Menu
Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

logo321

Poprawa wizerunku Dynowa za 8 mln zł.

Projekt pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” o dofinansowanie którego ubiegała się Gmina Miejska Dynów wraz ze swoim Partnerem tj. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”.

W/w partnerski projekt przeszedł pozytywnie trzystopniową ocenę i uzyskał dofinansowanie na jego realizację.


Projekt złożony został 18 listopada 2010 r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór w ramach osi priorytetowej VII – Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Od tamtego czasu projekt poddany został wspomnianej już trzystopniowej ocenie tj.: ocenie formalnej, następnie merytoryczno – technicznej, a na ostatnim etapie ocenie strategicznej. W wyniku oceny merytorycznej projekt uplasował się na 7 miejscu listy obejmującej projekty głównie jednostek samorządów terytorialnych, uzyskując jednocześnie 77,50 punktu. Następnie projekt poddany został ocenie strategicznej, w której uzyskał dodatkowe 15 punktów przyznanych przez Zarząd Województwa. Ostatecznie ogólna liczba punktów przyznanych w wyniku ocen wynosi 92,50 punktu.

Dokonując oceny strategicznej poprzez przyznanie dodatkowych punktów dla projektów Zarząd Województwa uznał, iż wszystkie projekty są w wysokim stopniu zgodne z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał po 15 punktów. Warto również podkreślić fakt, iż z 73 pozytywnie ocenionych pod kątem formalnym i merytoryczno – technicznym wniosków, 47 uzyskało dofinansowanie na realizację zamierzonych zadań, natomiast Gmina Miejska Dynów znajduje się na 13 miejscu ogólnego zestawienia.

Projekt pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” Gminy Miejskiej Dynów i Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” zakłada realizację zadań związanych z remontem płyty rynku oraz z utworzeniem miejskiego parku wyposażonego w alejki spacerowe, place zabaw oraz boiska sportowe.

Projekt swym zakresem obejmuje remont płyty Rynku i przyległych ulic tj.: ulicy Rynek, Zamkowa, Handlowa, Kościuszki, Dworska, Kazimierza Wielkiego. Przebudowa Rynku polegała będzie na wymianie jego nawierzchni asfaltowej na płyty granitowe oraz kostkę granitową, a także na budowie nowoczesnej, podświetlanej fontanny w centralnym jego punkcie, podkreślając prestiżowy charakter tego miejsca.


Ponadto zaprojektowano również wykonanie małej architektury obejmującej tablice ogłoszeniowe, maszty flagowe, nowe ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, wykonanie urządzenia zieleni, monitoringu elektronicznego, budowę nowego, stylowego oświetlenia płyty Rynku
i w/w ulic. W projekcie ujęte zostały również prace związane z remontem infrastruktury technicznej obejmującym remont i budowę kanalizacji deszczowej, a następnie odtworzenie nawierzchni dróg zniszczonych w trakcie poprawy stanu kanalizacji deszczowej.

Dzięki remontowi kanalizacji deszczowej w centrum miasta wody deszczowe odprowadzone zostaną do nowej sieci, a z chodników znikną mało estetyczne i niebezpieczne dla mieszkańców kratki ściekowe. Część dróg przylegających do płyty rynku w wyniku odtworzenia ich nawierzchni wyłożone zostaną kostką w celu stworzenia spójnego elementu. Gmina Miejska Dynów w ramach tego projektu uzyskała również dofinansowanie na remont i budowę dwóch parkingów znajdujących się w centrum miasta tj. parkingu przy dworcu PKS i parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. Podwale. Prace związane z tym zadaniem polegać będą głównie na stworzeniu dodatkowo łącznie 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 2 dla autobusów wycieczkowych.

Elementem łączącym rewitalizowany Rynek z parkiem przy ul. Dworskiej jest budowa kładki dla pieszych przez rzekę Dynówkę. 
W ramach wspomnianej już rewitalizacji parku przydworskiego w Dynowie wchodzą zadania polegające na urządzeniu terenów zielonych, instalowaniu małej architektury (montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych, wyposażenie placów zabaw), wykonaniu zjazdów, dróg wewnętrznych, placów, ścieżek spacerowych. Oprócz wymienionych już prac zaprojektowano również budowę boiska wielofunkcyjnego (ze sztuczną nawierzchnią) i kortu tenisowego wraz z trybunami. W celu zapewnienia zaplecza sanitarnego dla osób odwiedzających park, zaprojektowano również budowę budynku techniczno – socjalnego, w którym znajdować się będą toalety. Ponadto wykonane zostanie dodatkowo oświetlenie parku.
Bardzo istotną rolę w projekcie obejmującym rewitalizację znacznej części miasta odgrywa Partner projektu tj. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, będąca właścicielem zabytkowej oficyny dworskiej, tzw. dworu – obecnie siedziby Domu dla dzieci. Fundacja w ramach projektu przeprowadzi roboty modernizacyjno – remontowe zabytkowej oficyny dworskiej. To dzięki temu, iż w projekcie ujęty został w/w zabytkowy budynek oraz prace polegające na jego termomodernizacji, partnerski projekt otrzymał w wyniku oceny merytorycznej dodatkowe 20 punktów i uzyskał dofinansowanie.

Planowany termin realizacji projektu to: sierpień 2011 – wrzesień 2013, jednak w związku z koniecznością przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie i procedurami przetargowymi okres realizacji projektu może ulec zmianie. Ponadto projekt zakłada głównie działania związane z remontem infrastruktury, dlatego też wszelkie prace podejmowane będą w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Koszt całkowity projektu to kwota 10 079 000,00 PLN, w tym kwota 8 500 000,00 PLN (85%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to ponad 1 463 000,00 zł (15%). Z kolei pozostała kwota 37 000,00 zł (15%) stanowi wkład własny Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, natomiast dofinansowanie prac, jakie realizowane będą przez Partnera projektu wynosi ponad 209 700,00 zł (85%).

Celem projektu jest dostosowanie centrum miasta do potrzeb gospodarczych, społecznych, kulturowych i turystycznych, dzięki którym podniesiona zostanie jakość życia mieszkańców oraz konkurencyjność miasta. Działania projektu zmierzać będą do poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni, a także podniesienia standardów zamieszkania i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

(www.dynow.pl

Policja poszukuje sprawców kradzieży oleju napędowego.

   W ostatnim okresie na terenie powiatu brzozowskiego doszło do kilkunastu przypadków kradzieży oleju napędowego. W zainteresowaniu przestępców były pojazdy ciężarowe i autobusy zaparkowane w miejscach ustronnych i nieoświetlonych. Do przestępstw dochodziło w nocy. 

Policja poszukuje sprawców tych kradzieży.

Jednocześnie funkcjonariusze zwracają się z prośbą o przekazywanie wszystkich informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawców. Będąc świadkami takich przestępstw lub próby ich dokonania poinformuj Policję dzwoniąc na tel. 112 lub 13 43 08 320;  510 997 304. Zapewnia się pełną dyskrecję.

Aby uchronić się przed tego typu kradzieżami apelujemy do właścicieli pojazdów o większy nadzór nad swoimi pojazdami. Nie parkujmy w miejscach ustronnych i nieoświetlonych. Zwracajmy uwagę na osoby obce, zachowujące się podejrzanie, które interesują się zaparkowanym pojazdem.

(www.policja.brzozow

W Dydni był wiatrak…

W połowie wsi, w niewielkim oddaleniu od drogi prowadzącej przez tę miejscowość, zauważyć można było do niedawna chłopski, pogórzański wiatrak. Jeden z około 150 znajdujących się kiedyś na Przedgórzu Karpackim. Wiatrak w Dydni był już ostatnim z nich. Kilka z nich trafiło do sanockiego skansenu, inne zniszczone zostały przez czas a często przez potomków właścicieli, dla których były już tylko rupieciem, nadającym się do rozbiórki, aby drzewo z niego przeznaczyć na opał. Wiatrak w Dydni stał dokąd jego właściciel  (przed kilku laty) 80 letni już Stanisław Czapor darzył go wielkim sentymentem.. Pamiętał go od dziecinnych lat, wcześniej wiatrak stał na pobliskim wzgórku, właściciel przez okno pokazywał mi gdzie to było, został odkupiony od poprzedniego i ponownie postawiony na tym miejscu bo „były tu dobre wiatry”,  i stał tu już z siedemdziesiąt lat – mówił przed kilku laty. „Dawniej panie, to tu schodzili się wszyscy sąsiedzi, żeby sobie ziarno na mąkę przemleć” – mówił Czapor i dodawał zaraz „nikomu się nie broniło, bo czego by bronić, wiatr był za darmo, a jaka mąka wychodziła?! Żarna do niego, to sprawdzane były specjalnie spod Jasła i tarły tak drobniutko, że aż miło” Wiatrak od dawna już jest nieczynny, ale zachowało się w nim całe niemal wyposażenie, kompletne urządzenia mielnicze, kamienie ścierające ziarno na tzw. "razówkę" (tj. z otrębami). Brak mu było jedynie skrzydeł, które tu zastępowały osadzone na metalowych obręczach łupane drewniane „pióra”, zmurszały już i z powypadały. Właściciel zapewniał mnie wówczas, że ma na podwórku takie stare „deszczki”, które będą tu pasowały i w obręcze konstrukcji włoży je, dokręci śrubami żeby się lepiej trzymały i będzie wyglądało to jak dawniej. Może, i tak miało być, lecz już wówczas był w podeszłym wieku choć wyglądał na dość energicznego. Pan Stanisław spoglądał na niego codziennie, z okna w kuchni swojego domu, mówiąc - że lubi na niego popatrzeć, że przypomina dawne czasy. Pytałem, czy ktoś poza mną interesował się nim. Pan Czapor odpowiadał, że „chcieli go kupić do skansenu w Sanoku, byli u niego nawet dwa razy” ale nie zgodził się, a ostatnio ktoś z Grabownicy też chciał go kupić i przenieść do tej wsi, gdzie miał stanąć ponownie na prywatnej działce, ale też się nie zgodził, ponadto dodaje „dawali Panie marne grosze za niego”. Żegnając się wówczas z gospodarzem, zostałem odprowadzony do drogi przez córkę Pana Stanisława. Mówiłem jej, że wiatrak jest teraz mało widoczny z drogi, że nie wszyscy go zauważają. „Teraz tak”, stwierdzała moja rozmówczyni, „ale kiedyś, kiedy byłam mała, w Dydni określało się, gdzie kto mieszka na zasadzie - przed wiatrakiem albo dalej niż wiatrak, był to zwyczajowy wyznacznik”.  Dziś wydawałoby się, że wyznacznikiem kultury materialnej są także i takie małe chłopskie wiatraki, znikające już z krajobrazu podkarpackich wsi. Szkoda, że nie wyręczono w remoncie tego zabytku jego właściciela, będącego wówczas już w podeszłym wieku. A były i są na to środki służb konserwatorskich, mogła to zrobić także miejscowa władza lub sponsorzy, choćby z terenu gminy. Szkoda, że nie został on uwzględniony przez twórców szlaku architektury drewnianej, szlaku - który prowadzi także przez Dydnię, może zostałby na miejscu. A może po prostu nie zauważano go?!  Dziś nie wyznacza się w Dydni już drogi do wiatraka lub dalej niż on, bardziej określa się to koło „posterunku „Policji (w zasadzie to rewir dzielnicowych), przed lub za urzędem gminy, czasem słyszy się określenia „za”  lub „przed pałacem” choć to tylko mowa o zabudowaniach podworskich Wacława Hieronima Sierakowskiego biskupa przemyskiego. Te obecne zabudowania, też idące w ruinę, pochodzą z XIX wieku, wzniesione za Dydeńskich, później znalazły się w rękach Podhoreskich.

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne