Logo
Wydrukuj tę stronę

Rozmawiali o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dydnia

Rozmawiali o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dydnia

       „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” to kolejne spotkanie ze społeczeństwem na terenie powiatu brzozowskiego. Tym razem to mieszkańcy gminy Dydnia mieli możliwość uczestniczyć w debacie społecznej i rozmawiać na tematy związane z bezpieczeństwem. Podczas spotkania poruszono problematykę przestępstw motywowanych uprzedzeniami, program „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację „Moja Komenda”.

        19 kwietnia  w Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni odbyła się debata społeczna. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Wójta Gminy Dydnia i Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. Rozpoczęło ją przemówienie sekretarz Gminy Dydnia Edyty Kuczmy i Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie kom. Jacka Myćki. W wystąpieniach padały słowa podziękowań dla przybyłych gości za zainteresowanie i obecność na spotkaniu.

Następnie głos zabrał Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. Łukasz Gliwa, który szczegółowo omówił problematykę przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Wyjaśnił, czym są przestępstwa z nienawiści i jakie grożą za ich popełnienie sankcje karne. W dalszej części podkom. Anna Karaś - specjalista Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego zaprezentowała programy profilaktyczne prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Brzozowie i omówiła działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacji „Moja Komenda” oraz inicjatywy „Dzielnicowy bliżej nas”. Na zakończenie sierż. szt. Tomasz Hałka – asystent Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie zwrócił uwagę na niewłaściwe oraz niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym, które w znacznym stopniu mają wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Podsumowaniem debaty była dyskusja, podczas której uczestnicy mówili o swoich spostrzeżeniach i zagrożeniach dotyczących ich najbliższej okolicy.

Na zakończenie wszyscy goście wypełnili anonimowe ankiety, w których mogli wyrazić swoje zdanie na temat odbytego spotkania, zapisać swoje wnioski i wskazać tematykę, jaka powinna być poruszona na kolejnych debatach.

Wszystkim osobom serdecznie dziękujemy za przybycie na spotkanie i aktywny udział w dyskusji. (KPP Brozów)

Ostatnio zmienianyśroda, 20 marzec 2019 16:40

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.