Logo
Wydrukuj tę stronę

Remont zabytkowego kościoła w Domaradzu

fot T. Bober fot T. Bober

    Zakończył się właśnie pierwszy etap remontu zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Domaradzu. Prace były współfinansowane przez Gminę Domaradz i objęły zakresem częściową wymianę posadowienia.

W ramach prac wykonano częściową wymianę posadowienia:

• Podwaliny

• Belka zrębowa

• Podmurówka

• Fartuch ochronny

• Rynny odprowadzające wody ściekowe

   Całkowity koszt prac to 78 000 zł. Oprócz wkładu finansowego Gminy Domaradz część funduszy na remont przekazali: Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Marszałkowski oraz Powiat Brzozowski.

Tekst i fot: Tomasz Bober    

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.