce

Filip Siwiecki, uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni w klasie akordeonu mgr Krzysztofa Burego, wziął udział w XXI Słupeckich Spotkaniach Muzycznych organizowanych przez Zespół Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty. Konkurs odbywał się  w dniach 26 – 28 listopada w  Słupcy (woj. wielkopolskie) pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej, Starosty Powiatu Słupeckiego i Burmistrza Miasta Słupcy.

Konkurs podzielony był na 6 kategorii, Filip występował w kategorii II rywalizując z 26 akordeonistami z m. in. Poznania, Słupcy, Ostrowa Wlkp. Radomia, Torunia, Goleniowa i innych. Zmagania młodych adeptów gry na akordeonie oceniało wybitne jury:

prof. Teresa Adamowicz – Kaszuba – Akademia Muzyczna w Poznaniu

prof. Klaudiusz Baran  - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

mgr Artur Miedziński – Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu

Mimo dużej konkurencji, młody akordeonista rewelacyjnie zaprezentował swój program, czym zdobył uznanie komisji konkursowej, która przyznała mu tytuł LAUREATA XXI Słupeckich Spotkań Muzycznych! Dyplom za przygotowanie ucznia odebrał również Pan Krzysztof Bury. Filipowi i Panu Krzysztofowi serdecznie gratulujemy  życzymy dalszych sukcesów!!!

Elżbieta Przystasz

Czytaj dalej...

Henryk Cipora – artysta rzeźbiarz i malarz z Krzywego doczekał się publikacji o sobie

"Krzywe jest dla Henryka Cipory domem,

A Henryk Cipora jest Krzywego – dumą”

Słowa te zamieścił Waldemar Bałda w książce "Henryk Cipora Artysta z Krzywego”, której promocja miała miejsce 15 listopada 2015 r. w Sali Domu Ludowego w Krzywem.

            Niecodzienną uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, który serdecznie powitał licznie zgromadzonych mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się  m.in.: ks. Prałat Adam Drewniak, Elżbieta Wróbel – Wójt Gminy Niwiska, Waldemar Bałda – autor książki, przedstawiciele Wydawnictwa Libra: Adriana Pyszkowska i Zygmunt Śliwa, Edward Rozenbajger – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Brzozowie, dyrektorzy szkół i placówek z terenu gminy, Stanisław Pałys – zastępca Wójta Gminy Dydnia, Beata Czerkies – p.o. Sekretarza Gminy, Zofia Pytlowana – Skarbnik Gminy, radni gminy na czele z Przewodniczącym Rady – Piotrem Szulem, sołtysi, kierownicy referatów UG Dydnia, przedstawiciele lokalnych mediów.

Wójt przybliżył zebranym niezwykłą postać P. Henryka Cipory oraz dorobek artystyczny najwybitniejszego przedstawiciela rzeźbiarstwa ludowego Gminy Dydnia.

Następnie głos zabrała Iwona Pocałuń – dyrektor Zespołu Szkół w Dydni, podkreślając związki P. Henryka ze szkołą poprzez udział w warsztatach, podczas których przekazuje młodzieży tajniki artystycznego rzemiosła.

Kolejny punkt uroczystości to muzyczna laurka dla P. Cipory przygotowana przez uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Dydni. Koncert prowadziła dyrektor szkoły Elżbieta Przystasz. Występujący młodzi artyści to laureaci prestiżowych konkursów muzycznych, np.: Kacper Kosztyła i Filip Siwiecki - "wirtuozi” akordeonu. Zaprezentowały się też: trio fletowe, duet fortepianowy oraz specjalne trio fletowe. Należy dodać, że występujące uczennice: Ola Howorko i Kasia Kondracka to młode "talenty” Krzywego.

Muzyczne dzieła przeplatane były utworami poetyckimi w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Dydni przygotowanych przez Zofię Sokołowską – Chorążak. Recytatorzy: Magdalena Kondracka, Zuzanna Howorko, Kinga Kraczkowska, Weronika Szelest, Daniel Bok, Jakub Kraczkowski, Karol Wojcik – mieszkający w Krzywem oraz Weronika Sabat zaprezentowali wiersze rodzimych poetów. To: "Rymowany przewodnik po Krzywem” autorstwa Ignacego Wójcika, "Talenty Krzywego” Mieczysława Nykla oraz okolicznościowy wiersz Urszuli Skrabalak "Mistrz Henryk Cipora”.

W imieniu organistów, którzy kiedykolwiek dotykali organów ozdobionych przez P.  Henryka, serdeczne życzenia złożyła Mistrzowi Elżbieta Przystasz.

Miłym akcentem uroczystości były odznaczenia dla zasłużonych strażaków z Krzywego. Uchwalą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa Podkarpackiego Złotym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono dha Bolesława Kota, a Srebrnym Medalem "Za zasługi dla pożarnictwa” – dha Henryka Ciporę. Wręczenia odznaczeń dokonali: dh Edward Rozenbajger, Mariusz Kot – Prezes, Józef Toczek – Naczelnik OSP w Krzywem, Dariusz Kot – radny, Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy.

