Logo
Wydrukuj tę stronę

Europoseł Elżbieta Łukacijewska gościem Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej

fot. Kazimierz Barański fot. Kazimierz Barański

        25 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej przyjmowaliśmy wyjątkowego gościa - Panią Elżbietę Łukacijewską, która pełni funkcję posła  do Parlamentu Europejskiego. Dzięki Jej finansowemu wsparciu, Pan Kazimierz Barański, znany w naszym regionie Społecznik działający na rzecz dzieci, wykonał w naszej szkole baśniowe malowidła, stanowiące niezwykłą dekorację sal lekcyjnych i korytarzy. W spotkaniu wzięła też udział Pani Katarzyna Rysz-Jęczkowska,  Dyrektor Biura Poselskiego w Sanoku.

      Uczniowie klas starszych w  okolicznościowym wystąpieniu, wsparci prezentacją multimedialną, opowiedzieli o historii szkoły,  przedstawili kierunki działań dydaktycznych wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych naszej placówki, a także ofertę edukacyjną i najważniejsze osiągniecia swoich kolegów w różnorodnych projektach edukacyjnych, programach czy konkursach na przestrzeni ostatnich lat. Nasi wychowankowie podkreślali, że w szkole panuje przyjazna atmosfera, silnie akcentowane są wartości rodzinne. Poprzez różnorodne działania placówka kształtuje postawy patriotyczne i religijne, ekologiczne, społeczne, obywatelskie, prozdrowotne, przygotowuje do życia w demokratycznym społeczeństwie, uczy respektowania praw i obowiązków dziecka, ucznia, obywatela. Uczniowie zaprezentowali również liczne akcje charytatywne, w których biorą udział, zwracali uwagę na szeroko zakrojoną współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz na podejmowanie skutecznych starań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych przeznaczonych na rozwój szkoły i wzbogacenie oferty edukacyjnej. W nawiązaniu do poszanowania dziedzictwa kulturowego uczniowie klas młodszych wykonali ludowy taniec „Trojak”, a  chór szkolny uświetnił spotkanie doniosłym śpiewem pieśni patriotycznych.

Idee społecznikowskie, dzięki którym powstała nasza szkoła, są w żywe i dziś. Troska Ludzi Wielkiego Serca o dobro dzieci umożliwia podejmowanie  różnorodnych inicjatyw wspierających rozwój naszych uczniów, co utwierdza w przekonaniu, że warto pomagać…

Na pamiątkę spotkania, wykonane zostały fotografie, a obecni Goście w dowód uznania  za zaangażowanie w działalność społeczną otrzymali okolicznościowe statuetki. Pani Elżbieta podarowała uczniomy gry planszowe. 

Cieszymy się ze spotkania i mamy nadzieję, że na długo zapiszemy się w Pani pamięci.

Agnieszka Łobaza

Ostatnio zmienianywtorek, 26 listopad 2019 20:50

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.