Logo
Wydrukuj tę stronę

70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Baryczy

fot. T. Bober fot. T. Bober

     4 czerwca 2016 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Baryczy świętowało piękny jubileusz 70-lecia założenia. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym, którą odprawił ksiądz proboszcz Jacek Rosół. Po mszy uczestnicy spotkania udali się do remizy OSP, gdzie kontynuowano obchody jubileuszowe. Część oficjalną rozpoczęła przewodnicząca koła - Wiesława Wojewoda witając wszystkie członkinie z małżonkami i zaproszonych gości. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie Orderów Serca Matkom Wsi członkiniom koła:

Marii Kozubek

Czesławie Kozubek

Helenie Domaradzkiej

Janinie Oryszak

Ordery zostały ufundowane przez Regionalny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaśle, a wręczył je Sekretarz ZKIOR w Jaśle - Edward Sowa oraz przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet w Brzozowie - pani Aleksandra Ekiert.

    Wręczenie podziękowań za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz KGW w Baryczy oraz uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Podziękowania i drobne upominki książkowe wręczył Wójt Gminy Domaradz – Jan Kędra.

A potem było przedstawienie historii Koła Gospodyń Wiejskich w Baryczy i część artystyczna w wykonaniu grupy tanecznej „Gracja” Klubu „Tęcza” oraz biesiada KGW i zaproszonych gości.

Uroczystości jubileuszowe swą obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Domaradz – Jan Kędra z małżonką; Ksiądz proboszcz Jacek Rosół; 25 członkiń świętujących jubileusz z małżonkami; Przewodnicząca Powiatowej Rady Kobiet w Brzozowie – Aleksandra Ekiert; Sekretarz Regionalnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaśle – Edward Sowa z małżonką; Kierownik Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Brzozowska” – Justyna Kopera z koleżanką; Sołtys wsi Barycz – Stanisław Domaradzki; Dyrektor GOK-u w Domaradzu – Wojciech Walus

Dyrektor Zespołu Szkół w Baryczy – Małgorzata Pitera; Prezes OSP w Baryczy – Bogdan Bogusz; Naczelnik OSP w Baryczy – Mariusz Chyłek

Delegacja z zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich które reprezentowały przewodniczące z koleżankami: Golcowa – Elżbieta Wolanin z koleżanką; Domaradz – Elżbieta Froń z koleżanką; Domaradz Góra – Maria Łobaza z koleżanką; Przysietnica – Jadwiga Pudlik z koleżanką; Jasienica Rosielna – Józefa Szyndlar z koleżankami; Wesoła – Zofia Główka z koleżanką; Dydnia - Danuta Sokołowska z mężem

Dokumentacje fotograficzną zapewnił nam pracownik Urzędu Gminy w Domaradzu – Tomasz Bober.

W taneczne rytmy wprowadził nas Rafał Wojewoda, który uświetnił nam biesiadę jubileuszową do późnych godzin.

  Wiesława Wojewoda

Zobacz więcej foto na: http://www.domaradz.pl/art,525,70-lecie-kola-gospodyn-wiejskich-w-baryczy

Ostatnio zmienianysobota, 11 czerwiec 2016 16:36

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.