Logo
Wydrukuj tę stronę

Malinówka. Pomożemy, bo możemy

fot. SP w Malinówce fot. SP w Malinówce

    Szkoła Podstawowa w Malinówce włączyła się do szczytnej akcji zbierania plastikowych nakrętek. „Serce na nakrętki”, które dziś jeszcze stoi na szkolnym holu będzie wkrótce zamontowane przed budynkiem. Wszystkie uzyskane pieniądze z oddania do punktu sprzedaży nakrętek będą przekazywane na wsparcie potrzeb niepełnosprawnych, wymagających rehabilitacji. Dlatego istotnym jest wspólne zapełniania serduszka. Tym niewielkim gestem nie tylko uwrażliwiamy dzieci na potrzeby innych i uczymy prawidłowych postaw społecznych, ale również możemy realnie pomóc...

 Szkoła Podstawowa w Malinówce w codziennej pracy kieruje się zasadą, w myśl której, w każdym dziecku drzemie ogromny potencjał. Naszym nadrzędnym zadaniem jest pomoc w rozwinięciu skrzydeł każdego dziecka. Do naszej szkoły uczęszczają także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólne zajęcia, zabawy, imprezy i wyjścia uczą się w sposób naturalny wzajemnej wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia i empatii. W ten sposób wszechstronniej rozwijają swoją osobowość i nabywają umiejętności społeczne. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu grupy rówieśniczej stymuluje ich rozwój, chroniąc je przed izolacją, dając szansę docenienia swoich mocnych stron, wykształca u nich motywację i umiejętność pracy nad trudnościami, mobilizuje ich do wysiłku. Dzięki temu dzieci te stają się bardziej komunikatywne i chętniej nawiązują kontakty z innymi - mówi dyrektor Iwona Pelczarska.

Wielkie podziękowania firmie Nowy Styl z Jasła za nieodpłatne przekazanie szkole serce na nakrętki umożliwiającego włączenia się do tej szlachetnej akcji.

     Wkrótce na portalu napiszemy o wszystkich, którzy włączyli się w naszym regionie, w tą akcję bowiem są godni tego. To wymierny przykład działań wychowawczych, pro-ekologicznych,  przybliżających i uczących segregacji. Po oddaniu nakrętek do punktu skupu, otrzymane środki finansowe zazwyczaj przekazywane są na leczenia chorych choćby tych w najbliższym otoczeniu. (admin)

Ostatnio zmienianyczwartek, 08 kwiecień 2021 15:30

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.