Menu
Dzisiaj jest: 8 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Iza, Cyprian, Dominik
plus brzozow
reklama

Rodzinny rajd rowerowy Izdebki 2020

Rodzinny rajd rowerowy Izdebki 2020

Rajd rowerowy: Od leśniczówki do pałacu!

Czas: 06.09.2020 (niedziela) Godzina: 1300

Miejsce: Start rajdu -  plac przy Leśniczówce w Izdebkach

Meta rajdu - plac przy Środowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach

 REGULAMIN RAJDU

Cel rajdu:

 1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.
 2. Integracja społeczności lokalnej
 3. Stworzenie warunków do aktywnego rodzinnego
 4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród uczestników.

Organizator rajdu:

Grupa nieformalna Zakręceni rowerowo

Organizacja rajdu:

 • Zbiórka uczestników przy Leśniczówce w Izdebkach, najpóźniej do godziny 1230
 • Godz. 1300 wyjazd na trasę.
 • Trasa rajdu 11 km
 • Punkt organizacyjny (zapisy) będzie czynny przy Leśniczówce w Izdebkach od godz. 1100 w dniu rajdu.

 Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu Dostępnym na stronach internetowych: https://nozdrzec.pl/, https://spizdebki.edupage.org/,  
 2. Uczestnicy powinni zapisać się do uczestnictwa w rajdzie do dnia 31 sierpnia 2020, pod numerem telefonu (13) 43 98 020, (13) 43 98 212
  (Obowiązuje  limit uczestników! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID 19
  (decyduje kolejność zgłoszeń).

  W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie prosimy o informację zwrotną.
 3. Każdy uczestnik rajdu opłaca indywidualne ubezpieczenie w kwocie 2 zł. Płatne u organizatora  do dnia 31.08.2020
 1. Udział dzieci pod opieką rodziców. Dzieci obowiązkowy kask na głowie (pewna ilość kasków dostępna u organizatora przed rajdem)
 2. Osoby które zdecydują się na udział w rajdzie po dniu 31.08.2020, mogą zapisać się w Punkcie organizacyjnym, w dniu rajdu. Jednak wtedy uczestnik startuje bez ubezpieczenia i podpisuje stosowne oświadczenie jazdy na własną odpowiedzialność.

Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
 1. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 1. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 2. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m
 1. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. Na początku i na końcu kolumny jedzie opiekun,
 2. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 3. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 4. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się możliwością bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 1. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie,
 2. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność,
 3. Pamiętajcie o obostrzeniach związanych z COVID-19:
  W czasie Rajdu uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
   i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

– przy namiocie Biura Rajdu  należy zdezynfekować ręce;

– zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego w czasie oczekiwania na start rajdu oraz w trakcie podsumowania (możliwa jest sytuacja, iż w trakcie podsumowania nie będzie możliwości zachowania dystansu społecznego, dlatego prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne);

– uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania).

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe

Na trasie zabrania się:

 1. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 2. Niszczenia przyrody,
 3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 4. Głośnego zachowywania się,
 5. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora,

  Odpowiedzialność organizatora:

 1. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 2. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy,
 2. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
 3. Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (bus)
 4. Organizator przewiduje atrakcje:
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek
 • Nagrody (pamiątkowe medale, napoje, smycze reklamowe, słodycze lub owoce.)

Postanowienia końcowe:

 1. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w materiałach promocyjnych organizatora,
 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Ostatnio zmienianyczwartek, 30 lipiec 2020 23:40
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne