Logo
Wydrukuj tę stronę

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Haczowie została wyróżniona

fot arch UG Haczów fot arch UG Haczów

W marcu zakończyły się prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Haczowie. Prowadzono je od 2013 roku. Środki na ten cel w formie dotacji Gmina Haczów pozyskała z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości ponad 3 mln złotych. Całość prac zamknęła się kwotą prawie 5 mln zł. Wykonano między innymi nowe reaktory biologiczne, osadniki wtórne, przepompownię ścieków oraz przebudowano stary budynek technologiczny i instalację wodociągową. Wykonane badania oczyszczonych ścieków potwierdzają osiągniecie zakładanego efektu ekologicznego oraz zasadność zastosowanych rozwiązań technologicznych.

Gmina Haczów za wkład w ochronę środowiska naturalnego oraz założenia technologiczno - budowlane przebudowanego obiektu oczyszczalni ścieków została doceniona i wyróżniona dyplomem w XIX Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU 2014 organizowanym przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego z siedzibą Bydgoszczy. (UG Haczów)

Ostatnio zmienianyczwartek, 09 kwiecień 2015 10:41

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.