Logo
Wydrukuj tę stronę

Stypendyści Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

Stypendyści Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

    Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2014/2015. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostali: 

Grzegorz Boroń z klasy 2TI  (średnia ocen 5,37), wychowawca Beata Irzyk 

Konrad Ciurkiewicz z klasy 2TI (średnia ocen 4,78), wychowawca Beata Irzyk 

Mirosław Potoczny z klasy 2TI (średnia ocen 5,37),  wychowawca Beata Irzyk, 

Krzysztof Gudyka z kl. 3TI (średnia ocen 5,69), wychowawca Bogusława Pinkowicz, 

Marek Król z kl. 3THL (średnia ocen 4,82), wychowawca Maria Szmul, 

Bartłomiej Bajda z kl. 4TPS (średnia ocen 4,83), wychowawca Magdalena Wolańska.   

    Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy może być przyznane uczniowi, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków: 

1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, 2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

    W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, ale i w powiecie rzeszowskim, ponieważ zostało przyznane 8 stypendiów w tym aż 6 dla uczniów ZSzZ w Dynowie. 

    Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.                                                                                                                      Halina Cygan 

 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 03 wrzesień 2014 22:44

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.