Logo
Wydrukuj tę stronę

Domaradz. Medale „Za zasługi dla obronności kraju”

fot. arch. UG Domaradz fot. arch. UG Domaradz

30 marca w Urzędzie Gminy w Domaradzu odbyło się wręczenie medali „Za zasługi dla obronności kraju”. Z naszej Gminy srebrnymi medalami tymi uhonorowani zostali przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemioniaka:

1/ Państwo Bernadeta i Stefan Dziki, trzech synów Tomasz, Łukasz i Mateusz odbyło wzorowo służbę wojskową

2/ Państwo Bernadeta i Marian Filipkowscy, także trzech synów Piotr, Marcin i Łukasz pełniło nienagannie służbę wojskową.

Medale zostały wręczone przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku ppłk Marka Staronia i Wójta Gminy Domaradz Jana Kędrę.

Medal "Za zasługi dla obronności kraju" – to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez ministra obrony narodowej. Medal posiada trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy. Stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadany jednostkom wojskowym, organizacjom społecznym, przedsiębiorstwom, zakładom i instytucjom, które    osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych i posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego.

Medal ten jest nadawany również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Zwracamy się z prośba do Mieszkańców Gminy Domaradz o udzielenie informacji o rodzicach, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową, w celu opracowania wniosku o uhonorowanie tych osób medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Informacje należy przekazać do Urzędu Gminy w Domaradzu, pok. nr 9, tel. 134347041 w. 13 do dnia 14.04.2015 r.

 Tomasz Bober

Zobacz galerię zdjęć: KLIK

Ostatnio zmienianypiątek, 03 kwiecień 2015 20:18

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.