Menu
Dzisiaj jest: 22 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

sercomania

„Ferie na sportowo” w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły i dla gimnazjalistów okolicznych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, czy też rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych.

              Jak co roku w dniach od 17 stycznia do 18 stycznia nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, z Radą Rodziców zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje dla uczniów szkół gimnazjalnych z Pogórza Przemysko - Dynowskiego: piłki nożnej halowej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt ponadto uczniowie rywalizowali przy stołach tenisowych.

Oficjalnego otwarcia Turnieju w dniu 17 stycznia dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

W pierwszym dniu rywalizacji sportowej w turnieju halowej piłki nożnej chłopców i w turnieju tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie spotkały się drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami: Gimnazjum Bachórz (opiekun Pani Lucyna Stochmal), Gimnazjum Dubiecko (opiekun Pan Jarosław Antosiak), Gimnazjum Dydnia (opiekun Pan Marek Kupczakiewicz), Gimnazjum Dylągowa (opiekun Pan Piotr Sarnicki), Gimnazjum Dynów (opiekun Pan Damian Chudzikiewicz), Gimnazjum Hłudno (opiekun Pan Krzysztof Toczek), Gimnazjum Jawornik Polski (opiekun  Pan Tadeusz Pieniądz), Gimnazjum Manasterz (opiekun Pani Maria Zgłobicka), Gimnazjum Nozdrzec (opiekun Pan Rafał Pyś).

            W turnieju halowej piłki nożnej drużyny z poszczególnych szkół zostały podzielone na trzy grupy, których mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu fazy zasadniczej  zostali wyłonieni zwycięzcy poszczególnych grup, którzy utworzyli grupę „mistrzowską”, natomiast zespoły z drugich i trzecich miejsc utworzyli kolejne dwie grupy, w których również rywalizowano systemem „każdy z każdym”.

W wyniku zaciętej rywalizacji w duchu „fair play” w turnieju halowej piłki nożnej:

 I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Nozdrzcu

II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Dydni

III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Dynowie

Najlepszym bramkarzem turnieju został Bartłomiej Kiełbasa z Gimnazjum w Nozdrzcu. Królem Strzelców całego turnieju został Michał Potoczny z Gimnazjum w Jaworniku Polskim.

Natomiast rywalizacja w tenisie stołowym chłopców zakończyła się następującymi rezultatami:

I miejsce zajął Kacper Sznilik z Gimnazjum w Dubiecku

II miejsce zajął Arkadiusz Banaś z Gimnazjum w Jaworniku Polskim

III miejsce zajął Dominik Kulon z Gimnazjum w Dydni

Natomiast w 18.01.2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie gościł dziewczęta ze szkół gimnazjalnych Pogórza Przemysko - Dynowskiego na rozgrywkach w piłkę siatkową w ramach „Ferii na sportowo”.

Oficjalnego otwarcia kolejnego dnia Turnieju dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Do rywalizacji sportowej w turnieju piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i turnieju tenisa stołowego stanęły drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami: Gimnazjum Dubiecko (opiekun Pani Beata Pudysz), Gimnazjum Dydnia (opiekun Pani Adam Bieleń), Gimnazjum Dylągowa (opiekun Pan Piotr Sarnicki), Gimnazjum Izdebki (opiekun Pan Maciej Skotnicki).

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. W wyniku sportowej rywalizacji prowadzonej w duchu „fair play” klasyfikacja końcowa turnieju piłki siatkowej dziewcząt przedstawia się następująco:

 I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dydni

II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Izdebkach

III miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dubiecku

IV miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dylągowej

Najlepszą zawodniczką turnieju została Kamila Dmitrzak z Gimnazjum w Dydni, zaś najlepiej zagrywającą zawodniczką turnieju została Patrycja Owsiana z Gimnazjum w Izdebkach. Nad prawidłowością przebiegu zmagań czuwał sędzia Pan Bartłomiej Walus.

Natomiast rywalizacja w tenisie stołowym zakończyła się następującymi rezultatami:

I miejsce zajęła Wioletta Dziuban z Gimnazjum w Izdebkach

II miejsce zajęła Angelika Job z Gimnazjum w Izdebkach

III miejsce zajęła Dominika Cierpiak z Gimnazjum w Dydni

Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (udział wzięły drużyny z 10 gimnazjów), a poziom gry w poszczególnych dyscyplinach z roku na rok jest coraz wyższy, co dobrze rokuje na przyszłość.

Wszystkim drużynom i opiekunom dziękujemy za udział i życzymy wspaniałego odpoczynku podczas ferii. Zapraszamy za rok !!!! Ze sportowym pozdrowieniem -

nauczyciele wychowania fizycznego z ZSzZ w Dynowie

Czytaj dalej...

VI edycja Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktando” w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

      20 października w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się VI edycja Konkursu Ortograficznego pod hasłem: „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Pogórza Przemysko - Dynowskiego.

     Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pani Grażyna Zagrobelna Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, natomiast patronat medialny Polskie Radio Rzeszów S. A. Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

     Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie oraz Pani Małgorzata Kaczorowska - starszy specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Dynów.

     Uczestnicy konkursu 51 osób z 12 szkół z całego Pogórza Przemysko – Dynowskiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami, a przede wszystkim dotyczyło opiekuna lasu - leśniczego. Jury konkursowe, które stanowili nauczyciele – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce –  Jakub Chromiak –Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie

II miejsce – Krzysztof Dzik – Zespół Szkół w Nozdrzcu

III miejsce – Weronika Duda – Zespół Szkół w Warze

Wyróżnienie – Konrad Mareńczak – Zespół Szkół nr 3 w Łubnie

                            Kinga Kamińska – Zespół Szkół nr 4 w Pawłokomie

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Kamil Szymański – Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu

II miejsce – Anna Marszałek  - Zespół Szkół w Dynowie

III miejsce – Wiktoria Woźniak - Zespół Szkół nr 3 w Łubnie

Wyróżnienie – Aleksandra Tucka  - Zespół Szkół w Nozdrzcu

                            Jakub Cymbalista – Zespół Szkół nr 5 w Dylągowej                        

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Diana Popowczak - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

II miejsce – Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego

                                                      w Dynowie

III miejsce –Weronika Kryczyk – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

Wyróżnienie – Sebastian Pankiewicz i Mirosław Potoczny – Zespół Szkół Zawodowych

                                                             im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

Nagrodę specjalną  dla najlepszego uczestnika ufundowaną przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie otrzymał Kamil Szymański z Zespołu Szkół nr 1 w Bachórzu. Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie a także pozostali uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, a także każda szkoła materiały promocyjne do biblioteki szkolnej, które wręczyli: Pani Halina Cygan - Dyrektor szkoły, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Małgorzata Kaczorowska - starszy specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Dynów i Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły. W gali konkursowej uczestniczyła także Pani Małgorzata Iwanicka z Polskiego Radia Rzeszów S.A, która przeprowadziła wywiad z uczestnikami i organizatorami VI edycji konkursu „Leśne dyktando”.

      Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz zaprosiła za rok na VII edycję konkursu. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć uczestniczyć w pokazach przygotowanych przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą, a także zobaczyć pokaz robotów mobilnych i drukarki 3D zakupionych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (był to projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), a przygotowany przez uczniów 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk pod opieką nauczycieli: Pana Adama Bogusza, Pana Ryszarda Dymczaka i Pana Wojciecha Hamerli.

Fundatorem nagród głównych było Nadleśnictwo Dynów w imieniu którego pieczę nad całością sprawowała Pani Małgorzata Kaczorowska i Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.   Natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli odpowiedzialni za stronę techniczną i organizacyjną konkursu.(HC)

Czytaj dalej...

ZSZ Dynów. VIII edycja konkursu Interdyscyplinarnego języka angielskiego i matematyki "OMNIBUS 2016

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami VIII edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” dla uczniów z gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, rzeszowski i przemyski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych.

Wzięło w nim udział 12 szkół gimnazjalnych: Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy, Publiczne Gimnazjum w Dubiecku, Zespół Szkół w Dydni, Zespół Szkół w Dynowie, Zespół Szkół nr 2 w Harcie, Zespół Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim,  Zespół Szkół w Krzywczy, Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Zespół Szkół w Niebocku, Zespół Szkół w Nozdrzcu, Zespół Szkół w Wesołej rywalizowało 80 uczniów (40 osób język angielski i 40 osób matematyka) przygotowanych przez 26 nauczycieli.

19 maja odbyła się kategoria – język angielski. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli z poszczególnych gimnazjów oceniła wszystkie prace, a wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Adam Fijałka z Zespołu Szkół w Dydni (opiekun Anetta Wójcik),

II miejsce: Michał Pyra z Publicznego Gimnazjum w Dubiecku (opiekun Agnieszka Szybiak),

III miejsce: Maryla Bodnar z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy (opiekun Tamara Ryzner),

III miejsce: Kajetan Blama z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Iwona Kiełbasa),

III miejsce: Kacper Kafara z Gimnazjum w Niebocku (opiekun Salomea Golla),

Wyróżnienia:

Agnieszka Kłosowska z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Iwona Kiełbasa), Natalia Rozmus z Zespołu Szkół w Dydni (opiekun Elżbieta Kopija - Piskorowska), Natalia Rybczak z Zespołu Szkół w Dydni (opiekun Anetta Wójcik), Patryk Mazur z Gimnazjum w Niebocku (opiekun Salomea Golla), Wojciech Piątek z Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu (opiekun Agnieszka Chruszczyk), Kamila Czerkies z Zespołu Szkół w Dydni (opiekun Anetta Wójcik),Bartosz Owsiany z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Iwona Kiełbasa).

W czasie przerwy konkursowej uczniowie skorzystali z poczęstunku w stołówce szkolnej, zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły oraz obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez Szkolną Grupę Artystyczno – Teatralną „Antrakt”(opiekunowie Anna i Jarosław Molowie).

Natomiast 20 maja odbyła się kategoria - matematyka, komisję konkursową również stanowili nauczyciele z poszczególnych gimnazjów, a wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce: Paulina Skrabalak z Zespołu Szkół w Nozdrzcu (opiekun Andrzej Lubiński),

II miejsce: Julia Słaby z Zespołu Szkół w Nozdrzcu (opiekun Andrzej Lubiński),

III miejsce: Hubert Podgórski z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Marek Siekaniec).

Wyróżnienia:

Bartosz Owsiany z Zespołu Szkół w Dynowie  (opiekun Bogusława Szmul), Patryk Marszałek z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Adam Jagusztyn), Patrycja Jagusztyn z Zespołu Szkół w Nozdrzcu (opiekun Andrzej Lubiński), Maciej Nessel z Zespołu Szkół w Krzywczy (opiekun Renata Zaleska), Wiktoria Stec z Zespołu Szkół w Harcie (opiekun Anna Owsiany), Anna Marszałek z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Bogusława Szmul), Hubert Kozdra z Zespołu Szkół w Dynowie (opiekun Marek Siekaniec).

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć pokaz specjalnie przygotowany przez uczniów kl. 2TI – 4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk (opiekun Wojciech Hamerla). Został zaprezentowany budynek naszej szkoły  w wersji Minecraft. Szkołę „zbudował” uczeń Roberta Bombę z klocków w świecie gry, ponadto uczniowie przedstawili też  inne ciekawe aplikacje oparte w technologii Google Cardboard Aplikacje Cardboard, które dają dostęp do rzeczywistości wirtualnej na smartfonie. Pokazane zostały również roboty z serii lego mindstorms, którymi można sterować za pomocą  pilota, aplikacji na smartfona lub programem zapisanym na nośniku wewnętrznym, które zostały zakupione w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (był to projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Uczestnikom konkursu zostały przedstawione eksponaty wydrukowane w technologii 3D, oraz krótka lekcja programowania w  programie Scratch. Mieli także możliwość zwiedzenia szkoły i zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/2017.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, egzemplarz gazetki szkolnej „Elemencik”, uczestnicy obu kategorii (7 osób) także nagrody specjalne, szkoły i opiekunowie podziękowania. Natomiast zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych przepiękne nagrody ufundowane przede wszystkim przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a także Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Dyrekcję szkoły, Nadleśnictwo Dynów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oraz osoby prywatne. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!!!

Uczniom, ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy za rok na IX edycję konkursu!!

Halina Cygan

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne