Logo
Wydrukuj tę stronę

OSP w gminie Domaradz ma nowe władze

OSP w gminie Domaradz ma nowe władze

    W sobotnie popołudnie 11 września br. w sali Domu Strażaka w Domaradzu Góra odbył się  XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Delegaci z poszczególnych jednostek OSP Gminy Domaradz, zebrali się  aby podsumować minioną kadencję, udzielić zarządowi absolutorium, wybrać władze na  kolejną kadencję oraz uchwalić program działania na lata 2021-2026.

W Zjeździe uczestniczyli goście Pan Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Pan Jan Kędra – Wójt Gminy Domaradz, dh Stanisław Łobodziński  Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP,  dh Edward Rozenbajgier  – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzozowie, mł. brygadier Bogdan Biedka – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, Pan  Stefan Wolanin – Przewodniczący Rady Gminy w Domaradzu, a także sołtysi Pani Helena Stec, Edward Jara, Tadeusz Koza oraz członkowie ustępujących władz.

Po złożeniu sprawozdania przez ustępujący Zarząd i Komisję Rewizyjną, zatwierdzono skład nowego Zarządu Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej. Dokonano także wyboru delegatów  na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli do składu Zarządu Oddziału Powiatowego. W trakcie Zjazdu dziękowano ustępującemu Zarządowi za 5-letnia działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz lokalnej społeczności a dla nowo wybranego Zarządu przyjęto „Program  działania Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Domaradzu na lata 2021 -2026

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Domaradzu na kadencję 2021-2026: Prezes – Andrzej Wolanin / OSP Golcowa, Wiceprezes – Edmund Wójcik  / OSP Domaradz Góra, Wiceprezes – Tadeusz Bator  / OSP Domaradz Poręby, Komendant gminny – Jerzy Bator / OSP Domaradz Poręby, Sekretarz – Aleksander Kudła  / OSP Barycz, Skarbnik – Tomasz Szerszeń / OSP Domaradz Góra, Członek prezydium – Dominik Gałuszka / OSP Domaradz,  Członek zarządu – Bogusław Bogusz / OSP Barycz,  Członek zarządu – Mariusz Chyłek / OSP Barycz, Członek zarządu – Tadeusz Żak/ OSP Domaradz, Członek zarządu – Ryszard Mikoś / OSP Domaradz, Członek zarządu – Łukasz Augustyn / OSP Domaradz Poręby i Członek zarządu – Jacek Kopczyk / OSP Golcowa.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Anna Jastrzębska, Wiceprzewodniczący – Józef Kopczyk i Sekretarz – Dominik Leń

 Aleksander Kudła

Ostatnio zmienianypiątek, 17 wrzesień 2021 14:20

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.