Logo
Wydrukuj tę stronę

Zakończenie roku szkolnego w dynowskim Zespole Szkół Zawodowych

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

      19 czerwca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Panem Tomaszem Wojtonem.

Wyróżniający się uczniowie – 32 osoby (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Pana Jana Sieńko Członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Pani Haliny Cygan Dyrektora szkoły otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia, oraz listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe. Także tego zaszczytu dostąpili uczniowie klasy 3a (Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca Pan Marek Paściak), którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Poza tym wyróżniający się uczniowie z średnią ocen 4,0 - 4,74 otrzymali z rąk Dyrektora szkoły i wychowawców listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe, część rodziców osobiście odebrała słowa podziękowania za trud wychowawczy. Natomiast wyróżniający się uczniowie – sportowcy otrzymali z rąk Pana Piotra Krupy - Wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz nauczycieli wychowania fizycznego nagrody rzeczowe. Ponadto nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczniom wręczyli także: Pan Aleksander Stochmal - Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego– Magdalenie Boroń z kl. 3THL a Pan Piotr Krupa - Radny Rady Miasta Dynów– Magdalenie Siry. Podczas uroczystości zostały także ogłoszone wyniki Szkolnego konkursu na najlepszą frekwencję „Jestem trendy – chodzę do szkoły”I miejsce - kl. 1TI ( wychowawca Pani Honorata Mikoś), II miejsce kl.1THL (wychowawca Pani Katarzyna Marcinek ), III miejsce kl. 1TPS (wychowawca Pani Alina Paściak). Przedstawiciele w/w klas z rąk opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pani Honoraty Mikoś otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodą (wyjazd do kina).

Podziękowania za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Pan Jan Sieńko Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego i swoim własnym, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa oraz w imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Domaradzkiej - Pan Piotr KrupaNa koniec uczniowie podziękowali pięknymi kwiatami za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi. (HC)

 

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 21 czerwiec 2019 21:03

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.