Logo
Wydrukuj tę stronę

W Dydni zostanie utworzony żłobek a w Jabłonce Klub Seniora

fot. arch UG Dydnia fot. arch UG Dydnia

        8 marca 2019 r.  przedstawiciele podkarpackich samorządów odebrali promesy na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior + oraz  na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci z programu Maluch +. Promesę z rąk Wiceministra Pana Krzysztofa Michałkiewicza oraz Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart odebrała Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń. Gmina Dydnia otrzymała 2 promesy na utworzenie Klubu Seniora w Jabłonce oraz żłobka w Dydni.

         W ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2016-2019 zostanie uruchomiony Klub Seniora w Jabłonce. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone będą na dostosowanie pomieszczeń do ich nowej funkcji, doposażenie w niezbędne sprzęty i zakup wyposażenia Klubu Seniora. Całość zadania to  149 500 tysięcy złotych, z czego 119 500 tysięcy złotych pochodzi z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klub Seniora przeznaczony jest dla osób w wieku 60+, w ramach którego odbywać się będą zajęcia dostosowane do potrzeb tej grupy. Gmina Dydnia również otrzymała środki, na utworzenie Żłobka w Dydni w ramach programu Maluch +. Dzięki realizacji tej inwestycji w naszej gminie powstanie 13 miejsc opieki dla najmłodszych, tj. dzieci w wieku do lat 3. Całość zadania oszacowana została na 196 945 zł, z czego 157 945 tysięcy złotych pochodzi z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (UG Dydnia)

Od Redakcji: Gmina Dydnia jako jedyna na Podkarpaciu została wyróżniona przyznaniem dwu promes,  powiedziała Maria Kurowska z Zarządu Województwa Podkarpackiego.  

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 11 marzec 2019 22:50

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.