Logo
Wydrukuj tę stronę

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński z wizytą w gminie Dydnia

fot. UG Dydnia fot. UG Dydnia

    14 lipca 2019 roku Gminę Dydnia odwiedził Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Dydni. Pan Marszałek przekazał zebranym najistotniejsze założenia programów rządowych jakie są obecnie realizowane w odniesieniu do potrzeb społecznych i inwestycyjnych mieszkańców Gminy Dydnia.

Na prośbę Pana Marszałka na spotkanie przybyli: Pan Adam Skiba prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Małgorzata Wajda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Bogdan Romaniuk Radny Województwa Podkarpackiego i jednocześnie doradca Marszałka  Kuchcińskiego .

W trakcie spotkania Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń przedstawiła sytuację społeczną i infrastrukturalną Gminy, w tym:

- problemy demograficzne gminy

- problemy z finansowaniem oświaty

- pilną potrzebę budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 835

- konieczność przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 od Grabownicy do Dynowa

- potrzeby w zakresie gospodarki wodnościekowej gminy

- starania o gazyfikację dwóch miejscowości tj.Obarzyma i Niewistki.

W trakcie spotkania poruszony został temat projektowanej od 55 lat zapory Niewistka, która w znacznym stopniu przyczyniła się do zapóźnień cywilizacyjnych Doliny Sanu. Do tematu projektowanej zapory/polderu suchozalewowego odniosła się Pani dyrektor Wajda, informując o przygotowywanej aktualizacji planów zarządzania Ryzykiem Powodziowym. W tym temacie ustalono spotkanie przedstawicieli gminy z Wodami Polskimi.

Prezes WFOŚiGW przedstawił mieszkańcom założenia programu Czyste Powietrze oraz Program Usuwania Azbestu. Pan Prezes nie zapomniał o obecnych przedstawicielach OSP, docenił ich aktywność, zorganizowanie i konsekwencję w pozyskiwaniu środków finansowych na cele ppoż.

Pan Marszałek Kuchciński docenił aktywność i sprawność samorządu gminy Dydnia w realizacji programów rządowych.

Bardzo miłym akcentem kończącym spotkanie był krótki koncert uczniów Szkoły Muzycznej poprowadzony przez Panią Dyrektor dr Elżbietę Przystasz. (UG Dydnia)

Od redakcji.  To kolejne spotkanie marszałka Kuchcińskiego w regionie brzozowskim. Przypomnijmy, że 7 lipca spotkał się z mieszkańcami gminy Jasienica Rosielna.

Ostatnio zmienianyśroda, 17 lipiec 2019 23:13

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.