Logo
Wydrukuj tę stronę

Podsumowanie projektu "Jestem mądrym konsumentem, od dziecka"

Podsumowanie projektu "Jestem mądrym konsumentem, od dziecka"

 

    29 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Domaradzu odbyło się podsumowanie projektu "Jestem mądrym konsumentem od dziecka" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy wsparciu funduszy szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Głównym celem projektu było upowszechnienie wiedzy konsumenckiej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu, a przez nich również wśród ich rodzin. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację różnorodnych zajęć z zakresu edukacji konsumenckiej. Dzieci mogły dowiedzieć się o podstawowych prawach konsumenta, na co zwracać uwagę przy zakupach, jak oszczędzać energię i chronić środowisko oraz o podstawowych zagadnieniach związanych z bankami i zakupami w Internecie.

   Na podsumowanie w dniu 29 listopada przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Domaradz - Jan Pilch, Przewodnicząca Rady Gminy - Wanda Krupa oraz Wojciech Teleżyński -Dyrektor Oddziału Domaradz PBS Sanok. Podczas podsumowania realizatorzy projektu krótko przedstawili jego cele i osiągnięcia oraz wręczyli nagrody za udział w przeprowadzonych w ramach projektu konkursach a dzieci zaprezentowały krótka część artystyczną o tematyce projektu.

Tomasz Bober

Galeria

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.