Menu
Dzisiaj jest: 7 Marzec 2021    |    Imieniny obchodzą: Paweł, Tomasz, Felicyta
NAJNOWSZE:

sercomania

Wigilia w Nozdrzcu

     Wigilia w Nozdrzcu zgomadziła około 150 mieszkańców. Mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób, wsród których wymienić należy inicjatora - wójta gminy Antoniego Gromalę oraz sponsorów, a było ich nieco. Po uwspółcześnionych Jasełkach w wykonaniu uczniów miejscowego Zespołu Szkół, zakolędowała "Mansarda" z Niebocka  a po niej zabrał głos wójt gminy Antoni Gromala dziękując występującym za wspaniały program. Potem było wigilijne dzielenie się opłatkiem wszystkich ze wszystkimi oraz typowa Wigilia z wieloma potrawami. W zasadzie spotkanie podsumował występem Zdzisław Socha, swymi dowcipami i koncertem na harmonijce ustnej. Ważne, że wszyscy się dobrze bawili...  (admin)

Zmarła Alina Maślak, sekretarz Urzędu Gminy w Dydni

   Dziś (15 XII.2013 r.) pochowano zmarłą sekretarz Urzędu Gminy w Dydni - Alinę Maślak. Po uroczystościach pogrzebowych w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Humniskach (Mała Strona) ciało zostało przewiezione do grobowca rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym w Brzozowie.

     Ś.P. Alina Paulina Maślak, edukację rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Górkach (rodzinnej wsi), a następnie kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie. Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Była absolwentką studiów podyplomowych Zarządzanie i Przedsiębiorczość w Oświacie oraz „Informatyka w szkole” w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie ukończyła studia podyplomowe na kierunku prawo europejskie. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie „Akademii Liderów Samorządowych” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2011 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

   Karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Końskiem w Gminie Dydnia, gdzie pracowała do 2001 roku, a w latach 1999 – 2001 była jej dyrektorem. W latach 2001 – 2005 pełniła funkcję dyrektora Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce. W 2005 roku została Sekretarzem Gminy Dydnia.

   Profesjonalizm w działaniu zawodowym łączyła z aktywną działalnością na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2006 – 2008 zaangażowana jako prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, obejmującego zasięgiem 6 gmin powiatu brzozowskiego, później zasiadała w Radzie tego stowarzyszenia. Współzałożycielka w 2011 roku, Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom”, została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

   Jako Absolwentka Szkoły Liderów w Programie Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, organizowała życie społeczne w Gminie Dydnia. Poszukiwała nowych dróg i pomysłów dla umocnienia roli organizacji pozarządowych.

   Dzięki Jej doradztwu i zaangażowaniu powstało dwujęzyczne Przedszkole w Dydni. Alina Maślak była współinicjatorem powstania - jedynej w powiecie brzozowskim i pierwszej w gminie wiejskiej Podkarpacia – publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.

   Od lat była zaangażowana w projekty edukacyjne dla dzieci m. in. „Bądźmy radośni” i „Każde dziecko talent ma”. Jej zawodowa ścieżka związana była z promocją Gminy. Współredagowała kwartalnik „Nasza Gmina Dydnia”, który w roku 2006 zwyciężył w konkursie na najciekawiej opisujące problemy kultury pismo samorządowe w województwie podkarpackim.

   W latach 2008 – 2010 brała udział w pracach zespołu przygotowującego do druku książkę dla dzieci i młodzieży „Legendy i opowieści Ziemi Dydyńskiej”. Z Jej inicjatywy został wydany album: „Ziemia Dydyńska – kraina Sanem przepasana” (2011 r.). Wspólnie z Adrianą Pyszkowską jest współredaktorem tej pięknej książki.

   W 2013 roku pod Jej redakcją wydana została pozycja „W krainie Pogórzy ...”, bogato ilustrowany wybór, krajoznawczych i dotyczących historii regionu tekstów Jerzego F. Adamskiego. Dzięki Jej staraniom ukazała się opowieść o Herminie Zubel pt. „Minia” autorstwa Waldemara Bałdy. (wykorzystano tekst z: gmina dydnia.pl)

Wigilia w Malinówce

   Około stu mieszkańców wsi zgromadziło spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro w Malinówce 14 grudnia 2013 r. To już po raz czwarty udaje na się zorganizować takie spotkanie mieszkańców naszej wsi. Duża w tym zasługa wójta naszej gminy Stanisława Jakiela, który wspiera nas już czterech lat w tym przedsięwzięciu. Bo to przedsięwzięcie… wie pan ile trzeba zrobić choćby pierogów na te sto osób? A innych potraw…, a musi być 12 bo co to byłaby za Wigilia? Wczoraj panie z naszego stowarzyszenia pracowały cały dzień – mówi Przewodnicząca Maria Kielar. Dziś Pan Wójt jest także z nami, ale jest także sołtys Roman Kielar i zaproszeni goście z Brzozowa, ze Stowarzyszenia Ludzi Twórczych(SLT), z którym nasze stowarzyszenie ostatnio współdziałało w realizacji projektu „Akademia słowa, umiejętności i realizacji”. Jest dziś przewodnicząca Pani Małgorzata Chmiel, Pani Grażyna Hanus i Natalia Wojtoń, ta ostatnia jest „nasza”, bo z naszej gminy – dodaje. Ale trzeba też wymienić nasz haczowski GOPS i Spółdzielnię Mleczarską w Jasienicy, które wsparły nas różnymi produktami spożywczymi, niezbędnymi do przygotowania Wigilii – dodaje Agata Kielar (koordynator programu w Malinówce), członek zarządu Lepszego Jutra.

   Kiedy dotarłem na spotkanie już trwało, było więc już po łamaniu się opłatkiem, po barszczu z uszkami, po gołąbkach i czymś tam jeszcze. Właśnie panie roznosiły pierogi z kapustą, smaczne, naprawdę. Po między kolejnymi potrawami intonuje śpiew Pani Zofia Reszka a sala śpiewa razem z nią, mamy nie tylko kolędy ale i piosenki biesiadne. Sala bawi się. Trwają rozmowy, śmiechy, jest wesoło, rodzinnie.  

   Agata Kielar zwraca mi uwagę na stroiki stojące na stołach i inne elementy dekoracji, mówi, że to powstało właśnie w ramach ostatnio realizowanego projektu z brzozowskim SLT a inna z pań chwali się wykonaną także biżuterią, w ramach projektu wykonaną. Zaglądam do kuchni a tam naprawdę jak w ulu, panie tylko mijają się między sobą, dla nich jeszcze nie święto, one jeszcze pracują, przygotowują potrawy i podają do rozniesienia. 

   Przy stole zwracam uwagę, że powtarza mi się tu nazwisko Kielar, pani z boku wyjaśnia, bo wie pan u nas 60% mieszkańców nosi takie nazwisko, ale to tu to nie rodzina…Patrząc na salę widzę jedną wielką rodzinę…

   Wiele dobra wszelkiego uczestnikom spotkania, na święta i przyszły rok także od portalu. (admin)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne