Menu
Dzisiaj jest: 3 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Franciszek, Hilary, Ksawery

przedzimowo

Stypendyści ZSZ w Dynowie z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2015/2016. Najlepsi z najlepszych …

fot. arch ZSZ Dynów fot. arch ZSZ Dynów

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2015/2016.

         Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 7 osób, a są to: Grzegorz Boroń z klasy 3TI  (średnia ocen 5,56), Konrad Ciurkiewicz z klasy 3TI (średnia ocen 5,26), Mirosław Potoczny z klasy 3TI (średnia ocen 5,75),  wychowawca Pan Piotr Marcinek, Krzysztof Gudyka z kl. 4TI (średnia ocen 5,75), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Karolina Sowa z kl. 2THL (średnia ocen 4,9), wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, Piotr Fołta z klasy 3THL (średnia ocen 4,82), wychowawca Pani Renata Mazur, Szymon Hadam z kl. 3TPS (średnia ocen 5,07), wychowawca Pani Anna Mol.

Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2015/2016 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 przez Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza i Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan. 

Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy może być przyznane uczniowi, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,

    ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,

    ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim, ponieważ zostało przyznane 9 stypendiów w tym aż 7 dla uczniów ZSzZ w Dynowie.

Uczniom, Ich Rodzicom, Nauczycielom serdecznie gratulujemy!!!!           

(materiał nadesłany)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne