Logo
Wydrukuj tę stronę

Domaradz. Nowy sprzęt dla OSP w gminie

fot. arch UG Domaradz fot. arch UG Domaradz

    W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2 -  dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” wszystkie jednostki z terenu gminy otrzymały dotacje  z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na doposażenie jednostek celem zwiększenia  potencjału technicznego. Środki pozyskane  z WFOŚIGW – 65 266 zł, udział Gminy Domaradz 7 252,48 zł

OSP Barycz, rozpieracz kolumnowy LUKAS R 412( jako doposażenie zestawu hydraulicznego) , radiostacja samochodowa;

OSP Domaradz – radiotelefony nasobne 2szt, pilarka ratownicza STIHL, piła do stali i betonu STIHL;

OSP Domaradz Góra – przenośny system oświetleniowy , pila do stali i betonu STIHL, prądownice wodno –pianowe 2 szt, wodery 2 pary , buty bojowe STRAŻAK 5 par;

OSP Domaradz Poręby – radiotelefony przenośne 4 szt., agregat prądotwórczy trzyfazowy Honda, piła do stali i betonu STIHL, maszt oświetleniowy 3x100 LED,

OSP Golcowa -  ubranie specjalne do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych 2 kp, oraz został zainstalowany w remizie System Selektywnego Alarmowania, który pozowali na zaalarmowanie  mieszkańców ze Stanowiska Kierowania w Brzozowie a także  SMS-owe powiadomienie strażaków wyznaczonych do udziału w działaniach ratowniczych.

  Aleksander Kudła

Ostatnio zmienianyczwartek, 19 listopad 2020 13:09

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.