Logo
Wydrukuj tę stronę

Dynów. VIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „POTYCZKI LOGICZNE

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

12 grudnia Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już VIII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi  o podobnym typie kształcenia.

Uroczystego otwarcia VIII edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne” dokonali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Konkurs składał się z II etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Komisja konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie poszczególnych prac ustaliła następujące wyniki.

I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  opiekunowie: Pani Barbara Gierlach, Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp.

II miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, opiekun Pan Zbigniew Tesznar.

III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie, opiekunowie: Pani Aneta Dadej i Pani Barbara Selwa.

IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim opiekunowie Pani Renata Furman i Pani Agnieszka Pomykała.

V miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Tyczynie, opiekun Pani Kinga Sozańska.

Uroczystego podsumowania konkursu i nagrody poszczególnym laureatom konkursu wręczyli: Pani Justyna Koniuszy - Nycz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Pan Stanisław Tymowicz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Halina Cygan Dyrektor szkoły. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, a szkoła i opiekunowie podziękowania.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć specjalnie przygotowane przez pracowników naukowych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu przepiękne pokazy chemiczne.

VIII edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod nazwą „Potyczki Logiczne” mogła się odbyć dzięki ogromnemu wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Naczelnika Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka. W konkursie uczestniczyła także doradca metodyczny dla szkół powiatu rzeszowskiego Pani Barbara Selwa.

Do zobaczenia za rok na IX edycji konkursu. (CH)

Ostatnio zmienianyśroda, 13 grudzień 2017 01:03

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.