Logo
Wydrukuj tę stronę

Stypendyści z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2013/2014 najlepsi z najlepszych ….

Stypendyści  z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego   w roku szkolnym 2013/2014  najlepsi z najlepszych …. fot. arch. ZSZ Dynów

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2013/2014.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostali: Krzysztof Gudyka z kl. 2TI (średnia ocen 5,63), wychowawca p. Bogusława Pinkowicz, Tomasz Lech z klasy 4TPS (średnia ocen 5,61), wychowawca p. Alina Paściak, Wojciech Świst z klasy 4TI ( średnia ocen 5,06), Przemysław Urban z klasy 4TI (średnia ocen 4,94), Bartłomiej Wasieńko z klasy 4TI (średnia ocen 4,88), wychowawca p. Katarzyna Marcinek.

Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy może być przyznane uczniowi, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,

   ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,

   ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w naszej szkole, ale i w Powiecie Rzeszowskim, ponieważ zostało przyznane 7 stypendiów w tym aż 5 dla naszych uczniów.

Halina Cygan

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.