Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 913.
Menu
Dzisiaj jest: 4 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Gm. Dynów

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie. Jubileusz 20- lecia redakcji gazety szkolnej „Elemencik”

    Wprawdzie nie było tortu, świeczek, kwiatów, podziękowań i urodzinowego „party”, ale jest satysfakcja, zaangażowanie, energia, fajna młodzież, wiecznie młodzi opiekunowie, wsparcie ze strony dyrekcji i osiągnięcia. To wszystko składa się na 20 – letni wizerunek gazetki  ELEMENCIK, której siedzibą jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.      20 lat działalności ELEMENCIKA zobowiązuje do określonego poziomu, ale przede wszystkim pokazuje, że dziennikarstwo, choć w wymiarze nieprofesjonalnym, bo szkolnym, może być ciekawym pomysłem na  życie, rozwijać zainteresowania, poszerzać horyzonty.     Gazetka ELEMENCIK to tak naprawdę namiastka prawdziwej redakcji. Mimo to, inicjatywy uczniowskie są naprawdę ważne a osiągnięcia imponujące.  20 lat istnienia czasopisma zbiegło się z 50 – leciem szkoły. Z tej okazji zespół redakcyjny przygotował wydanie jubileuszowe gazetki, którego grafiki i zawartości nie powstydziłaby się profesjonalna gazeta, a  dzięki wsparciu Pani Dyrektor szkoły Haliny Cygan udało się powielić ją w drukarni.     Podsumowaniem obchodów rocznicowych było opracowanie strony…
Czytaj dalej...

„Oddając krew – ratujesz komuś życie”. Akcja krwiodawstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

    5 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się długo oczekiwana przez uczniów akcja poboru krwi. Do Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego przyjechał Krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Pełnoletni uczniowie i pracownicy naszej szkoły mogli oddać krew potrzebującym. Akcja cieszyła się także dużym odzewem wśród byłych uczniów szkoły oraz mieszkańców Dynowa. Pobór krwi odbywał się od godz. 8:30 do godz. 12:00. Do akcji przystąpiło 66 osób. Wprawdzie nie wszyscy, którzy zgłosili się na pobór krwi mogli dzisiaj zostać krwiodawcami (czasem decydowały drobne sprawy zdrowotne, a czasem zbyt niskie ciśnienie krwi lub brak możliwości wkłucia się do żyły), ale ważne jest to, że tak wielu młodym ludziom leży na sercu zdrowie i życie innych ludzi. Każda osoba, która przystąpiła do naszej szczytnej akcji mogła oddać 450 ml krwi. Krwiodawcy otrzymali od przedstawicieli RCKiK „słodkie podziękowanie” w…
Czytaj dalej...

„Ekologia dobry trend w motoryzacji”. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie uczestniczyli w tym unijnym projekcie

      „Leonardo da Vinci" jest jednym z programów Unii Europejskiej skierowanym, m.in. do uczniów szkół średnich zawodowych. W jego ramach uczniowie mogą odbywać bezpłatne staże w zakładach, różnego rodzaju instytucjach w krajach należących do struktur unijnych. Warunkiem udziału jest znalezienie partnera w jednym z krajów Unii Europejskiej, który przyjmie uczniów na staż, przygotowanie odpowiedniego projektu i zaakceptowanie go przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.   Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w 2012r. opracował projekt stażu pod nazwą „Ekologia dobry trend w motoryzacji” dla 15 uczniów z 4 letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: „Nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem”. W dniach od 05.05.2014r. do 23.05.2014r.  grupa 15 uczniów pod opieką Pani Agnieszki Kędzierskiej – nauczyciela języka niemieckiegoodbyła 3 – tygodniowy bezpłatny staż w firmie VITALIS w Niemczech (Lipsk). Staż był realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał…
Czytaj dalej...

„OMNIBUS 2014 ”VI edycja konkursu interdyscyplinarnego w ZSZ Dynów - język angielski i matematyka

    Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był po raz już VI organizatorem konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” dla gimnazjalistów z gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych.     Wzięło w nim udział 9 szkół gimnazjalnych: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku, Zespół Szkół w Dydni, Zespół Szkół w Dynowie, Zespół Szkół nr 2 w Harcie, Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim, Zespół Szkół w Łubnie, Publiczne Gimnazjum w Nienadowej, Zespół Szkół w Niebocku, rywalizowało 78 uczniów (29 osób język angielski i 49 osób matematyka) przygotowanych przez 22 nauczycieli.     21 maja 2014 r. odbyła się kategoria – język angielski. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli z poszczególnych gimnazjów oceniła wszystkie prace, a wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce -…
Czytaj dalej...

Literacka praca członków ANTRAKTU z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - najlepsza w Polsce!

Jadwiga Kustra, Monika Kustra, Przemysław Urban, Bartłomiej Wasieńko z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięli udział, tym razem w XXI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Za swą pracę uczniowie na poziomie wojewódzkim uzyskali I miejsce i  zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego. 25 kwietnia 2014 roku, kiedy zakończyła już się uroczystość rozdania dyplomów ukończenia szkoły, maturzyści dowiedzieli się, ze ich praca została nagrodzona na etapie centralnym konkursu. Informacja o zajętej lokacie pozostawała tajemnicą aż do Centralnego Zlotu Laureatów, na który zostali zaproszeni wraz ze swoimi opiekunami. Zlot – nagroda, to trzydniowa impreza turystyczno – krajoznawcza, która co roku odbywa się w innym zakątku naszego kraju.     Tym razem wydarzenie to odbyło się w Biłgoraju, od 16 do 18 maja 2014. W drugim dniu zlotu, w sobotę 17 maja, w imponującym, nowoczesnym Biłgorajskim Centrum Kultury wręczono zwycięzcom nagrody.     Z ogromną radością przyjęty został werdykt jury…
Czytaj dalej...

Tomasz Lech z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - czwarty - w finale XV Olimpiady Techniki Samochodowej

      Kolejny, ogromny sukces Tomasza Lecha z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w finale XV Olimpiady Techniki Samochodowej.      10 majaw siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o w Warszawie odbył się finał XV Olimpiady Techniki Samochodowej zorganizowany przez Redakcję Auto Moto Serwisu oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Olimpiada miała zasięg ogólnopolski i była dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. Finaliści i laureaci olimpiady są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz otrzymali cenne nagrody.   W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział 466 uczniów szkół z całej Polski o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników, zasadniczych szkół zawodowych. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentował: Tomasz Lech z 4 – letniego Technikum  w zawodzie technik pojazdów samochodowych.      Tomasz Lech, który w roku szkolnym 2013/2014 jest m.in. stypendystą z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego i „Programu stypendialnego…
Czytaj dalej...

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza „Podkarpackie ślady świętości”

  XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem„Podkarpackie ślady świętości” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 10 kwietnia w dwóch etapach: rano od  godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko - inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne. Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynowa, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Archidiecezjalne im. świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,  Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Nadleśnictwo Dynów, Miejski Ośrodek  Kultury w Dynowie.     Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich  którzy przybyli na konkurs, a byli to:     Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. Prałat dr Stanisław Janusz, Proboszcz Parafii Ulanica- ks. Jan Koszałka, ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Radna Sejmiku…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne