Logo
Wydrukuj tę stronę

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Trześniowie

fot. brzozowiana fot. brzozowiana

 9 listopada w Zespole Szkół w Trześniowie odbyły się środowiskowe obchody 97 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

O godz. 11.00 spod budynku szkoły wyruszyła grupa uczniów i zaproszonych gości z pocztami sztandarowymi szkoły i OSP w Trześniowie na czele do Pomnika Ofiar Poległych w I Wojnie Światowej i Wojnie Bolszewickiej. Modlitwę za poległych poprowadził Ks. Proboszcz Witold Szmyd.

Następnie delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze:

1. Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie bryg. Marek Ziobro, Sołtys Trześniowa Pan Tadeusz Wójcik i Radny Rady Gminy Haczów Pan Jan Siudyła,

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Trześniowie Pani Alina Prorok wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego,

3. Delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Sanoku.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Ludowym w Trześniowie, gdzie po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu Dyrektor Szkoły powitała zaproszonych gości, wśród których byli: Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel, Radni Rady Gminy Haczów: Pan Tadeusz Wójcik i Pan Jan Siudyła, Proboszcz Parafii Ks. Witold Szmyd, delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: ppłk Andrzej Iskrowicz, płk Tomasz Kędra, mjr Ryszard Pawlak, chor. Antoni Petrecki, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku ppłk Marek Staroń, Szef Sekcji Wychowawczej 21 Batalionu Logistycznego Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie por. Sławomir Wiertelak wraz z żołnierzami, Prezes Bieszczadzkiego Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk Marek Borkowski oraz Wiceprezes st. sierż. Ryszard Prorok, Pani Anna Darabasz - Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Oddział w Sanoku, a także Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie bryg. Marek Ziobro, Prezes OSP w Trześniowie Pan Leon Ziemiański, Naczelnik OSP w Trześniowie Pan Stanisław Prugar. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele mediów Pani Halina Kościńska oraz Pan Jan Wolak, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, przyjaciele szkoły, nauczyciele emeryci, rodzice, grono pedagogiczne, uczniowie, mieszkańcy Trześniowa i Bukowa.

W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły podkreśliła, jak współcześnie można realizować ideę patriotyzmu: „Dziś pojęcie „patriotyzm” oznacza pamięć o własnej historii, korzeniach, pielęgnowanie i promowanie narodowej tradycji, szacunek dla swojego kraju, ale także dla innych narodów i poglądów. Współczesny patriotyzm to również wychowanie dzieci w świadomości naszych tradycji, nauka i praca dla kraju, wszystkie drobne działania na skalę rodziny czy szkoły”.

Kolejnym punktem programu uroczystości było wręczenie wyróżnień. Dyrektor Szkoły Pani Alina Prorok otrzymała  Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju" nadany przez Ministra Obrony Narodowej, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku ppłk Marek Staroń - Srebrną Odznakę" Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych" oraz Złotą Odznakę" Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego".

Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pani Krystyny Wojtoń, Pana Bogusława Malinowskiego oraz Pana Piotra Śliwki. Tańce narodowe – polonez i mazur zostały przygotowane pod kierunkiem nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej – P. Jadwigi Duszy, P. Doroty Ladzińskiej i P. Beaty Łotuszki. W montażu słowno-muzycznym pt. „Pociąg do wolności" wykorzystano utwory: J. Szczepkowskiego, J. Pietrzaka, E. Słońskiego, I. Krasickiego, W. Bełzy, K. Norwida, M. Konopnickiej, M. Brykczyńskiego, P. Skargi, M. Piechali, a także piosenki:" Powrócisz tu" (wyk. Paulina Wojtuń, „Taki kraj" (Jolanta Ryba), „Rozkwitały pąki białych róż” (Urszula Kaczor), „Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej” (Andżelika Ziemiańska i Aleksandra Prugar), „Ojczyzno ma”, „Niepodległość” (Adrian Orłowski), „Syberiada” (Aleksandra Prugar i P. Bogusław Malinowski). Na zakończenie części artystycznej nauczyciel muzyki Pan Bogusław Malinowski wykonał piosenkę pt. ”Wędrówką jedną życie jest człowieka”.

Uroczystość dostarczyła zebranym wielu głębokich wzruszeń i była pięknym przykładem krzewienia patriotyzmu wśród młodego pokolenia. (ZSz w Trześniowie)

 

Ostatnio zmienianypiątek, 13 listopad 2015 08:19

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.