Logo
Wydrukuj tę stronę

Mirosław Potoczny - stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Mirosław Potoczny - stypendystą Prezesa Rady Ministrów

    W środę 16 listopada, w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Tegoroczne stypendia otrzymało 226 uczniów. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonali Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki..

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie po raz drugi z rzędu stypendystą został: Mirosław Potoczny z kl. 4TI z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk którego wychowawcą jest Pan Piotr Marcinek.   

Mirosław Potoczny za rok szkolny 2015/2016 uzyskał średnią ocen 5,75 i zachowanie wzorowe. Jest także stypendystą „Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015”. Poddziałanie 9.1.3.POKL. Kolejny rok szkolny jest stypendystą z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego. W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża,  a stypendystą został najlepszy z najlepszych. 

            Uczniowi, Jego Rodzicom i wychowawcy gratulujemy!!!

Halina Cygan

Ostatnio zmienianyczwartek, 17 listopad 2016 16:22

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.