Na wniosek zarządu OSP Krzywe Wójt Gminy Dydnia ufundował okolicznościowe grawertony z podziękowaniem za ofiarną służbę strażacką dla druhów: Bolesława Kota, Józefa Kota, Ryszarda Kraczkowskiego, Eugeniusza Szuby, Edwarda Lorenca, Jana Toczka.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pior Szul. Przedstawił krótki biogram Henryka Cipory oraz Jego wyjątkową postać poprzez przywołanie wypowiedzi tych, którzy znają P. Henryka bądź spotkali się z Nim okazjonalnie. Zapoznał też z treścią uchwały Rady Gminy Dydnia z dn. 13 listopada 2015 r., na mocy której Panu Henrykowi Ciporze nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Dydnia.

Akt nadania Honorowego Obywatelstwa wręczyli P. Henrykowi: Przewodniczący Rady i Wójt Gminy Dydnia.

Z kolei przyszedł czas na kulminacyjny punkt programu, czyli promocję książki Waldemara Bałdy "Henryk Cipora Artysta z Krzywego”. Wójt podziękował wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w jej powstanie. Oddał głos twórcom dzieła. Autor zapoznał ze swoim warsztatem pisarskim, podkreślając, że pisanie o takim człowieku jak P. Henio, stanowiło niezwykłą przyjemność. Pozostali: Zygmunt Śliwa – wydawnictwo Libra, Beata Czerkies, Zofia Morajko, autorzy zdjęć Sylweriusz Pytlowany i Grzegorz Cipora dzielili się osobistymi wrażeniami ze spotkań z P. Henrykiem, składając Mu również serdeczne życzenia i gratulacje.

Pan H. Cipora przedstawił etapy rozwoju swojej artystycznej pracy. Zwrócił uwagę na brak przygotowania, odpowiedniego wykształcenia, talent rozwijał samodzielnie. Musiał pokonywać wiele trudności, także zdrowotnych. Mistrz wyraził słowa wdzięczności dla twórców książki oraz wszystkich życzliwych mu ludzi.

Pod adresem Artysty popłynęło wiele życzeń i gratulacji. Oprócz wymienionych wcześniej osób złożyli je: ks. Prałat Adam Drewniak,  Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Niwiska, Zofia Turoń – Sołtys wsi Krzywe, dyrektorzy szkół z terenu gminy, Jacek Adamski – członek Zarządu Powiatu w imieniu własnym oraz Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, Bogusława Krzywonos – Społeczny Animator Kultury, Mieczysław Nykiel, który napisał okolicznościowy wiersz o Henryku. Zaś wszyscy zebrani na sali odśpiewali P. Heniowi gromkie "Sto lat”.

Na zakończenie Wójt Jerzy F. Adamski podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość oraz zaangażowanym w jej przygotowanie: Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Strażakom OSP w Krzywem, szczególnie: Sołtys Zofii Turoń, Przewodniczącej KGW Jadwidze Kraczkowskiej, Radnemu Dariuszowi Kotowi, który zaprosił uczestników spotkania na poczęstunek.

Do autora i bohatera książki ustawiła się długa kolejka po autografy.

Zofia Morajko

Czytaj dalej...

Turniej tenisa stołowego o puchar przewodniczącego Rady Gminy Dydnia

15 marca w Dydni odbył się coroczny turniej tenisa stołowego o puchar przewodniczącego Rady Gminy.  Do zawodów stanęło 40 pingpongistów z gminy Dydnia, w tym 4 kobiety - szkoda, ze odpadły w rywalizacji z chłopakami…  Zawody rozgrywano w czterech kategoriach wiekowych:  do 16 lat, 17-22, 23-34 i powyżej 34 lat.  W tym gronie znalazło się trzy pokolenia Tomkiewiczów bowiem Roman Tomkiewicz grający w 34+, jego syn Wojtek oraz wnuczek – 10 latek - Adaś

W blisko trzygodzinnych rozgrywkach na sześciu stołach gdzie grano do dwu zwycięstw, odnotowano następujące wyniki.

 Grupa I (do 16 lat): I miejsce - Adam Sawczak; II miejsce – Artur Hołowka; III miejsce - Jan Janowicz;

 Grupa II (17-22 lata): I miejsce - Robert Sabat, II miejsce – Piotr Szuba; III  miejsce  -Ernest Szul;

Grupa III (23-34 lata): Bartek Rychlicki; II miejsce - Andrzej Syndyka; III miejsce - Wojtek Tomkiewicz;

Grupa IV ( powyżej 34 lat): I miejsce - Grzegorz Prugar; II miejsce Henryk Sawczak; III miejsce – Grzegorz Niemiec.

Najmłodszego zawodnika- 10-latka Adasie Tomkiewicza uhonorowano statuetką. W poszczególnych kategoriach zwycięzcy otrzymywali puchary a zajmujący II i III miejsce – nagrody rzeczowe, które wręczali: Piotr Szul – przewodniczący Rady Gminy w Dydni, Jacek Adamski – dyrektor GOKBiW  oraz dyrektor miejscowego Zespołu Szkół – Iwona Pocałuń.

Bardzo sprawnie zorganizowana impreza godna pochwały i zachęty do udziału w roku przyszłym. Miło było tam być. (admin)

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne