Menu
Dzisiaj jest: 20 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

40 lcie

olakedra1

plus polsat Brzozów
reklama

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NABÓR

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NABÓR ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NABÓR

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Gmina Brzozów  otrzymała decyzję o przyznaniu   dotacji finansowej w wysokości ponad 400 tysięcy zł  w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ” ,  Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Planowany termin uruchomienia usług od 1 stycznia 2020 roku, natomiast już dziś zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie zarówno osoby z niepełnosprawnością jak i kandydatów na asystentów.

Wsparciem planujemy objąć 30 osób z niepełnosprawnością, o przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. Każdej osobie przysługuje w ciągu miesiąca zatrudnienie asystenta w wymiarze 30 godzin a usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 22.00 , w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

 lub

– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością ma również samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta, jednakże nie mogą to być członkowie rodziny faktycznie z nią zamieszkujący.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Brzozowie, wydziale Spraw Społecznych, pokój nr 8 lub 9. Telefon 13 306 10 90 lub 13 306 10 64.

Druk zgłoszenia do udziału w programie można pobrać tutaj

Treść programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej do pobrania tutaj

Alicja Tomoń

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne