Menu
Dzisiaj jest: 20 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana
NAJNOWSZE:
plus brzozow
reklama

Wakacyjne staże uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - szansą na lepsze zatrudnienie

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, ale też szansa na zdobycie nowych  doświadczeń  zawodowych. W lipcu i sierpniu uczniowie Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbywali staże zawodowe w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W stażach uczestniczyło 47 uczniów w wybranych zakładach pracy, a ich celem było nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez ucznia. Uczniowie odbywali czterotygodniowy staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierunkiem kształcenia. W stażu brali udział uczniowie Technikum w zawodzie technik informatyk, którzy realizowali staż w następujących firmach informatycznych: „APOLLO” Rzeszów, FROG Rzeszów, QUATRO Rzeszów, INFORES Przemyśl, VOBIS Przemyśl oraz sklepach komputerowych: INTERMAX Brzozów, Wirtualny Świat Dynów oraz AG - Comp Dynów, ALTKOM Nienadowa.

Kolejną grupą byli uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik handlowiec którzy realizowali staż w firmach prowadzących działalność logistyczno - handlową: SZiK Tyczyn, TIFO Dynów, GS „Samopomoc Chłopska” Dynów,"Agmar" Sklep Wielobranżowy w Dubiecku.

Następna grupa to uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Odbywali oni staż w firmach obsługowo - naprawczych pojazdów samochodowych: Morfeusz Dynów, Piotrex” Motoryzacja - Serwis Transport Sklep, Serwis Mechatroniki i Elektroniki Pojazdowej, Zakład Handlowo - Usługowy w Dubiecku, CAR - MAX Dynów. Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu, oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu. Opiekunowie stażystów w zakładach pracy także otrzymają dodatkowe wynagrodzenie za opiekę i dokształcanie uczniów. Koszty projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Staż oraz praktyka zawodowa stwarzają dodatkowe szanse dla uczniów na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie zasad funkcjonowania zakładów pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego, a po ukończeniu szkoły łatwiejsze znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stawia na zawodowców!!!!

Marcin Kałamucki 

Czytaj dalej...

Literacka praca członków ANTRAKTU z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - najlepsza w Polsce!

Jadwiga Kustra, Monika Kustra, Przemysław Urban, Bartłomiej Wasieńko z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięli udział, tym razem w XXI edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Za swą pracę uczniowie na poziomie wojewódzkim uzyskali I miejsce i  zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego. 25 kwietnia 2014 roku, kiedy zakończyła już się uroczystość rozdania dyplomów ukończenia szkoły, maturzyści dowiedzieli się, ze ich praca została nagrodzona na etapie centralnym konkursu. Informacja o zajętej lokacie pozostawała tajemnicą aż do Centralnego Zlotu Laureatów, na który zostali zaproszeni wraz ze swoimi opiekunami. Zlot – nagroda, to trzydniowa impreza turystyczno – krajoznawcza, która co roku odbywa się w innym zakątku naszego kraju.

    Tym razem wydarzenie to odbyło się w Biłgoraju, od 16 do 18 maja 2014. W drugim dniu zlotu, w sobotę 17 maja, w imponującym, nowoczesnym Biłgorajskim Centrum Kultury wręczono zwycięzcom nagrody.

    Z ogromną radością przyjęty został werdykt jury – „Grand Prix uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymują: Jadwiga Kustra, Monika Kustra, Przemysław Urban, Bartłomiej Wasieńko z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (woj. podkarpackie) za pracę „Diabelski chichot. Prawdy i legendy o kapliczce Zwiercana”, opiekunowie Pani Anna Mol i Pan Jarosław Mol.” Była to najwyższa nagroda w grupie szkół średnich, spośród wszystkich kategorii (kat. prac indywidualnych, kat. prac zbiorowych, kat. prac multimedialnych). W czasie etapu centralnego w obrębie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich przyznawana jest tylko jedna nagroda Grand Prix na danym poziomie, niezależnie od kategorii - stąd ogromny sukces ANTRAKTU!!!

    Dobre humory nie opuszczały członków grupy już do końca całej turystycznej imprezy – a było co podziwiać na gościnnej roztoczańskiej ziemi.  W programie zlotu przewidziano wiele atrakcji. Wśród nich było m.in. zwiedzanie Biłgoraja, Zamościa, Szczebrzeszyna. Uczestnicy eskapady przemierzali szlaki Roztoczańskiego Parku Narodowego, na trasie wycieczek nie zabrakło Krasnobrodu, Józefowa i Zwierzyńca.

    Podczas kilkudniowego pobytu młodzież wraz z opiekunami odwiedziła również Fundację Kresy 2000, znajdującą się w Nadrzeczu k. Biłgoraja, gdzie gościli ich znani aktorzy filmowi , państwo Alicja Jachiewicz i Stefan Szmidt, miała okazję oglądać występy Zespołu Tańca Ludowego „Tanew”, orkiestry i zespołu teatralno-obrzędowego, uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich i regionalnych. Nie zabrakło też różnych przedsięwzięć integracyjnych, miedzy innymi wspólnego ogniska w środku Puszczy Solskiej.

    Gospodarzami zlotu byli członkowie Zarządu Głównego PTTK z Warszawy i Zarządu Regionalnego PTTK z Biłgoraja. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, władze samorządowe, Miesięcznik „Poznaj Swój Kraj” oraz dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Zdzisław Strupieniuk.

    Organizatorzy stanęli na wysokości zdania i przygotowali niezapomniana imprezę a maturzyści ciesząc się z nagrody żałowali, że nie będą mogli już rywalizować w tym konkursie.

                                                      Anna i Jarosław Molowie

Czytaj dalej...

Tomasz Lech z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - czwarty - w finale XV Olimpiady Techniki Samochodowej

      Kolejny, ogromny sukces Tomasza Lecha z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w finale XV Olimpiady Techniki Samochodowej.

     10 majaw siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o w Warszawie odbył się finał XV Olimpiady Techniki Samochodowej zorganizowany przez Redakcję Auto Moto Serwisu oraz Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Olimpiada miała zasięg ogólnopolski i była dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. Finaliści i laureaci olimpiady są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz otrzymali cenne nagrody.  

W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział 466 uczniów szkół z całej Polski o kierunku nauczania lub specjalności samochodowej – techników, zasadniczych szkół zawodowych. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie reprezentował: Tomasz Lech z 4 – letniego Technikum  w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

     Tomasz Lech, który w roku szkolnym 2013/2014 jest m.in. stypendystą z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego i „Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014.” Poddziałanie 9.1.3 PO KL, w finale XV Olimpiady Techniki Samochodowej zdobył zaszczytne IV miejsce i jest wśród 10 najlepszych uczniów ze szkół o profilu samochodowym w Polsce, natomiast szkoła VI miejsce w Polsce!!!

 Celem olimpiady było:

 - tworzenia motywacji do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego w szkołach o profilu samochodowym i pokrewnych oraz wdrażania nowoczesnych metod kształcenia,

 - pobudzania uczniów, przyszłych pracowników branży motoryzacyjnej do samodzielnego zdobywania, poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności (samokształcenia), jak również do szlachetnego współzawodnictwa,

 - upowszechniania najnowszej wiedzy z zakresu techniki samochodowej oraz technologii napraw pojazdów, jak również wzorców etyki zawodowej, a także rozwijania kultury technicznej,  zainspirowania rywalizacji między szkołami o profilu samochodowym i pokrewnych o miano szkoły roku.

   Na Olimpiadzie oceniana była wiedza z zakresu podstaw konstrukcji maszyn (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedza specjalistyczna (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp. Do konkursu uczniów przygotował Pan Marcin Kałamucki. Uczniowi i opiekunowi gratulujemy !!!

 

                                                                                                                                                                              Halina Cygan 

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

białoczerwona

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne