Logo
Wydrukuj tę stronę

"Wyśpiewać patriotyzm" czyli Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej we Wzdowie

Fot: Marzena Mazur – Szpak. Fot: Marzena Mazur – Szpak.

    Patriotyzm to piękne ale trudne słowo. Wydawałoby się, że dziś, w czasie pokoju, uczyć patriotyzmu i świadczyć patriotyzm jest rzeczą łatwą. Deklaracja miłości ojczyzny i przynależności do niej nie pociąga współcześnie żadnych konsekwencji , ale coraz bardziej staje się pusto brzmiącym frazesem. Dlatego wbrew temu, co wydaje się słabością naszej ojczyzny w kwestii współcześnie obserwowanych problemów gospodarczo - politycznych, należy pokazywać wielkość Polski, jej chlubną choć trudną historię. Trzeba przypominać, że nie tylko nasze czasy są trudne, że wierność swemu pochodzeniu to nie ciąg radosnych i beztroskich chwil. Najlepszym materiałem do takich lekcji jest sztuka, która od zawsze wyrażała człowieka i pozostawiała ślady jego obecności, o czym mówi nasz wieszcz narodowy A. Mickiewicz: „ Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało”. Jego słowa zaczerpnięte z Pieśni Wajdeloty stały się mottem przedsięwzięcia, którego nadrzędnym celem jest edukacja patriotyczna, krzewienie polskiej kultury i tradycji oraz utrwalanie tożsamości narodowej.

            Zimne, jesienne przedpołudnie dnia 26 listopada br. W Zespole Szkół we Wzdowie rozgrzewała atmosfera konkursu muzycznego. Już piąty raz w murach naszej szkoły odbył się gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, którego pomysłodawczynią i organizatorką jest p. Teresa Milczanowska – nauczycielka muzyki we wzdowskiej placówce oświatowej. Soliści z Haczowa, Jasionowa, Malinówki, Trześniowa i Wzdowa prezentowali przygotowane pod okiem swych opiekunów utwory pełne patriotyzmu, szacunku wobec narodowej tradycji i jej bohaterów. Zgromadzona publiczność miała okazję uczestniczyć w oryginalnej lekcji patriotyzmu. Za sprawą tekstów piosenek młodzież uświadamiała sobie, czym dla Polaków były i powinny być wydarzenia listopadowe sprzed prawie 100 lat, jak cenną i trudną wartością jest niepodległość, ile trudu i wyrzeczeń włożyli w odzyskanie i utrzymanie wolności żołnierze polscy. Znalazła się też wiara w to, że każde mury niewoli runą pod oporem mocnej wiary w zwycięstwo i solidarnego działania  w słusznej sprawie a także przejmujące wołanie : „ My nie chcemy więcej wojny, chcemy żyć życiem spokojnym…”

    Eliminacje konkursowe podzielono na trzy kategorie wiekowe. W najmłodszej – klasy edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowało się sześć uczestniczek. Zwyciężyła uczennica klasy III ZS Wzdów – Natalia Mędrek, która wykonała piosenkę „ W listopadzie”. Drugie miejsce zajęła Patrycja Preisner (ZS Malinówka ), natomiast trzecie Zuzanna Bobola (SP Haczów).W drugiej kategorii ( klasy IV – VI) jury przyznało zwycięstwo Paulinie Wojtuń (ZS Trześniów) i piosence „Ojczyzna”, a miejsce drugie i trzecie zajęły kolejno Julia Fiedeń (ZS Jasionów) i Jolanta Ryba (ZS Trześniów). W najstarszej grupie reprezentowanej przez gimnazjalistów najlepsza okazała się Aleksandra Mróz z Haczowa, wykonująca piosenkę „ Mury” J. Kaczmarskiego. Drugie miejsce przyznano Aleksandrze Wojtoń również z Haczowa, a trzecie Andżelice Ziemiańskiej z Trześniowa.

            Magdalena Kopczyk

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.