Logo
Wydrukuj tę stronę

Szkoła Podstawowa w Haczowie - „Wiarygodną Szkołą”

Szkoła Podstawowa w Haczowie - „Wiarygodną Szkołą”

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa w Haczowie im. Jana Wyżykowskiego, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce i Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej zostały wyróżniona w Ogólnopolskim Programie „Wiarygodna Szkoła” i tym samym dołączyła do Rankingu najlepszych szkół w całym powiecie.

            Wyróżnienie to, szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa w szkole. Podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego miejsca wśród wszystkich Szkół Podstawowych w całym powiecie w oparciu o wyniki podsumowujące sprawdzian szóstoklasistów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

            Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Program Wiarygodna Szkoła już po raz kolejny ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły. Uczestnictwo w Programie było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu, który przesyłamy do Państwa w załączeniu.

            Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na Stronie Internetowej Programu: www.wiarygodna-szkola.pl w zakładce " Wiarygodne Szkoły " a także na Facebooku wpisując hasło: "Wiarygodna Szkoła".

Biuro Programu Wiarygodna Szkoła

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.