Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 913.
Menu
Dzisiaj jest: 12 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
NAJNOWSZE:

Publikacja1

plus brzozow
reklama

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych na XI „Święcie Paniagi" w Rzeszowie

    3 maja 2014 roku w Rzeszowie już po raz jedenasty odbyło się „Święto Paniagi” – impreza kulturalna  organizowana przez Urząd Miasta Rzeszowa i Estradę Rzeszowską na ulicy 3-go Maja w Rzeszowie.

    Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z Brzozowa, już po raz trzeci brało udział w tym pięknym wydarzeniu, jest to doskonała okazja do zaprezentowania mieszkańcom Rzeszowa i turystom naszych zasobów kultury i sztuki w formie ulicznego jarmarku. Wzdłuż ulicy 3-go Maja zaprezentowali się m.in. producenci wyrobów rękodzielniczych, rzemieślniczych i żywności ekologicznej.

Po przejściu wymaganej przez Organizatorów procedury nasze Stowarzyszenie zostało zakwalifikowane do udziału w tej wystawie z uwagi na bardzo zróżnicowaną i ciekawą ofertę.

    Autorzy rękodzieła zaprezentowanego w Rzeszowie :

Stefania Bąk z Przysietnicy – wyroby ze słomy, serwety

Ludmiła Chrobak ze Wzdowa – wyroby szydełkowe

Barbara Florek – gobeliny oraz biżuteria artystyczna

Ryszard Kielar z Bliznego – artystyczne wyroby z drewna

Krystyna Łobaza z Brzozowa – wyroby szydełkowe, haft gobelinowy

Helena Młynarska z Brzozowa – serwety richelieu, haft gobelinowy

Zofia Rzepka z Przysietnicy – haft gobelinowy

Teresa Sieńczak z Turzego Pola – wyroby artystyczne

Dorota Świder z Gwoźnicy – wyroby szydełkowe

Zofia Więcek z Golcowej – haft gobelinowy

Bożena Wrona z Starej Wsi – haft gobelinowy

    Członkowie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych poprzez swoje systematyczne działania przyczyniają się do promocji regionu na terenie Polski, zaszczepiają aktywność kulturową i artystyczną w społeczności lokalnej, pobudzają do działania kolejne osoby wstępujące do stowarzyszenia, rozwija się również dialog międzypokoleniowy tj. wymiana doświadczeń, wiedzy i spostrzeżeń. Należy również wspomnieć o różnych propozycjach dot. prezentacji, współpracy, itp., które otrzymują członkowie Stowarzyszenia w zależności od technik w jakich wykonują swoje rękodzieło.

Małgorzata Chmiel

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych oraz partnerzy podsumowali projekt „Akademia słowa, umiejętności i realizacji”

         9 grudnia odbyło się spotkanie połączone z wystawą i koncertem, które zostało zorganizowane na zakończenie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z Brzozowa wspólnie z partnerami, czyli trzema organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu brzozowskiego : Stowarzyszeniem „Towarzystwo Ziemi Haczowskiej” z Haczowa, gdzie Prezesem jest Pani Aleksandra Ekiert, Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu - Prezes Pani Danuta Czaja oraz ze Stowarzyszeniem "Lepsze Jutro" w Malinówce - Prezes Pani Maria Kielar, który nosił tytuł „Wspieranie i kontynuowanie tradycji rękodzieła artystycznego w Powiecie Brzozowskim”. 

    Głównym organizatorem projektu pt „Akademia słowa, umiejętności i realizacji” jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z Rzeszowa.

    To stowarzyszenie ogłosiło konkurs w którym organizacje pozarządowe z terenu całego województwa podkarpackiego miały opracować projekt na interesujące działanie społeczne. Następnie w drodze konkursu miało wybrać osiem najlepszych działań, które otrzymają wsparcie finansowe, ale warunkiem musiało być zaproszenie do współpracy trzech innych organizacji oraz jednostkę samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcę. 

    SLT zgłosiło swój udział w konkursie jako lider i zaprosiło do współpracy trzy organizacje o podobnych celach statutowych oraz Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Wspólnie z tymi trzema organizacjami wypracowaliśmy pomysł na inicjatywę społeczną, polegającą na przeprowadzeniu nieodpłatnych warsztatów z rękodzieła artystycznego dla 10-osobowych grup w poszczególnych miejscowościach, które pod okiem mistrza wykonają swoje „małe dzieło” czyli : w Brzozowie (z uwagi na to że stowarzyszenie nie posiada swojej siedziby) z ofertą wyszliśmy do młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego , w Haczowie warsztaty były przeznaczone dla młodzieży z Gimnazjum, w Izdebkach dla seniorów oraz w Malinówce dla pań w przedziale wiekowym 40-60 lat. 

    Istotą tego projektu było wyszukanie i zaangażowanie jako instruktorów osób z poszczególnych organizacji ze zdolnościami manualnymi, by mogły pokazać odbiorcom swój warsztat pracy i zarazić ich pasją tworzenia oraz integrację organizacji pozarządowych poprzez wspólne społeczne działania. Wszyscy instruktorzy rękodzieła otrzymali środki finansowe jedynie na materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów, a swoje umiejętności przekazywali w ramach pracy społecznej, nikt z nas nie pobierał żadnego wynagrodzenia.

    Podczas spotkania poetka Pani Danuta Czaja – Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu, która od wielu lat pisze wiersze, podzieliła się z uczestnikami refleksyjną poetycką nutą. W Jej poezji dominuje klimat rodzinnych stron, piękno otaczającej Ją przyrody, opisuje codzienne życie mieszkańców poprzez regionalne obrzędy, opisuje również tęsknotę za dobrym światem w którym nie ma nienawiści, a jest zrozumienie i miłość. Zaproszeni goście mieli również możliwość obejrzenia wspaniałego występu zespołu wokalnego „Mansarda” z Niebocka, prowadzonego przez Panią Jadwigę Rajtar-Żaczek w wiązance prześlicznych piosenek m.in. „Hej od Krakowa jadę”, „Za górami za lasami” oraz innych – za co serdecznie dziękuję ! 

    Całe przedsięwzięcie było bardzo duże i wymagało dużego nakładu pracy. Ogólnie zostało przeprowadzonych szesnaście 4-godzinnych warsztatów w czterech miejscowościach z różnych technik rękodzieła. Instruktorzy rękodzieła w poszczególnych miejscowościach -

 Brzozów : Barbara Florek – tkactwo, Grażyna Hanus – haft krzyżykowy, Czesława Witek – bibułkarstwo oraz artystyczne wyroby ze skóry, Marta Zubel – ceramika, 

 Haczów : Maria Szajna – haft haczowski, Renata Czerwińska – biżuteria, Iwona Leszek Tasz – biżuteria, 

 Izdebki Rudawiec : Wanda Gładysz - bibułkarstwo, Monika Baran – szydełkowanie oraz haft krzyżykowy, Sylwia Tymińska – warsztaty kulinarne 

 Malinówka : Agata Kielar– ozdoby świąteczne, Natalia Wojtoń – biżuteria, Maria Kielar – warsztaty kulinarne. 

 Dodam, iż niektórzy instruktorzy prowadzili kilka warsztatów w różnych miejscowościach. 

    Realizacja tego projektu przez SLT w partnerstwie z trzema organizacjami pozarządowymi oraz ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie to kolejny sygnał, iż warto ciężko i bezinteresownie pracować dla dobra wspólnego, czego wynikiem jest zwiększenie integracji społecznej, umocnienie więzi między poszczególnymi pokoleniami, stworzenie warunków do nawiązywania współpracy i porozumienia, pobudzenie aktywności społecznej, zwiększenie rozwoju kulturalnego lokalnego społeczeństwa, gdyż najbardziej wartościowy jest kontakt z drugą osobą. 

    „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces” - Henry Ford 

                               Małgorzata Chmiel

                                                                                                                    Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych

 

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych oraz partnerzy realizują projekt

    Stowarzyszenie Ludzi Twórczych z Brzozowa zgłosiło swój udział w Konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu „Akademia słowa, umiejętności i realizacji” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dla NGO o ugruntowanej pozycji na swojej scenie lokalnej.

   Projekt polega na tym, że organizacje mocne, realizujące z sukcesem swoje cele miało nawiązać współpracę pomiędzy liderami, a organizacjami słabszymi, potrzebującymi wsparcia. Każda organizacja mocna miała za zadanie wyszukać w swoim środowisku 3 organizacje słabsze zidentyfikować ich potrzeby i w ramach projektu opracować pomysł na wspólne inicjatywy lokalne, w których uczestniczyć mogą również samorządy - naszym partnerem jest Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz przedsiębiorcy. Następnie w drodze konkursu miało być wybranych10 pomysłów, które otrzymałyby wsparcie finansowe.

   Stowarzyszenie Ludzi Twórczych zaprosiło do współpracy organizacje o podobnych celach statutowych tj. : Stowarzyszenie „Towarzystwo Ziemi Haczowskiej”, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Izdebkach Rudawcu oraz Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Malinówce, po czym wypracowany został pomysł na wspólne działanie. Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych opracowała wniosek, który rywalizował w konkursie z pozostałymi propozycjami – ostatecznie z całego województwa do projektu zostało zakwalifikowanych 8 grup organizacji pozarządowych.

   Aktualnie jesteśmy na etapie warsztatów artystycznych w poszczególnych miejscowościach tj. w Brzozowie grupa młodzieży z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w Haczowie grupa młodzieży z gimnazjum, w Izdebkach -Rudawcu grupa seniorów a w Malinówce grupa kobiet w przedziale wiekowym 40-60 lat.

   Istotą projektu jest budowanie partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi mało aktywnymi, a organizacjami silnymi, realizującymi swoje cele w sposób dynamiczny, z sukcesem. Transfer wiedzy i know-how. W efekcie pierwszego etapu projektu, jest bardzo pozytywny oddźwięk odbiorców warsztatów, które w każdej miejscowości są przeprowadzane przez członków poszczególnych organizacji z zdolnościami manualnymi, jak również wspierane przez artystów z SLT.

   W galerii zdjęcia z zajęć podczas warsztatów w Brzozowie, Haczowie oraz w Izdebkach.

Małgorzata Chmiel

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne