Logo
Wydrukuj tę stronę

POSTAWILI NA ZAWODOWSTWO...

Fot. arch. ZSzZ Dynów Fot. arch. ZSzZ Dynów

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Wybór szkoły zawodowej to decyzja dla świadomie kształtujących swoją karierę. Przy wyborze zawodu i szkoły uczeń powinien brać pod uwagę wiedzę o samym sobie – zainteresowania, predyspozycje psychofizyczne, stan zdrowia; wiedzę o zawodach – zakres obowiązków, czynności zawodowe, jakie trzeba będzie wykonywać, wymagania i kwalifikacje, jakie trzeba zdobyć; wiedzę o rynku pracy – lokalnym, krajowym, globalnym. Prowadzona w ostatnim czasie kampania „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” podkreśla, że technika i szkoły zawodowe dają szansę na satysfakcjonującą karierę i realizację własnych marzeń.

„Witajcie w gronie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie” – tak ciepłymi słowami zwróciła się do pierwszoklasistów pani Dyrektor Halina Cygan podczas inauguracji roku szkolnego 2013/2014. Na początku lekko przestraszeni, poważni i onieśmieleni, szybko zaaklimatyzowali się w nowym otoczeniu serdecznie przyjęci przez Dyrekcję Szkoły, nauczycieli, wychowawców oraz starszych kolegów i koleżanki.

W tym roku szkolnym w klasach pierwszych rozpoczęło naukę 122 uczniów, którzy będą kształcić się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Wychowawstwa w klasach pierwszych objęli: 1a – p. Marek Paściak, 1THL – p. Renata Mazur, 1TPS – p. Anna Mol, 1TI – p. Beata Irzyk. We wszystkich klasach technikum wprowadzone są innowacje pedagogiczne (edukacja transgraniczna – administracja celna i bezpieczeństwo wewnętrzne, obsługa ruchu turystycznego, nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem) - we współpracy z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów, z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z Politechniką Rzeszowską oraz z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „WSK –PZL w Rzeszowie”.

Pierwszoklasistom przypominam, że Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie ma w swojej ofercie możliwość ukończenia dodatkowych kursów zwiększających szanse zatrudnienia: kurs operatora wózków widłowych, kurs spawania metodą MIG i MAG, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kurs prawa jazdy kategorii B. Uczniowie technikum kształcącym w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają możliwość odbycia stażu w Niemczech w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo da Vinci, a w innych zawodach staży w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Dla uczniów chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania polecam działalność w grupie teatralno-artystycznej „ANTRAKT”, w redakcji szkolnej gazetki „ELEMENCIK”, grupie sportowej „APLAUZ” czy działalność sportową. Wieloletnie działania pani Dyrektor Haliny Cygan oraz jej poprzednika pana Dyrektora Stanisława Tymowicza, sprawiły, że uczniowie uczą się w nowych przestronnych salach lekcyjnych, doskonale wyposażonych salach informatycznych oraz w utworzonym od marca 2013r. Centrum Kształcenia Ustawicznego naszej szkoły z najnowszymi technologiami stosowanymi w motoryzacji.

Dzięki zaangażowaniu pani Dyrektor Haliny Cygan oraz ogromnej przychylności Starostwa Powiatowego w Rzeszowie szkoła została zaopatrzona w obecnym roku szkolnym w nowe pomoce dydaktyczne: zestawy komputerowe, laptopy, rzutniki multimedialne, kasy fiskalne wraz z drukarkami etykiet i oprogramowaniem, zestawy interaktywne z tablicami dotykowymi oraz GPS-y. Wymieniony sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Dyrekcji Szkoły oraz wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzę dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Wszystkim uczniom, a zwłaszcza pierwszoklasistom życzę dużo radości, sukcesów w nauce i niesłabnącego zapału. Życzę, by pobyt w naszej szkole był dla Was fascynującą przygodą, miejscem zawierania nowych przyjaźni, czasem najmilszych wspomnień.

Renata Mazur

Galeria

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.