Logo
Wydrukuj tę stronę

JERZY F ADAMSKI "W KRAINIE POGÓRZY"

JERZY F ADAMSKI "W KRAINIE POGÓRZY"

    Bibliofile pasjonujący się publikacjami regionalistycznymi otrzymują kolejną obowiązkową lekturę o terenie historycznej ziemi sanockiej. Książka stanowi wybór ponad czterdziestu tekstów pióra Jerzego F. Adamskiego, scharakteryzowanego przez współautorkę wstępu – Alinę Maślak jako człowieka, który dzięki wrodzonym zdolnościom popartym pracowitością zaskakuje, że potrafi łączyć pracę zawodową i społeczną z działalnością publicystyczną. Jest dla wielu ludzi autorytetem, mistrzem, którym stawał się dzięki dzieleniu się swoimi doświadczeniami z młodymi regionalistami z poszanowaniem ich intelektualnej autonomii.

   Zasadnicza część obszernej antologii została podzielona na trzy rozdziały. Najobszerniejszy obejmuje szkice z przeszłości mikroregionu brzozowskiego i poszczególnych jego miejscowości, eseje o powstaniu i działalności brzozowskiego muzeum i gimnazjum, a także zarysy biograficzne postaci ważnych z perspektywy historii lokalnej. Drugi rozdział poświęcił autor różnym aspektom dziejów kościelnych przede wszystkim w Brzozowie i okolicach – organizacji kościelnej, sanktuariom w Brzozowie, Haczowie i Starej Wsi, kard. Adamowi Kozłowieckiemu, abp. Ignacemu Tokarczukowi oraz zaangażowanym przedstawicielom laikatu, natomiast trzeci rozdział – postaciom, które przewinęły się przez karty wielkiej historii wojen i pracy parlamentarnej.

   Zamieszczone w zbiorze artykuły są świadectwem czegoś, co trafnie określił prof. Franciszek Midura słowami: Jerzy F. Adamski wyróżniał się wielką pasją, dynamiką działania, świetnymi kontaktami ze środowiskiem naukowym. Miał wiele znakomitych pomysłów, jak choćby organizowanie w tak małym ośrodku, międzynarodowych konferencji naukowych, których owocem były znane publikacje. Również prof. Michał Parczewski podkreśla podobne cechy autora: Obecność takich ludzi podtrzymuje na duchu. Potwierdzają znaczenie postaw życiowych zwróconych ku wspólnocie. Publikacje Jerzego F. Adamskiego, których przedmiotem często bywa obraz losów lokalnej społeczności w minionych stuleciach, dają współczesnym mieszkańcom Brzozowskiego świadectwo rodowe, a przez to wzmacniają więzi i podnoszą świadomość obywatelską. Trudno zmierzyć skalę oddziaływania tych książek, ale intuicja podpowiada, że musi być niemała.

M.A.J.

(Gmina Dydnia)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.