Logo
Wydrukuj tę stronę

Cyfryzacja w gminie Dydnia

fot. Internet fot. Internet

     Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na systemach informatycznych m.in. poprzez modernizację i doposażenie serwerowni, zakup zestawów komputerowych, licencji i oprogramowania. Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie instytucji samorządowej odporności na zagrożenia oraz wsparcie w zwiększeniu cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu to 236 580,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i reakcji unijnej na pandemię COVID19.  (Gmina Dydnia)

Ostatnio zmienianyczwartek, 12 maj 2022 15:58

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.